Els nostres fons

Amb les sigles MIFID es coneix una directiva europea sobre Mercats d'Instruments Financers que introdueix un règim regulatori comú per als serveis financers en tots els estats membres de la Unió Europea.

Un dels objectius principals que es pretenen assolir amb la Directiva és l'increment del nivell de protecció per als inversors mitjançant una major transparència en la informació facilitada i una major adequació dels productes oferts per a cada perfil de soci.

1.    Resum Directiva MiFID

2.    Política de Millor Execució

3.    Política de Gestió de Conflictes d'Interès

4.    Política d'Incentius

5.    Política de Salvaguarda d'Actius

6.    Informació sobre instruments financers i serveis d'inversió prestats per Caixa d'Enginyers

7.    Informes sobre Millor Execució: Accions, Instruments de Deute, Fons d'inversió cotitzats (ETFs).