Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 97.49108 / (19/09/2018)
Any actual -3.83%
1 any -4.72%
3 anys -0.54%
5 anys 0.16%

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 97.49108
(19/09/2018)
-3.83% -4.72% -0.54% 0.16% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
19 set. 2018 97.49108 0,172%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -3.076
En l'any -3.832
1 any -4.718
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -1.057
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -3.832
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/09/2018 97.49108 32.642.362,12 0,172%
18/09/2018 97.32368 32.607.151,23 0,080%
17/09/2018 97.24621 32.696.531,89 -0,075%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El mes d'agost va estar agitat quant a esdeveniments geopolítics. Un dels esdeveniments més destacats va ser l'anunci per part de Donald Trump de doblegar els aranzels a les importacions d'acer i alumini de Turquia, que juntament amb la baixada de la qualificació creditícia del seu deute, va desencadenar fortes caigudes en la Lira Turca. Un altre esdeveniment que va destacar va ser el principi d'acord comercial entre els Estats Units i Mèxic, on els dos països van arribar a un acord bilateral per reemplaçar el Tractat de Lliure Comerç de l'Atlàntic Nord (NAFTA per les seves sigles en anglès). En relació als Bancs Centrals, a Estats Units va tenir lloc la reunió de la Reserva Federal del mes d'agost, on es va decidir mantenir el tipus d'interès en el rang 1,75% - 2%. A Europa va tenir lloc el Comitè de Política Monetària del Banc d'Anglaterra, que, va votar per unanimitat augmentar la Taxa Bancària del 0,25% fins a 0,75%. En relació als mercats, en renda variable vam veure grans divergències entre les diferents àrees geogràfiques, on l'índex americà S&P500, liderat per les companyies tecnològiques (Nasdaq +5,71%), es va revaloritzar un +3,03%, mentre que les borses europees van tancar amb rendibilitats negatives (Euro Stoxx 50 Índex -3,76%). En territori asiàtic va destacar l'avanç de l'índex japonès Nikkey 225, que es va revaloritzar un +1,38% i es va situar en territori positiu en 2018. Finalment, els mercats emergents es van contagiar de la situació a Turquia i l'índex MSCI Emerging Markets va tancar el mes amb una caiguda del -2,9%. En relació al mercat de deute, lleugeres revaloritzacions en el bo del tresor americà i alemany a 10 anys, que van actuar com a actiu refugi i van tancar a nivells del 2,86% i 0,326% respectivament. Pel costat negatiu va destacar la caiguda en els actius de renda fixa emergent, tant en divisa local com a forta, davant el contagi generat per la situació a Turquia i Argentina. En relació a les matèries primeres, va destacar el repunt del preu del Brent (+4,27%) que es va situar a 77,42 USD/Barril després d'una caiguda dels inventaris del cru a Estats Units durant les dues últimes setmanes d'agost. Finalment, l'Euro es va depreciar en el seu encreuament front el Dòlar (-0,76%), tancant a nivells d'1,1602 EUR/USD i acumula una reculada del -3,36% en 2018.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes d'agost amb una rendibilitat de -0,35% acumulant així un resultat en el que va d'any de -3,02%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de les inversions en renda variable global, renda variable Regne Unit i renda variable USA, mentre que les principals detraccions van provenir de la inversió en estratègies long/short de crèdit i exposició a mercats emergents. D'aquesta forma, van destacar positivament els fons Artemis US Small Caps (+9,29%) de renda variable global petites companyies, Bellevue BB Adamant Helathcare Index de renda variable global temàtica sector salut (+3,14%) i el fons Polar UK Absolute Return Eq (+4,13%) de renda variable Regne Unit. També va destacar el resultat positiu de l¿ETF Ishares S&P GSCI Commodity Index (+1,82%) de matèries primeres amb pes alt en energia. Per la part negativa van destacar les correccions dels fons H2O Adagi (-2,32%) long/short de crèdit i dels fons d'actius de mercats emergents DPAM Bonds EM Sustainable (-3,55%) de renda fixa emergent i el fons Pictet Total Return Mandarin (-3,08%) de renda variable Xina. Quant a operativa, durant el mes d'agost es van realitzar alguns canvis en la cartera; es va augmentar el pes en els fons Artemis US Smaller Companies i Amundi ABS Volatility Euro Equities. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu (-0,13%).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de agost de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.