Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 101.67499 / (05/12/2017)
Any actual 0.65%
1 any 0.78%
3 anys 1.70%
5 anys 0.38%

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 101.67499
(05/12/2017)
0.65% 0.78% 1.70% 0.38% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
05 des. 2017 101.67499 -0,038%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.876
En l'any 0.646
1 any 0.785
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.494
Trimestre 2 -0.275
Trimestre 1 0.942
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.646
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
2013 -2.305
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
05/12/2017 101.67499 58.570.746,9 -0,038%
04/12/2017 101.71344 58.483.844,6 0,040%
03/12/2017 101.67312 58.231.641,67 -0,004%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

L'esdeveniment central del mes d'octubre va ser la reunió del BCE, on es va fer pública la decisió de retallar a la meitat, de 60.000 a 30.000 milions d'euros al mes, les compres de deute alhora que es prorrogaven per nou mesos fins a setembre de 2018. Mario Draghi també va decidir mantenir el tipus d'interès de referència en el 0% i en 0,40% el tipus de dipòsit. La inflació a Europa es va situar al setembre en l'1,5%, encara per sota de l'objectiu del 2% i els salaris segueixen estancats. Respecte a l'evolució dels diferents actius financers, els mercats de renda variable van aportar rendibilitats positives, destacant els mercats emergents (MSCI Emerging Markets 3,45%). A Europa el Eurostoxx 50 es va apreciar un 2,20%, a Estats Units el S&P500 va pujar +2,22% en USD i a Japó el NIKKEI225 Index +8,13% en JPY. El dòlar es va apreciar amb força davant l'escenari Europeu i Americà amb el EURUSD corregint un 1,42%. La renda fixa europea va registrar caigudes en tipus: la referència alemanya a 10 anys va tancar a nivells de 0,363, estrenyent 10 punts bàsics després del missatge del BCE. Per contra la referència del tipus a 10 anys d'Estats Units va finalitzar el mes a nivells de 2,38, la qual cosa suposa una ampliació de 4 punts bàsics. En referència a les matèries primeres, el preu del petroli Brent va experimentar un alça de 6,66% tancant el mes en 61,37 usd/*bbl. 

A nivell de cartera el fons va tancar el mes d'octubre amb una rendibilitat de +0,37% sent el resultat acumulat de l'any de +1,53%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de l'exposició a la renda variable zona asiàtica i estratègies en CTA, mentre que les principals detraccions van provenir de l'exposició a l'or d'algunes estratègies alternatives. D'aquesta forma, van destacar positivament els fons de renda variable asiàtica Robeco Àsia Pacific Equity (+7,11%), el fons Parvest Equity Japan Small Caps (+4,91%) que inverteix en petites companyies japoneses amb potencial de creixement i el fons MAN AHLTrend Alternative amb estratègies quantitatives en CTA (+5,72%). Per la part negativa va destacar la correcció del preu de l'or a través del fons DB Physical Gold Eur Hedge (-1,34%), i va destacar també la rendibilitat dels fons DNBTMT Absolute return (-1,07%) long/*shortsector tecnologia i del fons Boussard&Gavaudan Absolute Return (-1,23%) amb estratègies en volatilitat i arbitratge en crèdit. En relació a la operativa, durant el mes d'octubre es van introduir tres noves estratègies i es van tancar dos existents; es va introduir el fons Legg Mason MacroOpportunities Bonds que inverteix en renda fixa global flexible amb una gestió molt activa en durades i en divises, el fons G Fund Avenir Europe de renda variable Europa petites companyies i el fons Schroder Asian Total Return que inverteix en renda variable asiàtica amb alt enfocament en preservació de capital. Per donar entrada a aquestes noves estratègies es va tancar la inversió en els fons Principal Preferred Securities que inverteix de forma global en titulacions preferents i GesiurisValentum de renda variable global. A fi de mes també es va optar per incrementar l'exposició al USD realitzant un canvi de classe del fons Artemis US Absolute Return de EurHedge a USD i es va canviar el ETF PysicalGold EuHedge pel ETF Spider Gold Shares en USD. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu (-0,16%).