Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Environment ISR, FI
ISIN: ES0137435006

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Environment ISR, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable que aplica els criteris d'inversió socialment responsables en la selecció de companyies on invertir. La seva estratègia d'inversió busca seleccionar aquelles empreses que tenen en compte el seu impacte mediambiental, son líders en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per aplicar noves pràctiques orientades a la reducció del consum d'energia contaminant, a més de comptar amb una sòlida situació financera.

L'objectiu de rendibilitat del fons o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

CE Environment ISR, FI és el primer fons de Caixa Enginyers Gestió amb un clar propòsit d'inversió com és promoure, a través de la inversió en companyies, la lluita contra el canvi climàtic. El fons es va llançar al 2017 i compta amb la màxima distinció al rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar

 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 4 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 96.77451 / (23/11/2017)
Any actual -3.22%
1 any -
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d' octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Environment ISR, FI
ISIN: ES0137435006

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Environment ISR, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable que aplica els criteris d'inversió socialment responsables en la selecció de companyies on invertir. La seva estratègia d'inversió busca seleccionar aquelles empreses que tenen en compte el seu impacte mediambiental, son líders en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per aplicar noves pràctiques orientades a la reducció del consum d'energia contaminant, a més de comptar amb una sòlida situació financera.

L'objectiu de rendibilitat del fons o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

CE Environment ISR, FI és el primer fons de Caixa Enginyers Gestió amb un clar propòsit d'inversió com és promoure, a través de la inversió en companyies, la lluita contra el canvi climàtic. El fons es va llançar al 2017 i compta amb la màxima distinció al rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar

 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 4 de 7 No aplica 96.77451
(23/11/2017)
-3.22% - - - Contractar - CE Environment ISR, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d' octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), per la qual cosa les seves inversions es guiaran per principis tant ètics com a financers. Les inversions es realitzaran en companyies que tenen en compte el seu impacte mediambiental, són capdavanters en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per noves pràctiques de reducció de consum d'energia.

La selecció dels emissors en cartera la realitzarà la Gestora, integrant l'acompliment de cada companyia en aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

L'exposició a renda variable estarà entre 50-75%, sense predeterminació per capitalització, emissors, divises, països o sectors. La resta estarà invertida en renda fixa, incloent instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (min. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (min.B, máx 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà en països amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. Podrà invertir fins a un 10% del patrimoni a través de IIC catalogades com a sostenibles, mediambientals o de RSC per agència especialitzada. L'exposició a divisa oscil·larà entre el 0% i el 100%. El grau màxim d'exposició a risc de mercat per derivats és el patrimoni net.

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 5142.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
23 nov. 2017 96.77451 -0,118%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -3.78
En l'any -3.225
1 any -
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -1.021
Trimestre 2 -0.762
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -3.225
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
23/11/2017 96.77451 20.672.882,07 -0,118%
22/11/2017 96.88861 20.697.255,56 -0,346%
21/11/2017 97.22497 20.751.011,24 0,361%
Informe Risc
Nivell de risc 4 - Moderat

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoría CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini inferior a 4 anys.

Producto no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Environment ISR va avançar un 1,10% a l'octubre i amb això acumula un descens del 0,73% des del llançament del fons a finals de març, mentre que l'índex de referència va guanyar un 1,35% i consolida una pujada del 2,73% des del llançament del fons. El mes d'octubre va tenir com a protagonistes la crisi política a Espanya amb el conflicte a Catalunya, el Congrés del Partit Comunista de Xina i la reunió del BCE. En el primer dels casos, es va observar un tensionamiento dels actius perifèrics, si bé va ser contingut a l'empara del programa de compres del BCE. Per la seva banda, el país asiàtic va celebrar el seu XIX Congrés, sense que la reunió oferís massa canvis en la política econòmica del país i que va servir d'altra banda per reafirmar el lideratge del partit.

De tornada a Europa, el BCE va complir amb les expectatives i va reduir el volum de compres de deute públic fins a 30bln€ mensuals a partir de gener durant 9 mesos. El to del missatge va resultar molt complaent, deixant la porta oberta a modelar, a l'alça o la baixa, el programa de compres i reafirmant-se que els tipus d'interès romandran en els nivells actuals durant un període perllongat, fins i tot després que el programa de compra d'actius hagi acabat. Per la seva banda, durant el mes vam conèixer els resultats empresarials corresponents al tercer trimestre, i encara que falta aproximadament els números d'un terç del mercat, el resultat agregat continua en la línia positiva dels últims trimestres, amb un sòlid avanç en vendes i beneficis que confirma la sincronització entre la macro i la micro que es ve observant recentment.

Respecte als contribuidores del fons, la cartera de renda variable va explicar en la seva majoria l'acompliment del fons en el mes, si bé la cartera de renda fixa també va contribuir de forma positiva. Pel costat positiu, Quintiles i Taiwan Semiconductor es van anotar les majors alces, amb revaloracions del 13,7% i 12,7% respectivament. Per contra, Gemalto (-10%) va continuar penalitzada, mentre que la gala Societe BIC (-10,6%) va anunciar una nova retallada de previsions. La divisió de fulles d'afaitar a EUA està sofrint en els últims mesos una intensa activitat promocional i s'ha empitjorat l'entorn competitiu, mentre que la divisió d'encenedors va veure com la inesperada reducció d'inventaris a EUA i Brasil va penalitzar el creixement de vendes i rendibilitat operativa de la divisió. En relació a les decisions de gestió, la composició de la cartera de renda variable no va sofrir canvis durant el mes, si bé es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de tornada de les mateixes.

En referència a la cartera de renda fixa, es va acumular en un parell d'emissions en cartera, com són els bons de la mexicana FEMSA i el deute autonòmic del País Basc, tots dos amb venciments en 2023. En el capítol de desinversions es va procedir a la venda del bo d'EDP després de conèixer un estudi encarregat pel govern portuguès que apunta al fet que la mala gestió de l'entorn forestal per part de la companyia seria, unit amb les extraordinàriament adverses condicions meteorològiques, el causant dels importants incendis que van tenir lloc a Portugal al juny, amb notables repercussions a nivell humà i mediambiental. Així mateix, es va mantenir una durada amb derivats baixa (1,4-1,5x).