Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Iberian Equity, FI és un fons de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica amb un potencial de creixement infravalorat pel mercat.

L'estratègia segueix un enfoc ascendent (bottom-up) i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci  i els fonamentals de les companyies, tot adoptant una perspectiva a llarg termini. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 8.47984 / (13/01/2017)
Any actual 0.70%
1 any 10.54%
3 anys 1.72%
5 anys 8.03%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Iberian Equity, FI és un fons de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica amb un potencial de creixement infravalorat pel mercat.

L'estratègia segueix un enfoc ascendent (bottom-up) i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci  i els fonamentals de les companyies, tot adoptant una perspectiva a llarg termini. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 8.47984
(13/01/2017)
0.70% 10.54% 1.72% 8.03% Contractar - CE Iberian Equity, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en entitats radicades a Espanya i Portugal, que cotitzin en mercats organitzats d'aquests països.

El fons podrà aconseguir una exposició de fins a un 15% en valors d'entitats radicades a Llatinoamèrica, la cotització de les quals es realitzi en mercats organitzats tant de Llatinoamèrica com d'Europa o Estats Units. No s'estableix cap límit de capitalització.

El fons podrà invertir en actius monetaris i valors de renda fixa pública o privada emesos per entitats radicades a Espanya o Portugal. La qualificació crediticia mínima serà mitjana (rating BBB-). La inversió en actius de renda fixa podrà realitzar-se a qualsevol termini als mercats espanyols i també internacionals.

L'exposició a risc albira serà sempre inferior al 30%.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 10.877
En l'any 0.705
1 any 10.539
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.705
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Iberian Equity tanca el mes de desembre amb una forta apreciació del 5,37%, encara que es va quedar per darrere de l'Ibex 35, el qual va finalitzar amb un alça del 7,64%. Després d'aquesta pujada, la revaloració del fons en 2016 es va situar en el 4,54%, comparable a la caiguda del 2,01% del seu índex de referència, la qual cosa suposa una diferència a favor de més de 6 punts percentuals de rendibilitat l'any. El més destacable en el mes va tornar a venir del costat polític, amb l'elecció del candidat republicà Donald Trump i per la decisió del poble italià de no reformar la constitució, la qual cosa va suposar la dimissió immediata del primer ministre italià, Matteo Renzi.

Addicionalment, el banc històric Muntanya dei Pashi va ser nacionalitzat després de fracassar l'ampliació de capital de 5.000 milions d'euros estimada per retornar la solvència a l'entitat italiana. Els dos principals bancs centrals, la Reserva federal i el BCE van actuar com estava previst: endurint les condicions de finançament amb la pujada d'una cambra de punt els tipus d'interès en el cas americà i amb l'ampliació del paquet de compres en temps (de març de 2017 fins a desembre del mateix any) encara que no en quantitat, passant de llavors a comprar 60.000 milions d'euros mensuals des dels 80.000 milions d'euros actuals en el cas europeu. Durant el mes els majors contribuidores a la cartera van ser Banc Santander després d'experimentar una pujada del 14,98% i Baró de Llei, fent el propi amb un 13,27%. Malgrat no haver-hi cap notícia rellevant relacionada, el banc es va tornar a beneficiar d'una revaloració dels múltiples mentre que el celler de La Rioja es va beneficiar de la baixa liquiditat. Pel costat negatiu, la companyia fabricadora de components per a automòbils Nemak i la fabricant de molins de vent Gamesa es van deixar un 1,8% i un 1,66% respectivament impactades principalment per l'efecte Trump. Durant el mes es va aprofitar per augmentar el pes en diferents companyies després d'eixamplar-se el descompte entre cotització i valor objectiu, moltes d'elles portugueses.

D'altra banda, es va reduir el pes en algunes companyies en cartera a mesura que les seves cotitzacions s'acostaven als seus preus justs.