Els nostres fons

Política de privacitat i de protecció de dades

S'informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per al desenvolupament i compliment dels contractes subscrits amb aquesta entitat i per informar-lo sobre altres productes i serveis i remetre-li informació comercial de Caixa d'Enginyers.

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades. Aquestes dades seran incorporades al fitxer Clients, que Caixa d'Enginyers, SCC té registrat davant l'AEPD (número de registre 2011490027), creat amb la finalitat de facilitar la prestació de serveis financers a tercers.

Caixa d'Enginyers ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, Caixa d'Enginyers s'obliga a complir l'obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer automatitzat, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure o contractar productes i serveis comportarà, a més, l'acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de Caixa d'Enginyers amb l'objectiu de realitzar estudis sobre la solvència patrimonial i de crèdit, scoring i perfils de consum amb l'objectiu de poder remetre-li informació de productes i serveis que puguin ser del seu interès.

Igualment, l'aportació i registre de dades per part de l'usuari comportarà així mateix l'acceptació de comunicació d'aquestes dades a les empreses que formen part del Grup Caixa d'Enginyers.

En qualsevol cas, l'usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d'acord amb l'establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l'efecte, dirigint una comunicació escrita al responsable del fitxer que és Caixa d'Enginyers, a la seva adreça postal (Caixa d'Enginyers, Via Laietana 39, 08003-Barcelona) o al compte de correu electrònic contacti@caixa-enginyers.com, al que s'acrediti la identitat de l'usuari.

 

Visió general de Google Analytics

Google Analytics és una: eina d'analítica web que permet als propietaris de llocs saber el grau d'implicació dels usuaris amb el seu lloc web. Els clients de Google Analytics poden consultar diversos informes en què es descriu com interactuen els usuaris que visiten els seus llocs web amb el propòsit de millorar-los. Google Analytics recull informació de forma anònima, és a dir, informa de les tendències del lloc sense identificar als seus usuaris.

Tots els propietaris de llocs web que utilitzin Google Analytics han de tenir una política de privacitat en què s'especifiqui l'ús de Google Analytics.

La nostra política de privacitat

Sabem que diposita tota la seva confiança a Google i que nosaltres tenim la responsabilitat de protegir la seva privacitat. Com a part d'aquesta responsabilitat, li indiquem quina informació recaptem quan vostè utilitza els nostres productes i serveis, per què la demanem i de quina manera la utilitzem per millorar la seva experiència com a usuari. A la Política de privadesa de Google es descriu com tractem la informació personal quan utilitza els productes i els serveis de Google, inclòs Google Analytics.

Cookies de Google Analytics

Com molts altres serveis, Google Analytics utilitza cookies d'origen per realitzar un seguiment de les interaccions dels usuaris en el lloc web. Aquestes cookies s'utilitzen per emmagatzemar informació com, per exemple, l'hora de la visita, si l'usuari ha estat abans en el lloc i quin lloc ha recomanat a l'usuari visitar la pàgina web en qüestió. Els navegadors no comparteixen cookies d'origen d'un mateix domini.

Ús de l'adreça IP

Tots els equips i dispositius connectats a Internet tenen assignat un nombre exclusiu que es coneix com la "direcció de protocol d'Internet" o "adreça IP". Com que aquests números es solen assignar en funció del país, les adreces IP sovint s'utilitzen per identificar el país, l'estat i la ciutat des de la qual l'equip es troba connectat a Internet. Google Analytics registra l'adreça IP dels usuaris que visiten el lloc web perquè el seu propietari sàpiga des quins punts del planeta s'està visitant el lloc. Aquest mètode s'anomena "geolocalització d'IP".

Google Analytics no proporciona als seus clients informació sobre l'adreça IP real. A més, mitjançant un mètode que es coneix amb el nom de "màscara d'IP", els propietaris de llocs web que utilitzen Google Analytics tenen l'opció d'indicar a Google Analytics que per a la geolocalització només utilitzi una part de l'adreça IP, en lloc de la direcció completa. Independentment de si el propietari d'un lloc web utilitza Google Analytics, aquest té accés a les adreces IP dels usuaris que visitin el seu lloc.

Informació personal

La informació personal és informació que identifica una persona com, per exemple, el nom, l'adreça de correu electrònic o les dades de facturació, així com altres dades associades. Les Condicions d'ús de Google Analytics, que tots els clients del programa han de complir, prohibeixen el seguiment o l'obtenció d'aquestes dades mitjançant Google Analytics o bé l'associació d'informació personal amb dades d'analítica web.

Ús de les dades d'analítica web per part de Google

El propietari d'un lloc web que utilitza Google Analytics controla la informació que pot utilitzar Google. Pot decidir si vol que Google utilitzi aquestes dades o no a través de les opcions per compartir dades de Google Analytics. Si l'opció s'habiliten, les dades serveixen per millorar els productes i serveis de Google. El propietari del lloc pot canviar aquesta configuració en qualsevol moment.

Complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Per tal d'oferir als usuaris d'un lloc més opcions quant a la manera que té Google Analytics de recollir les seves dades, hem creat el complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics. Aquest complement indica al codi JavaScript (ga.js) de Google Analytics que la informació sobre la visita al lloc web no s'ha d'enviar a Google Analytics. No obstant això, no impedeix que s'enviï informació al propi lloc web o altres serveis d'analítica web.

Més informació sobre el complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics.