Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE 2016 2E Garantit, FI
ISIN: ES0118508003

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE 2016 2E Garantit, FI, és un fons d'inversió garantit que garanteix que el valor liquidatiu de cada participació a 15 de desembre de 2016 sigui igual al del 17 de maig de 2013 més una rendibilitat del 10%, com a mínim (2,70 % TAE).

El termini de la inversió és de 3 anys i 7 mesos.

Contractar - CE 2016 2E Garantit, FI
Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 110.07791 / (16/02/2017)
Any actual 0.00%
1 any 0.11%
3 anys 0.84%
5 anys -

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE 2016 2E Garantit, FI
ISIN: ES0118508003

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE 2016 2E Garantit, FI, és un fons d'inversió garantit que garanteix que el valor liquidatiu de cada participació a 15 de desembre de 2016 sigui igual al del 17 de maig de 2013 més una rendibilitat del 10%, com a mínim (2,70 % TAE).

El termini de la inversió és de 3 anys i 7 mesos.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 110.07791
(16/02/2017)
0.00% 0.11% 0.84% - Contractar - CE 2016 2E Garantit, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Caixa d'Enginyers garanteix al fons a venciment (15/12/2016) el valor liquidatiu inicial (17/5/2013) i una rendibilitat fixa del 10%, la qual cosa suposa una TAE del 2,70% per a participacions subscrites el 17/5/2013 i mantingudes fins al 15/12/2016 inclusivament.

Fins al 17/5/2013 i des del 16/12/2016, tots dos inclosos, s'invertirà en liquiditat o repos, amb venciments inferiors a 2 setmanes, sobre Deute de l'Estat espanyol. Amb la finalitat d'obtenir la rendibilitat garantida, desde el 18/5/2013 i fins al 15/12/2016 el fons invertirà en renda fixa pública i privada, amb venciment proper al de la garantia.

 

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.002
En l'any 0.0
1 any 0.11
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -
2016 -0.005
2015 0.198
2014 4.056
2013 -
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat      

Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues.

Categoria CNMV: Garantit de Rendiment Fix

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 3 anys i 7 mesos per vèncer la garantia el 15/12/2016.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.