Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Dinàmica, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall de tipus d'actius, amb diferents estratègies de gestió i amb un excel·lent control de riscos.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més 400 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 12% i amb una clara vocació de preservar el capital. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 101.45518 / (22/03/2017)
Any actual 0.43%
1 any 1.62%
3 anys 1.20%
5 anys 0.94%

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Image representativa del fons

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Dinàmica, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall de tipus d'actius, amb diferents estratègies de gestió i amb un excel·lent control de riscos.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més 400 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 12% i amb una clara vocació de preservar el capital. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 101.45518
(22/03/2017)
0.43% 1.62% 1.20% 0.94% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -1.064
En l'any 0.429
1 any 1.622
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.429
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
2013 -2.305
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Banc Central Europeu, en les minutes de la trobada de gener publicades en el mes febrer, va recomanar mantenir paciència i mantenir una posició ferma per donar estabilitat i previsibilidad en un entorn encara caracteritzat per un alt nivell d'incertesa. Segons la institució, l'alça dels preus de l'energia ha provocat el recent augment de la inflació, però no ha incrementat el preu d'altres béns i serveis, per la qual cosa encara són necessaris estímuls del BCE per estimular la feble inflació.

En relació a les incerteses, els riscos polítics derivats de les eleccions clau a Europa, van eclipsar els inicis de millora en el creixement econòmic i van generar un moviment d'aversió al risc dins dels mercats de renda fixa a nivell global i de forma acusada a Europa. A mitjans mes va tenir lloc la compareixença de dos dies de Janet Yellen davant el Senat i el Congrés. La presidenta de la Fed va sorprendre amb un discurs més agressiu de l'esperat, advertint que no és recomanable esperar massa per pujar tipus, ja que això podria acabar obligant a la Fed a pujar tipus a un ritme més accelerat, la qual cosa provocaria una disrupció als mercats.

Les paraules de Yellen van tenir un impacte immediat positiu als mercats, deixant nous records històrics del S&P500 i el Dow Jones, i l'apreciació del Dòlar front l'Euro i el Ien. El missatge de la FED es va veure recolzat per la publicació de bones dades econòmiques com l'IPC anual nominal i subjacent, tots dos per sobre de l'esperat, o les vendes minoristes, igualment per sobre de les expectatives. Quant a l'evolució dels diferents actius financers, el resultat dels principals índexs de renda variable mundial van ser positius, amb l'índex MSCI World revaloritzant-se un 2.58% i aconseguint una rendibilitat de 4.33% en divisa Euro.

Les rendibilitats van estar alineades des d'Europa (Eurostoxx 50 +2.75% i Ibex 35 +2.58%) i des dels països emergents (MSCI Emerging Markets +2.98%). Al febrer el mercat americà va experimentar un dels millors resultats amb l'índex S&P 500 revaloritzant-se un 3.72% i registrant un avanç de +5.44% tenint en compte la rendibilitat en Euros. En relació a la renda fixa, els actius més conservadors van desfer el camí d'increment en tipus vist al gener, principalment des d'Europa on es van acusar els riscos polítics. Així, la referència alemanya a 10 anys va tancar febrer a nivells de 0.208, estrenyent els 23 punts bàsics que havia ampliat el mes anterior.

Des d'Estats Units la referència del tipus a 10 anys va tancar el mes a nivells de 2.389, suposant un estrenyiment més moderat de 6 punts bàsics. El comportament de la renda fixa corporativa va ser també positiu de forma general a nivell global. Pel que fa a les divises, el dòlar es va apreciar enfront de l'euro recuperant nivells entorn de l'1.05, tancant el mes a 1.0576 (EURUSD -2.06%) impulsat així per les últimes declaracions de la Fed. En energia, el cru va continuar amb la seva tendència a la baixa, si bé de manera més moderada que al gener, i el Brent va corregir un altre 0.20% tancant a 55,59 usd/bbl.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de febrer amb una pujada de +0.97%, sent el resultat acumulat de l'any de +1.21%. Els fons en cartera van tenir un comportament mixt; les principals contribucions van provenir de l'exposició a renda variable temàtica i renda variable global, mentre que les principals detraccions van provenir de l'exposició a energia i or. D'aquesta forma, per la part d'exposició a renda variable temàtica, els fons RobecoSam Smart Materials i Fidelity Funds Global Finance van pujar un +4.93% i +4.24% respectivament. Per la part de renda variable global van destacar els fons Gesiuris Valentum i Robeco Global Premium amb pujades de +4.82% i +4.83% respectivament. Durant el mes de febrer el sector REITS (renda variable sector immobiliari) va tenir un comportament positiu i això va afectar al ETF Ishares Developed Markets Property i al fons DPAM Real Estigues Europe amb pujades de +4.20% i +2.03% en el mes.

Els fons que van contribuir en major mesura negativament a la cartera van ser BGF World Energy de renda variable sector energia (-2.98%) i Lombard World Gold de renda variable, sector mines d'or (-2.14%), l'augment d'expectatives de pujades de tipus d'interès per part de la FED en el mes de març va fer que l'or frenés el ral·li que portava l'any. En la part negativa també va destacar el fons Elcano Inversiones Financeras de renda variable global amb una correcció de -1.98% en el mes. Pel que fa a la renda fixa, en general va haver-hi un comportament positiu encara que el millor rendiment va provenir de l'exposició a deute Emergent a través del fons M&G Emerging Markets Bonds amb una pujada de +3,84%.

Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures o com a inversió, amb un resultat global de -0.10%. Quant a operativa durant el mes de febrer es van realitzar alguns canvis; es va tancar la inversió en els fons Henderson Horizon Pa European Alpha de retorn absolut renda variable i F&C Global Convertibles de renda fixa global convertible i es van introduir noves estratègies d'inversió a través dels fons GAMCO Merger Arbitrage, Neuberger Berman Short Duration Emerging Markets Bonds, Natixis Short Term Emerging Markets Bonds i Invesco Global Targeted Returns. A més es va tancar la posició en el fons Robeco Global Premium Equities per reduir exposició a renda variable EUA.