Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Dinàmica, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall de tipus d'actius, amb diferents estratègies de gestió i amb un excel·lent control de riscos.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més 400 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 12% i amb una clara vocació de preservar el capital. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 102.28454 / (20/06/2017)
Any actual 1.25%
1 any 0.96%
3 anys 1.33%
5 anys 1.05%

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Dinàmica, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall de tipus d'actius, amb diferents estratègies de gestió i amb un excel·lent control de riscos.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més 400 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 12% i amb una clara vocació de preservar el capital. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 102.28454
(20/06/2017)
1.25% 0.96% 1.33% 1.05% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 1.146
En l'any 1.25
1 any 0.962
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 0.942
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 1.25
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
2013 -2.305
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Durant el mes de maig, el Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC) de la Reserva Federal d'Estats Units va decidir de forma unànime mantenir els tipus d'interès en un rang objectiu d'entre el 0,75% i el 1%, en la seva reunió sobre política monetària corresponent al mes de maig. La FED va destacar en el seu comunicat la fortalesa del mercat laboral nord-americà, a pesar que el creixement de l'activitat econòmica es va ralentir durant els primers mesos de 2017.

Aquesta ralentització es considera transitòria i per tant amb pujades graduals de tipus s'espera que l'activitat econòmica s'expandeixi a un ritme moderat, projectant dues noves pujades de tipus al llarg de l'any. Durant el mes de maig, l'administració Trump va desvetllar esquemàticament els seus plans de reforma tributària. El document va proporcionar poca informació sobre si els plans seran neutres des del punt de vista pressupostari, la qual cosa pot suposar que els canvis només puguin ser temporals.

Des d'Europa es va buidar per fi el segon gran interrogant polític del vell continent: les eleccions franceses. Com va ocórrer en la primera ronda, les enquestes no es van equivocar i Emmanuel Macron va guanyar la segona volta amb un ampli marge del 66% de vots sobre la ultradretana Marine Le Pen. El projecte del capdavanter d'En Marxi! és centrista, liberal, reformista i europeista. Des dels països emergents Brasil va romandre al centre de l'atenció del mercat durant el mes de maig, quan els actius brasilers es van desplomar i posteriorment es van recuperar parcialment després de l'aparició d'un escàndol de corrupció acusant al president Témer de participació passiva i obstrucció a la justícia. 

Quant a l'evolució dels diferents actius financers, maig va ser un mes mixt per als índexs de renda variable amb la major part d'àrees tancant en negatiu per a l'inversor en euros, en tenir en compte l'impacte de la divisa. Els mercats emergents van aportar un dels resultats més destacats (MSCI Emerging Markets +2.80%), però aquesta rendibilitat va passar a terreny negatiu, -0.28%, per a l'inversor en euros. Europa va tancar pràcticament amb un resultat pla (Eurostoxx 50 -0.14%), després de diversos mesos d'increments significatius i amb diferències entre països, destacant en positiu el resultat de l'Ibex 35 (MTD 1.53%).

L'evolució del mercat nord-americà va ser positiva amb el S&P 500 revaloritzant-se un 1.16% però una vegada més entrant en terreny negatiu en tenir en compte l'efecte divisa (-1.87% MTD). Pel que fa a la renda fixa els principals índexs globals van tancar el mes en positiu tant pel costat de governs com per part de corporatius. La referència alemanya a 10 anys va finalitzar al maig a nivells de 0.304, tancant el mes amb un descens d'amb prou feines dos punts bàsics.

Des d'Estats Units la referència del tipus a 10 anys va finalitzar el mes a nivells de 2.20 amb una correcció de gairebé 8 punts bàsics però aconseguint un màxim de 2.41 motivat per la decepció del pla fiscal de Trump. Pel que fa a les divises, l'euro va continuar amb la seva escalada enfront del dòlar, arribant la seva cotització a 1.1244 (EURUSD +3.20%). En energia, el cru va continuar  amb la seva tendència a la baixa i el Brent va corregir un altre 2.75% addicional tancant a 50,31 usd/bbl, per les persistents preocupacions sobre un excés d'oferta mundial derivat de la producció d'esquist nord-americà. Durant el mes va destacar de nou el grau de complacencia dels mercats, amb l'índex de volatilitat VIX arribant a cotitzar al seu nivell més baix en més de 23 anys.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de maig amb una pujada de +0,18% sent el resultat acumulat de l'any de +1,20%. Els fons en cartera van tenir un comportament mixt; al voltant del 70% d'estratègies en cartera van contribuir positivament i només un 30% negativament. Les principals contribucions van provenir de l'exposició a renda variable europea i mercats emergents, mentre que les principals detraccions van provenir de la correcció del petroli i renda variable global temàtica.

D'aquesta forma, per la part d'exposició a renda variable europea van destacar els fons Gesiuris Valentum (+2.18%), DPAM Investment Real Estigues Europe Div (+2.56%) i Lazard Global Listed Infrastructures (+4.66%). Destacar també el comportament positiu dels fons CI Emergents (+1.60%) de renda variable emergent i M&G Emerging Markets Bonds (+1.08%) de renda fixa emergent. Per la part negativa, la correcció del petroli va ser el causant principal de les correccions en els fons ETF Wisdomtree Continuous Commodity (-3,45%) i Elcano Inversions Financeres (-2.91%). També va contribuir negativament a la cartera la correcció dels fons de renda variable global temàtica; Polar Capital Insurance (-2.66%) de renda variable global sector asseguradores i Parvest Climate Impact (-1.42%) de renda variable global petites companyies relacionades amb el canvi climàtic.

També informar de la pràcticament nul·la afectació a la cartera que va tenir la correcció de la renda variable de Brasil amb una caiguda de -6.8% en el mes pels escàndols polítics al país. Quant a operativa durant el mes de maig es van realitzar alguns canvis; es van desfer les posicions en els fons Nordea Stable Return NOK per l'alta sensibilitat de la corona noruega al preu del petroli, el fons Natixis Short Term Emerging Markets Bond per reduir exposició a USD i deute emergent, el fons Fidelity Global Financial Servicies per recollir beneficis des de la seva incorporació a la cartera, el fons BSF Fixed Income Strategies pel seu baix perfil de risc i el fons Elcano Inversions Financeres pel seu elevat pes en el sector energia.

En el seu lloc es van introduir noves estratègies a la cartera; els fons Lazard Global Listed Infrastructures, Boussard&Gavaudan Absolute Return i DNB TMT Absolute Return. A més, es va realitzar un switch del fons M&G Emerging Markets Bond a classe Eur Hedged per reduir exposició a divisa USD, i es va tornar a reduir el pes al fons Candriam Diversified Futures per ajustar el risc de la cartera. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures o com a inversió, amb un resultat global positiu (+0.11%).