Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 97.25701 / (09/10/2018)
Any actual -4.06%
1 any -4.80%
3 anys -0.60%
5 anys 0.22%

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 97.25701
(09/10/2018)
-4.06% -4.80% -0.60% 0.22% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
09 oct. 2018 97.25701 -0,031%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -2.477
En l'any -4.063
1 any -4.799
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.668
Trimestre 2 -1.057
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -4.063
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
09/10/2018 97.25701 31.763.421,85 -0,031%
08/10/2018 97.28674 31.800.512,24 -0,357%
07/10/2018 97.6353 31.926.424,75 -0,004%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

A Europa va destacar la decisió del Govern italià d'elevar el dèficit de l'1,8% al 2,4% creant així un entorn d'inestabilitat als mercats europeus i complicant les relacions amb la Comissió Europea. D'altra banda, va continuar el sentiment pessimista entorn les negociacions lligades al Brexit, on cada vegada sembla més difícil d'aconseguir un acord. En l'altre costat de l'Atlàntic, el president nord-americà Donald Trump va anunciar un altre paquet d'aranzels (10%) sobre productes xinesos per valor de 200.000 milions de dòlars i va amenaçar amb altres 267.000 milions de dòlars en cas que Xina prengui represàlies. En relació als Bancs Centrals, l'entitat presidida per Mario Draghi va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès, mentre que també va baixar la previsió del creixement econòmic en 2018 al 2% (2,1% anterior) i del 2019 a l'1,8% (1,9% anterior) per a la zona Euro. A Estats Units va destacar la reunió de la Reserva Federal, on l'entitat dirigida per Jerome Powell va acordar pujar el tipus oficial en 25 pb fins al rang 2 - 2,25%, mentre que va revisar a l'alça el creixement per 2018 i 2019 fins al 3,1% i 2,5% respectivament. En relació a l'evolució dels mercats, els principals índexs americans van tancar el mes en positiu a excepció l'índex tecnològic Nasdaq Composite (-0,78%). En el vell continent l'índex Euro Stoxx 50 va tancar pràcticament pla (+0,19%) davant la volatilitat generada per la situació del país transalpí. L'índex de renda variable emergent va tancar a la baixa (-0,76%) afectat per l'evolució de la guerra comercial i la incertesa al voltant de la resolució de les eleccions generals a Brasil. Al mercat de deute va haver pujades en els rendiments del tresor americà i alemany a 10 anys, que van tancar setembre a nivells del 3,06% i 0,47% respectivament. En renda fixa va destacar la recuperació del deute emergent, tant en divisa forta com en divisa local, després de l'acord entre Argentina i el FMI d'una ampliació del crèdit original i la lleugera millora en les polítiques monetàries per part del govern turc. En relació a les matèries primeres el preu del Brent (+6,85%) va tancar el període a 82,72 USD/Barril després de l'anunci de l'OPEP de no augmentar la producció de manera preventiva i la creixent preocupació del dèficit de subministrament relacionat amb les sancions d'Estats Units i Iran. Finalment l'euro es va mantenir sense variacions front el dòlar (0.02%) i acumula una reculada del 3,34% en aquest any.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de setembre amb una rendibilitat de -0,32% acumulant així un resultat en el que va d'any de -3,33%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de les inversions en matèries primeres i inversions alternatives en renda fixa, mentre que les principals detraccions van provenir de la inversió en estratègies alternatives i en renda variable americana sector infraestructures. D'aquesta forma, van destacar positivament l'H2O Adagi (+2,27%) amb estratègies long/short en renda fixa i divises, el ETF Ishares S&P GSCI Commodity Index (+3,83%) de matèries primeres amb alt pes en sector energia, i el ETF UBS CMCI Composite Index (+156%) també de matèries primeres . Per la part negativa van destacar les correccions del fons Amundi Abs Volatility Euro (-1,15%) que inverteix en volatilitat, el fons JPM Global Macro Opp (-1,57%) amb estratègies global macro i el ETF Alerian MLP (-2,81%) que inverteix en empreses de distribució de matèries d'energia en USA. Quant a operativa, durant el mes de setembre es van realitzar alguns canvis en la cartera; es va canviar el fons JPM Global Macro Opp pel Blackrock Aericas Diversified Eq ABs Ret long/short market neutral, i es va vendre el fons de Amundi Abs Volatility Euro. També es va canviar el ETF Alerian MLP de gestió passiva pel fons Pimco MLP & Energy infrastructure amb una gestió activa. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu (-0,28%).

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de setembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.