Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Dinàmica, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall de tipus d'actius, amb diferents estratègies de gestió i amb un excel·lent control de riscos.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més 400 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 12% i amb una clara vocació de preservar el capital. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 102.73806 / (15/02/2017)
Any actual 1.70%
1 any 3.73%
3 anys 1.71%
5 anys 0.86%

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Image representativa del fons

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Dinàmica, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall de tipus d'actius, amb diferents estratègies de gestió i amb un excel·lent control de riscos.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més 400 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 12% i amb una clara vocació de preservar el capital. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 102.73806
(15/02/2017)
1.70% 3.73% 1.71% 0.86% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.04
En l'any 1.699
1 any 3.728
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 1.699
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
2013 -2.305
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

L'any 2017 va començar amb un mes més aviat de transició per part dels Bancs Centrals. Tal com s'esperava, la reunió del BCE del 19 de gener no va aportar canvis en relació a les decisions preses el passat mes de desembre. Mario Draghi va evitar qualsevol discussió sobre com implementar una reducció dels estímuls i va mantenir un missatge de relativa tranquil·litat. El president del BCE va subratllar que encara que la inflació general seguirà augmentant a causa dels majors preus de l'energia, encara no hi ha indicis d'una tendència a l'alça de la inflació subjacent. Així mateix va apuntar a una recuperació global, però amb un creixement a la zona euro que pot veure's frenat pel lent ritme d'implementació de les reformes econòmiques. Des d'EUA, la Fed va traslladar un missatge de major confiança en relació a la seva avaluació de riscos i a les perspectives econòmiques. Aquesta confiança es basa en els progressos en relació als nivells d'inflació i la taxa de desocupació. A més, el balanç de la Fed es va convertir en un tema candent per a alguns membres de la junta i serà una nova eina a tenir en compte en el futur. Passant al detall de l'evolució dels actius financers, en el primer mes de l'any l'evolució de la renda variable va presentar disparitat entre les diferents àrees geogràfiques, tenint principalment impacte negatiu per a l'inversor en Euros. D'aquesta forma, les rendibilitats més destacades van venir de la mà dels països Emergents amb l'índex MSCI Emerging Markets revaloritzant-se un 5.45%, revaloració que es va veure reduïda al 3.13% tenint en compte la conversió a Euro. Al gener el mercat americà va experimentar també un avanç (S&P 500 +1.79%), si bé la rendibilitat va acabar en terreny negatiu tenint en compte la divisa, amb el S&P 500 en euros tancant amb una rendibilitat de -0.45%. Pel costat europeu els resultats van ser negatius, amb el Eurostoxx 50 corregint un 1.82% i l'Ibex 35 cedint un 0.39%. D'aquesta forma l'índex global MSCI World va finalitzar aquest primer mes amb una rendibilitat de 2.35% que es va veure reduïda a una pèrdua de 0.11% en considerar l'índex en Euros. En relació a la renda fixa, els actius més conservadors van seguir una tendència general de correcció, fet més acusat per la part europea. Així, la referència alemanya a 10 anys va tancar gener a nivells de 0.436, seguint d'aquesta forma una tendència d'ampliació que va sumar 23 punts bàsics. Des d'Estats Units la referència del tipus a 10 anys va tancar el mes a nivells de 2.45, en un mes en el qual va baixar fins a 2.23 per tornar a nivells lleugerament superiors als del tancament de 2016. En energia, el cru va corregir part de l'increment de les últimes setmanes, amb el Brent caient un 1.97% tancant a 55,7 usd/bbl. Dins de matèries primeres, al gener va destacar la forta revaloració experimentada per l'Or, amb el futur revaloritzant-se un 4.95% i tancant a 1.211,4 Dòlars l'onça. Pel que fa a les divises, el dòlar va trencar la seva tendència alcista enfront del EUR tancant a 1.0798 (EURUSD +2.67%). 


A nivell de cartera el fons va tancar el mes de gener amb una pujada de +0.24%. Els fons en cartera van tenir un comportament mixt; les principals contribucions van provenir de l'exposició a l'or i materials, mentre que les principals detraccions van provenir de l'exposició a energia (especialment petroli) i renda variable sector Real Estate. D'aquesta forma, per la part d'exposició a l'or, els fons Lombard World Gold i BGF World Gold que inverteixen en empreses mineres d'or van obtenir un +12.16% i un +5.92% respectivament en el mes. Van destacar també el fons RobecoSam Smart Materials (+3.51%) i el fons Amundi Equity Global Resources (+2.57%). El petroli va corregir durant el mes de gener i això va afectar a les rendibilitats dels fons BGF World Energy i Powershares DB Commodity Index que van corregir un -3.22% i un -2.75% respectivament. La renda variable sector immobiliari no va presentar un bon comportament al gener pel que el ETF Ishares Developed Market Properties i el fons DPAM Investment Real Estate Europe van corregir un -1.17% i un -1.99% en el mes. Van destacar també en la part positiva els fons Elcano Inversions Financeres (+3.67%) i Gesiuris Valentum (+1.85%) tots dos de renda variable global. Quant a la renda fixa, durant el mes de gener la renda fixa governamental, especialment a Europa, va presentar caigudes importants per pujades de tipus en la part llarga de la corba; cal destacar que aquest fet no ha afectat al fons a causa que la part conservadora es posiciona en estratègies flexibles de renda fixa a nivell global que van donar rendiments positius. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures o com a inversió, amb un resultat global positiu (+0.26%). Quant a operativa, durant el mes de gener es van realitzar alguns canvis; es van tancar les posicions en els fons Amundi Absolute Volatility Euro a causa de la baixa volatilitat als mercats, i JPM Global Macro Opportunities a causa de les baixes expectatives de rendibilitats. A causa del gran nombre de subscripcions que va haver-hi en el fons durant el mes de gener es va aprofitar per realitzar un redistribució de la cartera augmentat així les participacions en els actius amb major convicció (es va augmentar el pes en un total de 20 fons). Finalment, es va canviar el fons Pictet Emerging Local Currency Bond pel M&G Emerging Markets Bonds a causa de la major flexibilitat que disposa el fons M&G per invertir en renda fixa emergent, tant en divisa local com en divises hard.