Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 93.64875 / (17/01/2019)
Any actual 0.76%
1 any -8.40%
3 anys -2.01%
5 anys -0.98%

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 93.64875
(17/01/2019)
0.76% -8.40% -2.01% -0.98% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
17 gen. 2019 93.64875 -0,030%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -4.978
En l'any 0.765
1 any -8.399
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 0.765
2018 -8.324
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/01/2019 93.64875 26.411.738,17 -0,030%
16/01/2019 93.67655 26.508.733,32 0,222%
15/01/2019 93.46949 26.477.679,76 0,075%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Seguint amb la tònica general de 2018, l'evolució dels mercats al desembre es va veure afectada per un increment de l'aversió al risc i de la volatilitat. En relació als esdeveniments geopolítics, a Europa el més destacat va ser l'aprovació del pressupost italià per a 2019, que va obtenir llum verda per part de la Comissió Europea després de que el govern del país transalpí accedís a rebaixar el dèficit proposat fins al 2,04% del PIB. No va ser de menor importància l'anunci per part de la primera ministra britànica, Theresa May, de la suspensió de la votació parlamentària per a acord del Brexit, que es va posposar fins a gener. En relació a les polítiques monetàries, en el vell continent va destacar la reunió del BCE, on la màxima institució monetària europea va decidir mantenir sense canvis els tipus d'interès oficials i va remarcar que espera mantenir els nivells actuals almenys fins a estiu de 2019. Als Estats Units va destacar la reunió de la Reserva Federal, on l'entitat dirigida per Jerome Powell va decidir de forma unànime pujar els tipus d'interès per quarta vegada en 2018, situant-los al rang del 2,25%-2,50%. En relació als mercats, l'índex de renda variable internacional MSCI World va tancar el mes de desembre amb una correcció del 7,71% i va acabar l'any amb una rendibilitat del -10,44%. El comportament de les accions es va veure minvat per l'increment de les preocupacions del creixement global, l'enduriment de les polítiques monetàries, les tensions comercials entre els Estats Units i la Xina i la inestabilitat política europea, incloent el Brexit. Als Estats Units, l'índex nord-americà S&P 500 va sofrir un dels seus pitjors desembres de la seva història (-9,18%) i va tancar l'any amb una correcció del 6,24%. A Europa, l'índex Euro Stoxx 50 va tancar desembre amb una caiguda del 5,41% i va acabar l'any amb una correcció del 14,34%. Finalment, l'índex de mercats emergents MSCI Emerging Markets va ser el que millor es va comportar al desembre, amb una correcció del 2,92%, no obstant això, va tancar l'any amb una rendibilitat del -16,64%. En relació al mercat de deute, l'increment de l'aversió al risc va augmentar l'apetit per a aquells actius refugi com el deute alemany i el deute estatunidenc a 10 anys, que van veure reduir les seves rendibilitats al desembre fins al fins al 0,24% i el 2,68% respectivament. D'altra banda, la prima de risc italiana va caure fins als 250 pb després de l'aprovació del pressupost italià. En el context de les matèries primeres, el preu del Brent va caure un 8,36% al desembre i va tancar l'any a 53,8 USD/Barril, amb una caiguda de 13 dòlars respecte inicis d'any. D'altra banda, l'or va actuar com a actiu refugi i va tancar el mes de desembre amb una revaloració del 5,01%. Finalment, en relació a les divises, l'euro va recuperar part del terreny perdut front el dòlar i es va apreciar un 1,33% al desembre, tancant l'any amb una depreciació del 4,48% en el seu encreuament enfront del bitllet verd.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de desembre amb una rendibilitat de -0,62% tancant així 2018 amb una rendibilitat de -8,33%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de l'exposició a l'or i d'algunes estratègies alternatives mentre que pel costat negatiu les principals detraccions van provenir de la inversió en fons renda variable, principalment renda variable americana petites companyies i MLP¿s. D'aquesta forma, van destacar positivament la ETF Vaneck Vector Gold Miners (+9,59%) de renda variable sector mineres d'or, la ETF d'inversió en or físic SPDR Gold Shares (+2,49%). A més van destacar el fons de renda fixa xinesa en divisa local Pictet Chinese Local Currency Bonds (+1,21%) i el fons Global Macro H2O Adagi (+1,18%). Per la part negativa, van destacar les correccions del fons Pimco MLP & Energy Infrastructures (-11,24%) i el fons de renda variable americana petites companyies Artemis US Small Cap (-11,54%). Quant a operativa, durant el mes de desembre es van realitzar alguns canvis a manera de protegir millor la cartera enfront de caigudes de mercats; es va desfer la inversió en el fons de renda variable MLP¿s Pimco MLP & Energy Infrastructures, així com la ETF de matèries primeres iShares S&P GSCI Commodity Index i el fons de retorn absolut MLIS Commodity Alpha. En el seu lloc es va donar entrada al ETF invers de crèdit americà Proshares Short High Yield i el fons Nordea European Covered Bond que inverteix en bons europeus garantits. A més, es va incrementar posició en el ETF inversa de crèdit europeu Itraxx Crossover i en el ETF d'or SPDR Gold. Finalment es va mantenir un nivell de cash més elevat esperant millors oportunitats d'inversió. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global positiu (+0,64%).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de desembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.