Els nostres fons

Fonengin ISR,FI

Inverteix en empreses Socialment Responsables Tots en sortirem beneficiats

 


 

 

Fonengin ISR, FI, és un fons mixt de renda fixa internacional que promou les Inversions Socialment Responsables integrant els criteris mediambientals, socials i de governança en l'anàlisi financer i afavorint les inversions sostenibles a llarg termini.

CERTIFICACIONS
ATORGADES
FONS DESTACAT DE L'ANY 2017 SEGONS PRIMER FONS NACIONAL A OBTENIR LA CERTIFICACIÓ UNE 165001: 2012 SOBRE PRODUCTES FINANCERS SOCIALMENT RESPONSABLES
 

Fonengin ISR, FI, inverteix un mínim del 70% en renda fixa, fonamentalment corporativa, mentre que la resta s'inverteix en renda variable.

Fons Ètic (1): Les inversions es faran en emissors que estiguin qualificats com socialment responsables per índexs de prestigi internacional reconegut.

 

Característiques

  • Tipus de fons: Fons de Renda Fija Mixta Internacional
  • Període de permanència recomenat: entre 3 i 5 anys
  • Perfil de risc: moderat
  • Inversió mínima: 500 euros
Caixa d'Enginyers i Fonengin ISR, FI, promouen la sostenibilitat, la transparència, el finançament  de l'economía real i el retorn a llarg termini. Si aquest també són els teus valors, inverteix en Fonengin ISR, FI.
 

Rating Sostenibilitat Morningstar

Màxima distinció en el ràting de sostenibilitat Morningstar a 31/10/2018 en la categoria de Fons Mixtes Euro Defensius.


Estrelles Morningstar

Estrelles Morningstar a 5 anys a 30 de novembre de 2018.Informe de risc

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

(1) Fons ètic. L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat la mitjana dels fons adscrits a la categoria de renda fixa mixta internacional. Les inversions es realitzaran en companyies presents en índexs ISR de reconegut prestigi internacional. La selecció dels emissors que componen la cartera del fons la realitzarà la pròpia gestora, integrant l'acompliment de cada companyia en els aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financer.

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, fins i tot la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pot consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o connectant-se a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Si us plau, llegiu el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientales, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

 

+ INFO CONTRACTA ARA