Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Caixa Enginyers Gestió compta amb la certificació ISO 9001:2008, concedida per la British Awards Institution per les seves activitats de gestió d'institucions d'inversió col·lectiva i servei d'assessorament de carteres d'inversió.

Aquesta certificació acredita el compliment dels estàndards internacionals de qualitat en els processos i circuits establerts dins el sistema de gestió de qualitat propi de Caixa Enginyers Gestió SGIIC.

Caixa Enginyers Gestió SGIIC disposa d'aquesta certificació des de l'any 2011.

      Sello ISO 9001

 

POLÍTICA DE QUALITAT DE CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, S.G.I.I.C., S.A.U.

Caixa Enginyers Gestió, S.G.I.I.C., S.A.U. té com a activitat principal la Gestió d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i l'Assessorament de carteres d'inversió.

Com a mostra de l'afany en buscar sempre l'excel·lència en el servei que prestem als nostres clients / socis, som posseïdors de la Certificació de Qualitat ISO 9001 que premia l'eficàcia i eficiència dels nostres processos de gestió, i evidencia el bon treball realitzat pel Consell d'Administració de la nostra entitat i tot l'equip professional que el forma.

La nostra Política de Qualitat es basa en oferir un servei de màxima qualitat als nostres socis a través d'un equip humà competent, format i implicat, que s'identifiqui amb els objectius i projectes de l'entitat. En concret, els nostres objectius principals són:

  • Oferir un servei excel·lent i fiable.
  • Garantir que els processos de control estiguin permanent actualitzats.
  • Millorar contínuament el Sistema de gestió de la qualitat, mitjançant la recopilació i anàlisi de dades que permetin identificar les àrees de millora.
  • Aplicar la normativa legal vigent a totes les activitats de l'Entitat.

La Direcció de l'Entitat assumeix la responsabilitat de disposar dels recursos necessaris per assolir els esmentats objectius i promou entre tot el personal, el compliment d'aquest compromís d'acord amb les directrius marcades en tot el sistema de qualitat.