Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Iberian Equity, FI és un fons d'inversió de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica on el potencial de creixement d'aquestes es troba infravalorat pel mercat. L'estratègia de gestió del fons segueix un enfoc ascendent i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci i en un anàlisi fonamental de les companyies, adoptat una perspectiva de llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex Ibex 35.

El fons CE Iberian Equity, FI se situa des de fa diversos mesos en el top 10 dels fons més rendibles dins la categoria de renda variable nacional que publica el suplement "Mercats" del diari La Vanguardia. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 9.83763 / (06/12/2017)
Any actual 16.83%
1 any 23.32%
3 anys 5.00%
5 anys 9.88%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d'octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Iberian Equity, FI és un fons d'inversió de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica on el potencial de creixement d'aquestes es troba infravalorat pel mercat. L'estratègia de gestió del fons segueix un enfoc ascendent i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci i en un anàlisi fonamental de les companyies, adoptat una perspectiva de llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex Ibex 35.

El fons CE Iberian Equity, FI se situa des de fa diversos mesos en el top 10 dels fons més rendibles dins la categoria de renda variable nacional que publica el suplement "Mercats" del diari La Vanguardia. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 9.83763
(06/12/2017)
16.83% 23.32% 5.00% 9.88% Contractar - CE Iberian Equity, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d'octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en entitats radicades a Espanya i Portugal, que cotitzin en mercats organitzats d'aquests països.

El fons podrà aconseguir una exposició de fins a un 15% en valors d'entitats radicades a Llatinoamèrica, la cotització de les quals es realitzi en mercats organitzats tant de Llatinoamèrica com d'Europa o Estats Units. No s'estableix cap límit de capitalització.

El fons podrà invertir en actius monetaris i valors de renda fixa pública o privada emesos per entitats radicades a Espanya o Portugal. La qualificació crediticia mínima serà mitjana (rating BBB-). La inversió en actius de renda fixa podrà realitzar-se a qualsevol termini als mercats espanyols i també internacionals.

L'exposició a risc divisa serà sempre inferior al 30%.

 

Caixa Enginyers  Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
06 des. 2017 9.83763 -0,097%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 1.979
En l'any 16.83
1 any 23.319
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 2.271
Trimestre 2 4.777
Trimestre 1 7.323
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 16.83
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
06/12/2017 9.83763 20.704.802,03 -0,097%
05/12/2017 9.84721 20.724.977,11 0,107%
04/12/2017 9.83669 20.687.935,63 0,484%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Durant el mes el fons es va apreciar en un 1,77% millorant lleugerament la pujada obtinguda per l'Ibex 35 el qual va finalitzar amb un alça de l'1,37%. Octubre es va desenvolupar sota el focus polític després de la celebració del referèndum d'autodeterminació convocat per la Generalitat de Catalunya malgrat ser declarat il·legal pel TC i que va originar una forta confrontació política en les setmanes successives. Malgrat les conseqüències que el desenllaç tindrà en termes d'impacte per al PIB de la regió, la veritat és que una vegada més els inversors no es van precipitar en la presa de decisions i fruit de l'anterior, el selectiu va aconseguir finalitzar el mes amb alces i la prima de risc estrenyent, en part gràcies a l'empara del BCE. Així, en el plànol monetari, el BCE va complir amb les expectatives i va reduir el volum de compres de deute públic fins a 30bln€ mensuals a partir de gener durant 9 mesos. El to del missatge va resultar molt complaent, deixant la porta oberta a modelar, a l'alça o la baixa, el programa de compres i reafirmant-se que els tipus d'interès romandran en els nivells actuals durant un període perllongat, fins i tot després que el programa de compra d'actius hagi acabat.

Pel costat de cartera, els majors contribuidores per al fons van ser CIE Automotive (+12,97%) després de publicar uns bons resultats que no donen cap mostra de desaccelerar-se malgrat les pors del mercat, Siemens Gamesa (+12,72%) després de l'adjudicació de tres contractes per al subministrament d'aerogeneradors, el més important d'ells a EUA amb 784 MW, i ProsegurCash (+10,02%) després que una casa d'anàlisi recomanés la seva compra. Pel costat negatiu, grup Ezentis (-18,27%) va sofrir fortes caigudes després de l'anunci per sorpresa d'una ampliació de capital, mentre que Tubacex va fer el propi en un 4,84% a causa de l'empitjorament de la percepció sobre Iran, país destinatari del major contracte de la companyia per al subministrament de tubs per a la indústria de petroli i gas. Durant el mes es va eliminar la totalitat de la posició en Grup Ezentis. Malgrat ser una posició iniciada recentment, l'anunci de l'ampliació de capital va evidenciar el pes que el principal bonista Highbridge exerceix sobre l'estructura de capital i complica la reestructuració de la mateixa, principal catalitzador sobre la posició en la companyia.