Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Iberian Equity, FI és un fons de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica amb un potencial de creixement infravalorat pel mercat.

L'estratègia segueix un enfoc ascendent (bottom-up) i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci  i els fonamentals de les companyies, tot adoptant una perspectiva a llarg termini. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 9.60309 / (21/06/2017)
Any actual 14.04%
1 any 24.77%
3 anys 2.24%
5 anys 12.20%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Maig de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Iberian Equity, FI és un fons de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica amb un potencial de creixement infravalorat pel mercat.

L'estratègia segueix un enfoc ascendent (bottom-up) i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci  i els fonamentals de les companyies, tot adoptant una perspectiva a llarg termini. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 9.60309
(21/06/2017)
14.04% 24.77% 2.24% 12.20% Contractar - CE Iberian Equity, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Maig de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en entitats radicades a Espanya i Portugal, que cotitzin en mercats organitzats d'aquests països.

El fons podrà aconseguir una exposició de fins a un 15% en valors d'entitats radicades a Llatinoamèrica, la cotització de les quals es realitzi en mercats organitzats tant de Llatinoamèrica com d'Europa o Estats Units. No s'estableix cap límit de capitalització.

El fons podrà invertir en actius monetaris i valors de renda fixa pública o privada emesos per entitats radicades a Espanya o Portugal. La qualificació crediticia mínima serà mitjana (rating BBB-). La inversió en actius de renda fixa podrà realitzar-se a qualsevol termini als mercats espanyols i també internacionals.

L'exposició a risc albira serà sempre inferior al 30%.

 

Caixa Enginyers  Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 15.028
En l'any 14.045
1 any 24.767
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 7.323
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 14.045
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

En el mes de maig el fons va finalitzar amb una revaloració del 2,39%, 86 pb millor que el seu índex de referència, l'IBEX-35. Maig va ser un mes de continuïtat quant a l'activitat econòmica. Igual que els mesos anteriors, les dades publicades durant el mes van tornar a mostrar signes de fortalesa.

Algunes dades que escenifiquen el moment dolç pel qual travessa l'economies espanyola i que li fa estar al capdavant en termes de creixement econòmic amb respecte la resta de socis europeus: durant el mes es van tornar a crear més de 100,000 llocs de treball, el nombre de transaccions immobiliàries es va incrementar en més d'un 25%, les encuetas de manufactures van accelerar i, com a resultat de l'anterior, el PIB final del primer trimestre va finalitzar amb una expansió del 0,8%. L'única dada dispar va ser la reculada de les vendes minoristes del 1% en el mes d'abril.

En termes globals va destacar l'acord pels països de l'OPEP als quals es va tornar a afegir Rússia per prorrogar l'acord de retallada de la producció durant 9 mesos addicionals. A nivell de cartera va continuar sobresortint el comportament de les companyies portugueses tota vegada el mercat es troba més còmode amb els avanços de la seva economia i es corrobora l'atractiu de les seves valoracions. Així, al maig les accions de Semapa (+15,07%), CTT Correios de Portugal (+12,91%) i Corticeira Amorim (+10,18%) es van situar al capdavant de les revaloracions, mentre que pel costat negatiu, Acerinox (-6,20%) va continuar pressionada per la feblesa en el preu del níquel, el qual torna a cotitzar prop dels nivells vists a inicis de 2016.

Durant el mes es va introduir en cartera la companyia espanyola fabricant de tubs sense soldadura Tubacex, el qual va anunciar la seva cartera de comandes prevista per als propers anys que incloïa l'obtenció del major contracte de tubs OCTG de la història i que ascendeix a més de 500 milions d'euros per als propers anys. Després de reunir-nos amb la companyia malgrat la nul·la visibilitat a curt termini que ofereix la indústria de serveis relacionats amb el petroli, creiem que la companyia fa un pas més en la reconversió del seu negoci i una vegada tornin les inversions per part de les grans companyies integrades de petroli i gas es beneficiarà del seu excel·lent posicionament.

Durant el mes també es va augmentar el pes en algunes de les companyies en cartera, destacant Amadeus que va sofrir davant la notícia que el grup IAG augmentava les tarifes en 9,5 euros per a la venda de bitllets emesos a través de canals relacionats amb GDS (sistema global de vendes).