Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Iberian Equity, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Iberian Equity, FI és un fons d'inversió de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica on el potencial de creixement d'aquestes es troba infravalorat pel mercat. L'estratègia de gestió del fons segueix un enfoc ascendent i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci i en un anàlisi fonamental de les companyies, adoptat una perspectiva de llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex Ibex 35.

El fons CE Iberian Equity, FI se situa des de fa diversos mesos en el top 10 dels fons més rendibles dins la categoria de renda variable nacional que publica el suplement "Mercats" del diari La Vanguardia. 

El fons CE Iberian Equity, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar* 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 9.4573 / (18/01/2019)
Any actual 6.06%
1 any -5.72%
3 anys 9.36%
5 anys 3.00%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Iberian Equity, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Iberian Equity, FI és un fons d'inversió de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica on el potencial de creixement d'aquestes es troba infravalorat pel mercat. L'estratègia de gestió del fons segueix un enfoc ascendent i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci i en un anàlisi fonamental de les companyies, adoptat una perspectiva de llarg termini.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex Ibex 35.

El fons CE Iberian Equity, FI se situa des de fa diversos mesos en el top 10 dels fons més rendibles dins la categoria de renda variable nacional que publica el suplement "Mercats" del diari La Vanguardia. 

El fons CE Iberian Equity, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 9.4573
(18/01/2019)
6.06% -5.72% 9.36% 3.00% Contractar - CE Iberian Equity, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en entitats radicades a Espanya i Portugal, que cotitzin en mercats organitzats d'aquests països.

El fons podrà aconseguir una exposició de fins a un 15% en valors d'entitats radicades a Llatinoamèrica, la cotització de les quals es realitzi en mercats organitzats tant de Llatinoamèrica com d'Europa o Estats Units. No s'estableix cap límit de capitalització.

El fons podrà invertir en actius monetaris i valors de renda fixa pública o privada emesos per entitats radicades a Espanya o Portugal. La qualificació crediticia mínima serà mitjana (rating BBB-). La inversió en actius de renda fixa podrà realitzar-se a qualsevol termini als mercats espanyols i també internacionals.

L'exposició a risc divisa serà sempre inferior al 30%.

 

Caixa Enginyers  Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 gen. 2019 9.4573 0,899%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -8.961
En l'any 6.062
1 any -5.721
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 6.062
2018 -9.321
2017 16.779
2016 4.533
2015 -1.114
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/01/2019 9.4573 24.933.896,22 0,899%
17/01/2019 9.37307 24.700.216,51 0,160%
16/01/2019 9.35812 24.652.742,6 0,277%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons tanca el quart trimestre amb un acompliment molt negatiu en finalitzar el mes de desembre amb una forta caiguda del 6,11%, superior fins i tot a l'obtinguda durant el mes d'octubre, i que li impedeix finalitzar amb el tercer any de guanys. Així, la rendibilitat del CE Iberian Equity pel conjunt de l'any ha estat del -9,33%, molt inferior al -14,93% obtingut per l'Ibex-35. En un entorn de clara aversió al risc per temors davant una forta desacceleració mundial motivada per la Xina i secundada per Europa, Regne Unit i en menor mesura EUA, els valors cíclics i els de mitjana i baixa capitalització van tornar a comportar-se de forma molt negativa. En particular, l'únic sector que va aconseguir finalitzar desembre amb avanços va ser el sector de serveis bàsics (+0,69%) en el qual el fons té nul·la exposició i va explicar íntegrament la diferència negativa en l'acompliment del mes (-19 pb de pitjor comportament sent -69 pb explicats per la falta d'exposició al sector). A nivell de contribuïdors, l'únic valor en cartera que va aconseguir finalitzar el mes en positiu va ser Prosegur Cash (+4,65%) gràcies a la major estabilitat de les divises llatinoamericanes i les renascudes esperances d'una acceleració econòmica al Brasil i una normalització a l'Argentina, les seves dos principals motors d'activitat. Pel costat negatiu va destacar Inditex (-17,50%) que va tornar a ser durament penalitzat per uns resultats que no van entusiasmar a la comunitat inversora i, sobretot, per males dades d'activitat en competidors que deixen entreveure una dura campanya nadalenca amb majors descomptes per a fer front a la competència online. Durant el mes es va donar entrada en cartera a AENA, propietari de la xarxa aeroportuària espanyola que ha estat castigat pel descens del volum de passatgers, les limitacions de les tarifes fixades en el DORA i l'anunci d'increment de costos operatius. En la nostra tesi d'inversió considerem que el mercat està sent massa negatiu amb el trànsit de passatgers i, en general, subestimen la capacitat de generació de caixa de la companyia que, si no es veu afectada per grans desviacions, hauria de ser capaç de tancar en aproximadament 1600 milions d'euros. Només esmentar que a diferència de molts dels seus competidors, AENA és dels pocs operadors aeroportuaris que posseeix en propietat la infraestructura. Malgrat les recents caigudes experimentades durant el quart trimestre, som constructius per al nou any entrant en la mesura que no s'ha produït una deterioració molt significativa dels fonamentals de les companyies i, per tant, gran part de l'acompliment s'ha explicat per una rebaixa de la cartera.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de desembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.