Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Environment ISR, FI
ISIN: ES0137435006

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Environment ISR, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable que aplica els criteris d'inversió socialment responsables en la selecció de companyies on invertir. La seva estratègia d'inversió busca seleccionar aquelles empreses que tenen en compte el seu impacte mediambiental, son líders en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per aplicar noves pràctiques orientades a la reducció del consum d'energia contaminant, a més de comptar amb una sòlida situació financera.

L'objectiu de rendibilitat del fons o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

CE Environment ISR, FI és el primer fons de Caixa Enginyers Gestió amb un clar propòsit d'inversió com és promoure, a través de la inversió en companyies, la lluita contra el canvi climàtic. El fons es va llançar al 2017 i compta amb la màxima distinció al rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar

 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 4 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 97.29301 / (21/09/2017)
Any actual -2.71%
1 any -
3 anys -
5 anys -

CE Environment ISR, FI
ISIN: ES0137435006

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Environment ISR, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable que aplica els criteris d'inversió socialment responsables en la selecció de companyies on invertir. La seva estratègia d'inversió busca seleccionar aquelles empreses que tenen en compte el seu impacte mediambiental, son líders en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per aplicar noves pràctiques orientades a la reducció del consum d'energia contaminant, a més de comptar amb una sòlida situació financera.

L'objectiu de rendibilitat del fons o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

CE Environment ISR, FI és el primer fons de Caixa Enginyers Gestió amb un clar propòsit d'inversió com és promoure, a través de la inversió en companyies, la lluita contra el canvi climàtic. El fons es va llançar al 2017 i compta amb la màxima distinció al rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar

 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 4 de 7 No aplica 97.29301
(21/09/2017)
-2.71% - - - Contractar - CE Environment ISR, FI

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), per la qual cosa les seves inversions es guiaran per principis tant ètics com a financers. Les inversions es realitzaran en companyies que tenen en compte el seu impacte mediambiental, són capdavanters en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per noves pràctiques de reducció de consum d'energia.

La selecció dels emissors en cartera la realitzarà la Gestora, integrant l'acompliment de cada companyia en aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

L'exposició a renda variable estarà entre 50-75%, sense predeterminació per capitalització, emissors, divises, països o sectors. La resta estarà invertida en renda fixa, incloent instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (min. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (min.B, máx 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà en països amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. Podrà invertir fins a un 10% del patrimoni a través de IIC catalogades com a sostenibles, mediambientals o de RSC per agència especialitzada. L'exposició a divisa oscil·larà entre el 0% i el 100%. El grau màxim d'exposició a risc de mercat per derivats és el patrimoni net.

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 5142.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
21 set. 2017 97.29301 -0,085%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -
En l'any -2.707
1 any -
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.762
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -2.707
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
21/09/2017 97.29301 20.657.217,34 -0,085%
20/09/2017 97.37615 20.672.327,39 0,011%
19/09/2017 97.36574 20.670.129,82 -0,145%
Informe Risc
Nivell de risc 4 - Moderat

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoría CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini inferior a 4 anys.

Producto no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Environment ISR va caure un -1,23% al juliol i amb això acumula un descens del 2.02% des del llançament del fons a finals de març, mentre que l'índex de referència va cedir un -0,06% i consolida una pujada del 0.13% des del llançament del fons. Amb els Bancs Centrals en mode d'espera, el focus del mercat va estar en la presentació de resultats empresarials corresponents al segon trimestre. En general, el nivell de sorpreses en termes de vendes i beneficis per acció tant a Europa com a EUA va ser més limitat que en els trimestres previs. Això no va ser excusa per registrar alces de mitjà i doble dígit en ingressos i beneficis respectivament amb gairebé dos terços del mercat havent fet ja públiques els seus comptes. En el plànol macroeconòmic, la dinàmica va continuar sent més positiva relativament a Europa que a EUA mentre al país nord-americà s'encadenen diversos mesos seguits de feblesa en l'evolució de preus i vendes minoristes, dades que d'altra banda si cap han fet que la FED s'hagi mostrat més cauta en la seva lectura agregada. Aquest fet també ha estat posat en preu pel dòlar nord-americà, que acumula una depreciació superior al doble dígit enfront de l'euro en 2017 recollint així mateix les tensions internes i externes de la nova Administració Trump i la falta de visibilitat del programa econòmic i fiscal del President.

Per la seva banda, en el capítol de matèries primeres el cru va registrar una forta apreciació en el mes (+8.97%) prenent partit de la reducció d'inventaris observada, la probable major disciplina a curt termini dels membres de l'OPEP quant a producció es refereix i la pròpia feblesa del dòlar. Així mateix, els metalls com el níquel o el coure també es van anotar guanys propers al doble dígit al juliol. Respecte als contribuidors del fons, la cartera de renda variable va explicar en la seva majoria l'acompliment del fons en el mes. Pel costat positiu, ASML (+12.31%) es va anotar la major alça després de conèixer uns resultats trimestrals en els quals es va observar una acceleració en les comandes de la seva nova màquina de litografia EUV, la qual té una rendibilitat per unitat substancialment superior al catàleg de producte anterior. Per contra, Siemens Gamesa (-25.48%) va presentar els seus primers resultats trimestrals després de la fusió d'ambdues companyies. La paralització temporal del mercat indi, aproximadament el 12% de les vendes de Siemens Gamesa, i la demora d'algunes comandes a EUA van forçar al nou equip directiu a reduir estimacions per al tancament de l'exercici fiscal previst per a finals de setembre i emplaçar al mercat a la comunicació del nou Pla Estratègic a meitat de novembre per conèixer les guies de cara al futur.

Quant a decisions de gestió, al juliol es va acumular posicions en cartera, mentre que es va incorporar la companyia Essity a la cartera. La companyia sueca va escindir el seu negoci forestal per passar a focalitzar-se exclusivament en les seves divisions de Cura Personal, Paper Tissú, Higiene Professional i Mèdica, àrees en les quals té capacitat per expandir els seus marges després d'uns anys en la qual la gestió operativa ha estat per sota del seu potencial. En referència a la cartera de renda fixa, durant el mes es va prosseguir construint la cartera progressivament. Així, es va incrementar l'exposició a deute públic amb la compra de emissions del tresor australià i deute autonòmic del govern basc. També es van incorporar bons de Oracle, National Grid, Banc Santander i un bo verd de l'entitat gal·la francesa BNP Paribas.