Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Iberian Equity, FI és un fons de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica amb un potencial de creixement infravalorat pel mercat.

L'estratègia segueix un enfoc ascendent (bottom-up) i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci  i els fonamentals de les companyies, tot adoptant una perspectiva a llarg termini. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 9.41443 / (18/08/2017)
Any actual 11.80%
1 any 18.35%
3 anys 3.86%
5 anys 9.65%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Juliol de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Iberian Equity, FI és un fons de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica amb un potencial de creixement infravalorat pel mercat.

L'estratègia segueix un enfoc ascendent (bottom-up) i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci  i els fonamentals de les companyies, tot adoptant una perspectiva a llarg termini. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 9.41443
(18/08/2017)
11.80% 18.35% 3.86% 9.65% Contractar - CE Iberian Equity, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Juliol de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en entitats radicades a Espanya i Portugal, que cotitzin en mercats organitzats d'aquests països.

El fons podrà aconseguir una exposició de fins a un 15% en valors d'entitats radicades a Llatinoamèrica, la cotització de les quals es realitzi en mercats organitzats tant de Llatinoamèrica com d'Europa o Estats Units. No s'estableix cap límit de capitalització.

El fons podrà invertir en actius monetaris i valors de renda fixa pública o privada emesos per entitats radicades a Espanya o Portugal. La qualificació crediticia mínima serà mitjana (rating BBB-). La inversió en actius de renda fixa podrà realitzar-se a qualsevol termini als mercats espanyols i també internacionals.

L'exposició a risc albira serà sempre inferior al 30%.

 

Caixa Enginyers  Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 ag. 2017 9.41443 -0,386%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 8.73
En l'any 11.804
1 any 18.348
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 4.777
Trimestre 1 7.323
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 11.804
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/08/2017 9.41443 23.071.360,82 -0,386%
17/08/2017 9.45091 23.158.247,47 -0,364%
16/08/2017 9.48539 23.245.049,13 0,493%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Iberian Equity va tancar juliol pràcticament sense canvis (-0.05%) i amb això acumula una revaloració del 12.39% l'any, mentre que l'índex de referència va sumar un 0.55% i consolida una pujada del 12,30% en el que portem d'any. Amb els Bancs Centrals en mode d'espera, el focus del mercat va estar en la presentació de resultats empresarials corresponents al segon trimestre. En general, el nivell de sorpreses en termes de vendes i beneficis per acció tant a Europa com a EUA va ser més limitat que en els trimestres previs. Això no va ser excusa per registrar alces de mitjà i doble dígit en ingressos i beneficis respectivament amb gairebé dos terços del mercat havent fet ja públiques els seus comptes.

En el cas espanyol, va destacar positivament el sector financer, amb un bon comportament dels beneficis en el 1S17 ancorat en el creixement del marge d'interessos impulsat pel negoci exterior de les entitats més significatives i el creixement de les comissions netes derivat fonamentalment del bon comportament dels recursos fora de balanç, així com menors despeses d'explotació fruit dels ajustos de capacitat realitzats en 2016. A nivell de contribuidors a la cartera va destacar novament Fluidra (+15.94%) que va encadenar el seu quart mes de guanys i encadena una revaloració del 48.15% l'any en curs. Per la seva banda, Ambev (+10.75%) va publicar uns positius resultats trimestrals en els quals va comunicar que està recuperant quota de mercat en cerveses a Brasil i les vendes a Argentina, Uruguai i Paraguai es van disparar en el segon trimestre. Al mateix temps va confirmar que espera una recuperació de la rendibilitat operativa en la segona part de l'any.

Pel costat negatiu, Siemens Gamesa (-25.48%) va presentar els seus primers resultats trimestrals després de la fusió d'ambdues companyies. La paralització temporal del mercat indi, aproximadament el 12% de les vendes de Siemens Gamesa, i la demora d'algunes comandes a EUA van forçar al nou equip directiu a reduir estimacions per al tancament de l'exercici fiscal previst per a finals de setembre i emplaçar al mercat a la comunicació del nou Pla Estratègic a meitat de novembre per conèixer les guies de cara al futur. Quant a decisions de gestió, es va augmentar la posició en LAR després de conèixer-se l'actualització de la cartera d'actius i encara ofereix descompte respecte al valor net dels actius. Així mateix, es va augmentar la posició en FAES Farma després de la feblesa de la cotització, acrescuda pels dubtes generats en el negoci de Almirall però no relacionades amb la companyia ja que la seva exposició a EUA no és rellevant. Per la seva banda, també es va acumular en Siemens Gamesa després de la correcció després de resultats. Finalment, es va reduir en Corticeira en estar prop del valor estimat per a la companyia.