Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Dinàmica, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall de tipus d'actius, amb diferents estratègies de gestió i amb un excel·lent control de riscos.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més 400 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 12% i amb una clara vocació de preservar el capital. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 101.95216 / (25/04/2017)
Any actual 0.92%
1 any 1.19%
3 anys 1.47%
5 anys 1.09%

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Dinàmica, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall de tipus d'actius, amb diferents estratègies de gestió i amb un excel·lent control de riscos.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més 400 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 12% i amb una clara vocació de preservar el capital. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 101.95216
(25/04/2017)
0.92% 1.19% 1.47% 1.09% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.618
En l'any 0.921
1 any 1.193
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 0.942
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.921
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
2013 -2.305
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El mes de març va ser un mes d'intensitat en el marc polític i marcat per l'actuació dels bancs centrals. En la seva reunió de març, el BCE no va donar sorpreses respecte a les seves principals línies d'actuació, mantenint els tipus d'interès en els nivells actuals i el programa de recompres segons el previst. Mario Draghi va situar la inflació per sobre de l'1.5% pel 2017 i els propers dos anys, allunyant així els riscos d'un escenari de deflació. Quant a creixement, el BCE estima una millora en les dades de PIB para aquest any i el següent situant el creixement del PIB en 1.8%, 1.7% i 1.6% per als anys 2017, 2018 i 2019. El 15 de març es va resoldre la primera incertesa política que plantejava Europa pel 2017, al no triomfar el populisme en les eleccions d'Holanda donant les urnes com a vencedor al liberal Mark Rutte. Encara que sens dubte és un punt positiu, l'esdeveniment decisiu seran les eleccions de França que començaran a l'abril. Al març Theresa May va notificar l'activació de l'Article 50 que marca la sortida de Regne Unit de la UE, punt a partir del que ja no hi ha volta enrere. May va demanar que es forgés una aliança especial durant les negociacions. Des d'Estats Units, tal com descomptaven els mercats, la Resera Federal va donar un nou pas cap a la normalització, incrementant els tipus d'interès en 25 punts bàsics portant el tipus oficial al rang 0.75%-1%. La presidenta Janet Yellen va remarcar en la seva posterior roda de premsa que l'increment responia a la bona evolució de l'economia, basada en l'ocupació i la inflació i no als possibles estímuls que s'esperen de la política econòmica de Trump.

Quant a l'evolució dels diferents actius financers, març va ser un mes de disparitat quant al resultat dels principals índexs de renda variable mundial, tancant de manera generalitzada en positiu. L'àrea geogràfica amb resultats més destacats va ser Europa (Eurostoxx 50 +5.46%), on perifèrics com Espanya i Itàlia van acumular rendibilitats de 9.50% i 8.35% respectivament. L'evolució dels mercats emergents va continuar amb el seu to positiu tancant el MSCI Emerging Markets amb un increment de 2.35%. Per contra, no va ser positiva l'evolució del mercat nord-americà on el S&P 500 va caure 4 punts bàsics que van suposar una correcció de 0.87% tenint en compte l'efecte albira. En relació a la renda fixa, els actius més conservadors van experimentar de nou un moviment alcista en tipus per la part europea, motivat per la millora d'expectatives tant en creixement com en inflació. Així, la referència alemanya a 10 anys va tancar març a nivells de 0.328, ampliant 11 punts bàsics. Des d'Estats Units la referència del tipus a 10 anys va tancar el mes sense variació mantenint-se a nivells de 2.387. El comportament de la renda fixa corporativa va ser negatiu a nivell global durant el període. Pel que fa a les divises, l'euro va recuperar terreny enfront del dòlar, tancant el mes a 1.0652 (EURUSD 0.72%). En energia, el cru continuo amb la seva tendència a la baixa i el Brent va corregir un altre 4.96% tancant a 52,83 usd/bbl i acumulant una caiguda de 7.02% en el que va d'any.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de març amb una correcció de -0,27% sent el resultat acumulat de l'any de +0,94%. Els fons en cartera van tenir un comportament mixt; les principals contribucions van provenir de l'exposició a renda variable europea mentre que les principals detraccions van provenir de la correcció del petroli, del debilitament de la divisa USD i de l'exposició a l'or. D'aquesta forma, per la part d'exposició a renda variable europea van destacar els fons Gesiuris Valentum, Annualcycles Strategies i Solventis Eos amb unes pujades de +4.45%, +3.43% i +2.98% respectivament. Destacar també el comportament positiu dels fons Robeco Sam Smart Materials (+1.73%) de renda variable global i DPAM Real Estigues Europe (+1.35%) de renda variable europea sector immobiliari. Per la part negativa va destacar la correcció dels ETFs Powershares DB Agriculture (-1.75%) i Powershares DB Commodity Index (-2.50%) influenciats per la baixada del preu del petroli i de les matèries primeres, i la correcció dels fons BGF World Gold (-2.37%) i Lombard World Gold (-3.44%) de renda variable d'empreses mineres d'or. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures o com a inversió, amb un resultat global de +0.09%. Quant a operativa durant el mes de març es van realitzar alguns canvis; es va baixar el pes en energia i matèries primeres amb la venda dels fons BGF World Energy i Amundi Equity Global Resources; es va introduir una nova estratègia en la cartera a través dels fons Candriam Diversified Futures i Man AHL Trend Alternative (fons basats en models que es beneficien de tendències de mercat tant a la baixa com a alcistes); es va augmentar el pes en la renda variable sector financer amb l'increment de participacions en el fons Fidelity Global Financial Services i la compra del fons Polar Capital Global Insurance. Paral·lelament es van introduir nous fons, el Nordea Global Climate & Environment de renda variable global relacionada amb el canvi climàtic i el fons BMO US Real Estigues Equity Long/Short. Finalment, es va baixar el pes en els fons Lombard World Gold i BGF World Gold pel ral·li que han experimentat les companyies mineres d'or en l'últim any.