Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Dinàmica, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall de tipus d'actius, amb diferents estratègies de gestió i amb un excel·lent control de riscos.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més 400 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 12% i amb una clara vocació de preservar el capital. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 102.30836 / (17/08/2017)
Any actual 1.27%
1 any -0.08%
3 anys 2.14%
5 anys 0.60%

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Dinàmica, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall de tipus d'actius, amb diferents estratègies de gestió i amb un excel·lent control de riscos.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més 400 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 12% i amb una clara vocació de preservar el capital. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 102.30836
(17/08/2017)
1.27% -0.08% 2.14% 0.60% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
17 ag. 2017 102.30836 -0,008%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.248
En l'any 1.273
1 any -0.075
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.275
Trimestre 1 0.942
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 1.273
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
2013 -2.305
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/08/2017 102.30836 52.650.032,92 -0,008%
16/08/2017 102.31684 52.628.788,55 0,114%
15/08/2017 102.19996 52.597.286,62 0,086%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Consell de Govern del Banc Central Europeu va decidir el dijous 20 de juliol mantenir els tipus d'interès en el 0%, puntualitzant que aquesta situació es donaria durant un període llarg de temps, fins i tot després de finalitzar les compres d'actius. Respecte al programa de recompres, el BCE va assegurar que continuarà fins a 2017 o més endavant si fos necessari, fins que s'observi un ajust sostingut de la senda d'inflació compatible amb l'objectiu del 2%. En aquest sentit Mario Draghi va destacar que la millora econòmica de l'eurozona és indiscutible però el BCE ha de ser pacient amb la inflació, que es va situar en 1.3% al juny, ja que encara no està on ha d'estar. Amb tot, el banc va llançar al mercat un missatge ambigu en el qual va obrir la porta a la retirada del programa de compres de deute, al mateix temps que va recalcar que si l'economia es ressent, podrien incrementar el programa fins als 80.000 milions mensuals.

Pel seu costat la FED, per unanimitat i complint amb les expectatives, va decidir mantenir els tipus d'interès en un rang objectiu d'entre el 1% i l'1.25%. L'òrgan responsable de la política monetària va destacar en el seu comunicat la recuperació moderada de l'activitat econòmica i la fortalesa del mercat laboral nord-americà, amb una taxa d'atur en el 4.4% que implica plena ocupació, però sense perdre de vista que la principal variable a tenir en compte és la inflació i que aquesta continua sent baixa. Va ser també significatiu el fet d'assenyalar que s'espera implementar el programa de normalització del balanç amb relativa rapidesa, afegint incertesa sobre el moment exacte en el qual es produirà i tenint com a impacte una immediata depreciació del dòlar. Quant a l'evolució dels diferents actius financers juliol va ser un mes amb divergències entre les diferents àrees geogràfiques i amb un nou mes de gran impacte negatiu per a les inversions globals en dòlars per part de l'inversor europeu. Els mercats emergents van generar de nou un dels resultats més destacats (MSCI Emerging Markets +5.48%), veient-se reduït significativament per a l'inversor en euros, MTD 1.93%. L'evolució del mercat nord-americà va ser positiva, amb el S&P 500 revaloritzant-se un 1.93% però passant a terreny negatiu un mes més incloent l'efecte albira (-1.50% MTD). El mercat europeu va presentar gran disparitat entre àrees geogràfiques durant el mes de juliol. D'aquesta forma l'índex alemany DAX va retrocedir un 1.68% mentre l'índex italià FTSE MIB es va revaloritzar un 4.39%.

Per la seva banda l'IBEX va pujar un 0.55% i l'índex europeu Eurostoxx 50 va tancar amb una rendibilitat de 0.22%. Pel que fa a la renda fixa governamental juliol va acabar amb caigudes pel costat europeu i un comportament més lateral per part d'Estats Units. Els resultats per la part de crèdit van ser bons de manera global. La referència alemanya a 10 anys va tancar juliol a nivells de 0.543, ampliant gairebé 8 punts bàsics. Des d'Estats Units la referència del tipus a 10 anys va finalitzar el mes pla a nivells de 2.29. Pel que fa a les divises, l'euro va continuar amb la seva escalada enfront del dòlar, accentuada pels discursos del mes del BCE i principalment de la FED, arribant la seva cotització a 1.1842 (EURUSD +3.64%). En matèries primeres, el cru va trencar la seva tendència a la baixa recuperant el Brent un 9.87% i tancant amb un valor final de 52,65 usd/bbl, en part per la feblesa del dòlar però sense que desaparegui la situació d'excés d'oferta del mercat. 


A nivell de cartera el fons va tancar el mes de juliol amb una rendibilitat de 0.55% sent el resultat acumulat de l'any de +1.21%. Durant el mes, el 63% de les posicions de fons en cartera va tancar amb rendibilitats positives, diverses estratègies van tenir un comportament pràcticament pla i un 25% va contribuir negativament encara que amb correccions moderades. Pel costat positiu, els contribuidors més destacats del mes van ser: la renda variable market neutral, amb el fons OLD Mutual Global Equity Absolute Return revaloritzant-se un 2.14%, el ETF DB Physical Gold Euro Hedge amb una rendibilitat de l'1.76%, les estratègia de renda variable GESIURIS Valentum (+2.24%) i Lazard Global Infrasturctures (+1.19%) i l'estratègia de tendències CTAs MAN AHL Trend Alternative (+5.21%). Van destacar d'igual manera el posicionament en països emergents i a Japó. Entre els detractors, durant juliol la pitjor contribució va correspondre al ETF curt d'energia PROSHARES SHORT OIL & GAS (-6.12%), en experimentar el petroli un avanç d'un 9.87% mesurat pel Brent. Va contribuir també negativament la renda variable europea en el sector de REITS, amb la correcció d'un 0.48% per part del DPAM Real Estigues Europe i l'estratègia global macro amb la correcció del Invesco Global Targeted Return en un 0.72%.

Quant a l'operativa duta a terme en el mes, en primer lloc es va reduir exposició a l'estratègia de seguiment de tendències, CTAs, amb la venda de part del posicionament en el fons MAN AHL Trend Alternative i a renda variable europea del sector de REITS amb la venda de la totalitat del fons DPAM Real Estigues Europe. Aquesta reducció es va traslladar a l'increment de les posicions de renda fixa flexible global i flotants amb la introducció del fons PIMCO Income i l'increment de pes dels fons M&G Global Floating Rates HY i Jupiter Dynamic Bond. En segon lloc es va ajustar l'exposició a fons i el nivell de liquiditat augmentant pesos en els fons que aporten millors dades quant a diversificació aportada, contribució al risc i rendibilitat ajustada per risc. Finalment es van fer uns ajustos en la cartera. D'una banda la sortida dels fons Solventis EOS, DWS Concept Kaldemorgen i Lazard Global Infrastructures i l'entrada dels fons Robeco Àsia Pacific i increment de Boussard &Gavaudan Absolute Return. I finalment el canvi del fons EL World Gold fons de companyies mineres d'OR el posicionament del qual es va substituir per la inversió directa en OR a través del ETF DB Physical Gold Euro Hedge, reduint a més l'exposició a divisa dòlar. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures o com a inversió, amb una activitat important en la divisa Eurodólar durant el mes, i amb un resultat global molt positiu (+0.43%).