Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Iberian Equity, FI és un fons de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica amb un potencial de creixement infravalorat pel mercat.

L'estratègia segueix un enfoc ascendent (bottom-up) i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci  i els fonamentals de les companyies, tot adoptant una perspectiva a llarg termini. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 9.34112 / (26/04/2017)
Any actual 10.93%
1 any 15.97%
3 anys 3.74%
5 anys 10.80%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Iberian Equity, FI és un fons de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica amb un potencial de creixement infravalorat pel mercat.

L'estratègia segueix un enfoc ascendent (bottom-up) i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci  i els fonamentals de les companyies, tot adoptant una perspectiva a llarg termini. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 9.34112
(26/04/2017)
10.93% 15.97% 3.74% 10.80% Contractar - CE Iberian Equity, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en entitats radicades a Espanya i Portugal, que cotitzin en mercats organitzats d'aquests països.

El fons podrà aconseguir una exposició de fins a un 15% en valors d'entitats radicades a Llatinoamèrica, la cotització de les quals es realitzi en mercats organitzats tant de Llatinoamèrica com d'Europa o Estats Units. No s'estableix cap límit de capitalització.

El fons podrà invertir en actius monetaris i valors de renda fixa pública o privada emesos per entitats radicades a Espanya o Portugal. La qualificació crediticia mínima serà mitjana (rating BBB-). La inversió en actius de renda fixa podrà realitzar-se a qualsevol termini als mercats espanyols i també internacionals.

L'exposició a risc albira serà sempre inferior al 30%.

 

Caixa Enginyers  Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 13.93
En l'any 10.934
1 any 15.966
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 7.323
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 10.934
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Iberian Equity tanca març amb una forta pujada del 3,5%, encara que molt per sota de l'experimentat per l'Ibex 35 que va finalitzar amb una apreciació del 9,5%, ajudat pel bon comportament del sector financer en general i dels bancs en particular. Amb aquesta pujada el fons acumula una apreciació en el trimestre de 7,32%. El mes es va caracteritzar per una continuïtat al bon moment de les dades d'activitat, especialment pel costat de producció industrial que va compensar l'estancament de les vendes al detall al febrer.

La xifra d'aturats va descendir en unes 9.000 persones i les dades d'inflació van repuntar fins al 3% anual degut principalment a un efecte distorsionador dels preus energètics. Addicionalment es va conèixer la xifra de PIB del quart trimestre de 2016 el qual va tancar amb un avanç del 0,7% trimestral i del 3% per al conjunt de l'any. Per la seva banda, en la reunió periòdica del BCE no es van produir canvis en matèria de política monetària, si bé durant el discurs de Mario Draghi es va observar un major optimisme quant al creixement econòmic que es va veure reflectit en una millora de les perspectives de creixement de l'Eurozona per 2017 i 2018 que esperen que se situï en l'1,7% i l'1,6% respectivament.

El bon to econòmic es va continuar traslladant a l'optimisme dels inversors, els quals van continuar elevant posicions en entitats financeres davant unes perspectives de major creixement en beneficis per acció i majors tipus d'interès. Encara que l'escenari per al sector bancari ha millorat considerablement en l'últim any degut principalment a una consolidació del sector, unes millors perspectives de creixement, una menor pressió sobre les corbes de tipus d'interès i una menor pressió per part del regulador, segons el nostre parer continuen havent-hi dispersions entre entitats pel que sumat a les fortes revaloracions seríem partidaris de mantenir-nos selectius d'ara endavant. En aquest sentit, durant el mes les companyies en cartera amb millor comportament van ser Banc Santander (+11,47%) i Grifols (+11,36%), aquesta última després de la pujada del preu objectiu de diverses cases d'anàlisis.

Pel costat dels detractors, la companyia de telecomunicacions portuguesa NOS (-8,59%) i Fluidra (-5,68%), després de l'anunci de la venda accelerada d'una participació del 5% per part del Banc Sabadell, van ser les companyies amb pitjor comportament. Durant el mes es va eliminar la posició en DIA després de considerar que es troba en una posició feble en termes estratègics que li impedirà seguir generant creixements en vendes comparables de forma sostenible en el llarg termini i es va acudir la OPV de la divisió de transport d'efectiu de Prosegur, un negoci amb elevades barreres d'entrada que va sortir al parquet amb una valoració atractiva.