Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 94.86166 / (13/02/2019)
Any actual 2.07%
1 any -5.31%
3 anys -1.19%
5 anys -0.57%

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Molt conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

 • Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

 • Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 94.86166
(13/02/2019)
2.07% -5.31% -1.19% -0.57% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
13 feb. 2019 94.86166 0,084%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -3.818
En l'any 2.07
1 any -5.311
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 2.07
2018 -8.324
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
13/02/2019 94.86166 25.954.557,01 0,084%
12/02/2019 94.78208 26.005.403,34 -0,015%
11/02/2019 94.79669 26.023.377,21 0,031%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El mes de gener va destacar per la recuperació dels actius globals de risc enfront de les fortes caigudes produïdes en l'últim trimestre del 2018. La recuperació va ser motivada principalment per un augment de l'optimisme sobre les negociacions comercials entre USA i la Xina, i pel missatge enviat per la Reserva Federal on va notificar la seva preferència per pausar les pujades de tipus als Estats Units fins a tenir una major visibilitat en l'evolució de l'economia. A la Xina, van seguir les preocupacions sobre la desacceleració de la seva economia amb la publicació del creixement PIB del 4T18 del 6,4%, igualant així el mínim aconseguit en el 1T09. Davant aquesta desacceleració, les autoritats Xina van anunciar l'adopció d'estímuls i mesures de desregulació durant 2019 per a apuntalar el creixement. En la zona Euro les dades macroeconòmiques publicades en general no van ser molt bons; l'índex manufacturer PMI de França de dic¿18 va ser de 49.7 (per sota de 50 contracció) notant-se així la influència de les protestes de les ¿armilles grogues¿ en l'economia francesa. El govern d'Itàlia va aprovar finalment el pressupost d'acord amb el dèficit imposat per la Comissió Europea, al mateix temps que es publicaven unes dades macroeconòmiques no gaire encoratjadors; el PIB d'Itàlia es va contreure -0.2% durant el 4T18 portant així dos trimestres consecutius de caiguda i entrant tècnicament en recessió. Al Regne Unit, el preacord sobre el Bréxit va ser rebutjat pel parlament Britànic deixant així encara més incertesa sobre com es farà efectiva finalment la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. En relació als mercats, l'índex de renda variable internacional MSCI World va tancar el mes de gener amb una recuperació de +7,82%. Als Estats Units l'índex nord-americà S&P500 va tancar el mes +8,01% i a Europa l'índex EuroStoxx 50 va tancar +5,58%. Finalment, l'índex de mercats emergents MSCI Emerging Markets va ser el que millor es va comportar al gener amb una pujada del +8,76%. En relació al mercat de deute, el Bund alemany 10-i va tancar gener a nivells del 0,15% i el Treasury Americà 10-i va tancar en el 2,63%, lleugerament per sota d'inicis d'any. Al gener els spreads de crèdit també es van contreure, destacant la baixada en 96.6pb del spread de HY Americà. Finalment, en relació a les divises, el dòlar americà es va apreciar lleugerament contra l'euro +0,18% tancant el mes al nivell de 1,144 USD/EUR.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de gener amb una rendibilitat de +1,68%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de la inversió en renda variable, renda fixa emergent i matèries primeres mentre que les principals detraccions van provenir de la inversió en algunes estratègies alternatives de cobertura. D'aquesta forma, van destacar positivament el fons CI Emergents de renda variable (+9,48%), el ETF Ishares Global Infrastructure (+5,81%) de renda variable global temàtica infrastructures, el fons de renda fixa emergent en divisa local DPAM Bonds Emkts Sustainable (+3,61%) i el ETF UBS CMCI Composite (+7,43%) que inverteix una cistella diversificada de matèries primeres. Per la part negativa, van destacar les correccions del fons Xtrackers ITraxx Crossover (-2,90%) que inverteix en protecció CDS i el ETF Proshares Short HY (-2,48%) que pren posició curta en HY USA. Quant a operativa, durant el mes de gener es van realitzar alguns canvis a manera d'aprofitar les oportunitats originades per les caigudes de 2018; es van desfer les inversions en els fons de DWS Floating Rate Notis USD, MFS Prudent Capital, Proshares Short HY, EDR Bond Allocation i Natixis H2O Adagi i en el seu lloc es van introduir els fons DPAM Bonds Eur Corporate HY, Pimco Global IG Bonds, ETF Vanguard Total Estoc Market, ETF FTSE Europe Real Estigues, MLIS Commodity Alpha i Principal Finisterre Unconstrained EM FI. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu (-0,05%).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de gener de 2019. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.