Salta al contigut

Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Caixa Enginyers Gestió ha estat des de l'inici de la seva activitat una entitat conscient de la importància de compatibilitzar la inversió financera realitzada a través de les IIC gestionades, amb la responsabilitat. Això es va posar de manifest en ser una de les primeres entitats de l'Estat a registrar un fons amb l'etiqueta ISR en 2006.

En 2014 es va fer un pas més en el compromís amb la inversió socialment responsable i Caixa Enginyers Gestió es va adherir als principis PRI promoguts per la UNEP Finance *Initiative i la United Nations Global Compact, dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides

Sello de adhesión a los principios PRI  

 

Com a membre adscrit a la iniciativa PRI, Caixa Enginyers Gestió elabora un informe anual sobre transparència que pots consultar al següent enllaç.

 

Què és la inversió socialment responsable?

La inversió socialment responsable és la incorporació de criteris ètics, socials i ambientals al procés de presa de decisions d'inversió, de manera complementaria als tradicionals criteris financers

Aquests criteris aporten una visió qualitativa de les empreses objecte d'anàlisi d'inversió coneixent, no només els seus resultats econòmics i financers o les seves expectatives de creixement sinó també quines son les seves polítiques de bon govern, les seves actuacions amb la societat i el grau d'integració de mesures per la preservació de l'entorn i el medi ambient. 

 Spainsif és una associació sense ànim de lucre constituïda per entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya, de la qual el Grup Caixa d'Enginyers és soci.

 Spainsif publica el següent Manual de la Inversió Socialment Responsable amb els detalls més característics que defineixen la inversió responsable.

 

Pilars

Els principis promoguts per l'organització PRI es basen en tres pilars que tenen, com a objectiu final, l'aplicació de criteris extra financers en l'elecció de les companyies de l'univers d'inversió per als fons d'inversió.

Els pilars de la iniciativa així com alguns dels criteris extra financers que es valoren en la presa de decisions d'inversió són:

ENVIRONMENTAL

  • Polítiques a favor del medi ambient i la sostenibilitat
  • Compromís en la lluita contra el canvi climàtic
  • Eficiència energètica

SOCIAL

  • Respecte als drets humans
  • Paritat de gènere i igualtat
  • Polítiques de prevenció de riscos laborals

GOVERNANCE

  • Relacions laborals justes amb clients/proveïdors
  • Lluita contra el frau i la corrupció
  • Independència de la Direcció

Principis

Els sis principis que integren la iniciativa i que tant PRI com a Caixa Enginyers Gestió promouen, són els següents:

1- Incorporar els principis ESG en les decisions d'inversió

2- Incorporar qüestions ESG en pràctiques i polítiques, adoptant una funció activa com a accionistes

3- Sol·licitar transparència sobre qüestions ESG a les entitats en les quals s'inverteixi

4- Promoure els principis PRI

5- Col·laborar augmentant l'eficàcia en el compliment dels principis

6- Informar sobre les nostres activitats i progressos en l'aplicació dels principis PRI

Política ISR Caixa Enginyers Gestió

En el procés de contínua implicació amb la ISR, Caixa Enginyers Gestió manté el compromís d'incorporar els següents principis en les decisions d'inversió de totes les IIC gestionades:

1)   S'exclouen de la inversió a aquelles empreses:

a.     Fabricants d'armes, explosius o vehicles militars

b.     Fabricants de components específics per a la indústria militar (> 10% ingressos)

c.     Fabricants de tabac

d.     Altres companyies amb ingressos del sector tabac (>30% ingressos)

2)   S'exclouen de la inversió, el deute sobirà de països:

a.     Que estiguin classificats amb un IDH mitjà o baix segons l'ONU 

Com a membre adscrit a la iniciativa PRI, Caixa Enginyers Gestió elabora un informe anual sobre transparència que pots consultar al seguent enllaç

Canvi climàtic

Els efectes del canvi climàtic són cada vegada més visibles. La major freqüència i intensitat de fenòmens meteorològics extrems, les alteracions dels sistemes hidrològics, les extincions d'espècies, l'augment de la temperatura i l'acidificació dels oceans, el desgel de les glaceres i la pujada del nivell del mar són alguns dels seus símptomes més crítics. I és molt probable que aquests efectes s'aguditzin en les properes dècades.

La lluita contra l'escalfament global concerneix a gairebé tots els sectors de l'economia i des del sector financer també es pot actuar de diverses maneres. Una d'ella és adoptar polítiques de gestió d'actius responsables, que tinguin en compte l'impacte de les inversions en el medi ambient, i per tant la seva repercussió en el canvi climàtic. Des del cim pel clima de Paris en 2015 (COP 21) s'està començant a treballar de forma transversal en tots els actors del sector financer. En Caixa Enginyers Gestió estem actuant en línia amb aquestes iniciatives:

Sabies que...

1. Caixa Enginyers Gestió es troba adherida a la iniciativa PRI (Principles for Responsible Investment)

PRI és una organització la iniciativa de la qual és promoure l'aplicació de criteris extra financers en l'elecció de les companyies de l'univers d'inversió. Els seus principals partners són la UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, ambdues organitzacions vinculades a les Nacions Unides.

2. Fonengin ISR, igual que la resta de vehicles sota gestió, no inverteix en companyies vinculades a les indústria militar / armamentística ni tabacalera

Caixa Enginyers Gestió ha estat des de l'inici de la seva activitat una entitat conscient de la importància de compatibilitzar la inversió financera realitzada a través de les IIC gestionades, amb la responsabilitat. Això es va posar de manifest en ser una de les primeres entitats de l'Estat a registrar un fons amb l'etiqueta ISR en 2006.

3. Caixa Enginyers Gestió és la 2ª gestora d'àmbit nacional amb majors actius gestionats en fons d'inversió ISR on Fonengin ISR és l'estratègia capdavantera

Des de la conversió del fons a una estratègia ISR en 2009 els actius sota gestió han crescut a una taxa anualitzada superior al 50%.

4. Fonengin ISR és el millor fons ISR nacional de Renda Fixa Mixta ISR en rendibilitat ajustada per risc a 5 anys

En el termini de 5 anys, el ràtio rendibilitat risc del Fonengin ISR és d'1.11x sobre la base del rendiment anualitzat i la volatilitat anualitzada en aquest període, sensiblement per sobre de vehicles nacionals ISR de la mateixa categoria.

5. Fonengin ISR inverteix en les millors companyies dels millors índexs ASG

El fons inverteix en el 50% de les companyies amb millor qualificació ASG, sobre la base d'una metodologia de càlcul pròpia, entre un univers d'inversió conformat per índexs ASG de reconegut prestigi. D'aquesta manera, el fons no solament exclou alguns sectors o companyies amb menor qualificació, sinó que aplica una estratègia d'integració dels aspectes extrafinancers en els models clàssics de valoració financera.

6. Existeix un Comitè ISR intern per avaluar les pràctiques ASG del fons i determinar les directrius de l'estratègia en termes d'ISR

Periòdicament el Comitè analitza la viabilitat i projecció de les inversions actuals així com altres potencials susceptibles d'entrar en el fons. D'aquesta manera, l'anàlisi ASG es realitza a nivell conjunt de tota la cartera com a posició per posició.

7. Fonengin ISR només inverteix en deute governamental de països classificats amb IDH molt alt en l'índex elaborat per l'ONU

L'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) és un indicador que mesura la mitjana d'assoliments aconseguits per un país en termes de desenvolupament humà, tals com la longevitat i vida saludable, educació i nivell de vida digne.

8. El 85% de les companyies en les quals està invertit el Fonengin ISR estan adherides al pacte Mundial de les Nacions Unides (UN Global Compact)

El Pacte Mundial és una iniciativa voluntària, en la qual les empreses es comprometen a alinear les seves estratègies i operacions amb deu principis universalment acceptats en quatre àrees temàtiques: drets humans, estàndards laborals, medi ambient i anti-corrupció, sent la iniciativa de ciutadania corporativa més gran del món.

9. Les companyies en les quals està invertit el Fonengin ISR emeten un 45% menys de diòxid de carboni a l'atmosfera que les signatures del MSCI World

L'indicador Carbon Intensity del fons és de 118 tones de CO2 equivalent per milió de vendes en $, mentre que en el cas del MSCI World l'emissió és de 216 t CO2 equiv. / $ milió vendes (Font: Bloomberg, MSCI a 31/08/2015).

10. El Fonengin ISR focalitza la seva atenció sobre la governança corporativa, aspecte que en els últims anys ha penalitzat a les companyies amb estàndards de governabilitat més febles

Segons Hermés Investment Management, gestora d'actius de referència en la indústria, les companyies del MSCI World entre 2008 i 2013 pitjor governades es van comportar la majoria del temps pitjor que aquelles amb equips de govern més sòlids i capaços, sent la "G" el factor que determina un millor acompliment borsari de fins a 0.30%.

 

Notícies ISR

Caixa d'Enginyers s'adhereix al Pacte Mundial de les Nacions Unides

22/11/2018

 

Inversió socialment responsable 2.0. De l'exclusió a la integració

21/11/2018

 

Decàleg de la Inversió Socialment Responsable

03/05/2018

 

Informe anual d'Inversió Responsable 2017.

02/03/2018

 

Informe Montreal Pledge 2017 de Caixa Enginyers Gestió

05/02/2018

 

CE Environment ISR obté la màxima distinció en sostenibilitat segons Morningstar

12/07/2017

 

Caixa d'Enginyers participa en la setmana de la  Inversió Responsable de Spainsif

15/06/2017

 

Caixa d'Enginyers participa en la setmana de la ISR

17/05/2017

 

 

Rating Sostenibilitat Morningstar: 

Cada mes, Morningstar, en col·laboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest rating mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 50% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RATING(2) DE SOSTENIBILITAT PERCENTIL
CE Global A FI Global Equity Large Cap 5%
CE Renda A FI Aggressive Allocation 3%
CE Bolsa USA A FI US Equity Large Cap Blend 25%
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity 33%
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation 1%
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation 1%
CE Bolsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap 11%
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap 50%

 

Font: Morningstar

(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Rating de sostenibilitat Morningstar a 31/01/2019.

 

Cerrar

Informació sobre les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.