Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Emergents, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divisa diferent a l'euro.

L'estratègia de gestió del fons busca mantenir uns nivells de volatilitat semblants a l'índex de referència, sent un índex de renta variable emergent compost per accions de companyies situades en països emergents.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets en Euros. 

El fons CE Emergents, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.89229 / (20/09/2018)
Any actual -9.02%
1 any -7.66%
3 anys 7.56%
5 anys 4.15%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Emergents, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divisa diferent a l'euro.

L'estratègia de gestió del fons busca mantenir uns nivells de volatilitat semblants a l'índex de referència, sent un índex de renta variable emergent compost per accions de companyies situades en països emergents.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets en Euros. 

El fons CE Emergents, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.89229
(20/09/2018)
-9.02% -7.66% 7.56% 4.15% Contractar - CE Emergents, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició a renda variable serà superior al 75%, en valors de companyies radicades en països considerats emergents, així com en companyies no radicades en aquests països però que inverteixin o centrin en ells la seva activitat.

L'exposició del fons a valors cotitzats en mercats de països no pertanyents a l'àrea euro, així com l'exposició a valors denominats en divises diferents de l'euro podrà aconseguir el 100% del patrimoni. La resta es podrà invertir en actius de renda fixa pública i privada, negociada a qualsevol mercat, amb una durada mitjana de la cartera no superior a 5 anys, i, com a mínim, de qualitat crediticia mitjana (mínim BBB-).

Dins de la inversió en renda fixa es podrà invertir en dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment no superior a un any en entitats de crèdit de la UE o d'estats membres, radicades en l'OCDE i subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, d'igual qualitat crediticia que la resta de la renda fixa excepte para els dipòsits fins a un 10%, que podran ser en entitats que no hagin estat qualificades per alguna agència de *rating, normalment l'entitat dipositària.

 

Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
20 set. 2018 12.89229 0,234%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -11.531
En l'any -9.015
1 any -7.658
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -3.827
Trimestre 1 -1.142
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -9.015
2017 18.771
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
20/09/2018 12.89229 16.038.086,76 0,234%
19/09/2018 12.86217 16.031.502,63 1,199%
18/09/2018 12.70982 15.925.531,19 0,429%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que pretenen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons tanca agost amb una caiguda del 2,39%, similar a l'obtinguda pel seu índex de referència, el MSCI Emerging Markets, el qual es deixa un 2,15% en el període. El mes d'estiu per excel·lència es va caracteritzar per un increment de l'aversió al risc motivat principalment per la contínua depreciació de les divises i les pors de contagi arran de les situacions endògenes que s'estan experimentant a Argentina i Turquia. Addicionalment, si ben el president de la Reserva Federal va tractar de moderar el to del seu discurs, l'enduriment de les condicions de finançament motivades per la senda progressiva d'augment de tipus d'interès a EUA preocupen per la dificultat afegida per accedir a finançament així com l'encariment de la mateixa, per no citar l'impacte apreciatori en el bitllet verd. Addicionalment es va mantenir la tensió en la guerra comercial, principalment quan al setembre existeix la possibilitat que el president dels EUA anunciï noves mesures aranzelàries a productes xinesos per valor de fins a 200,000 milions de usd. Així els inversors van continuar reemborsant diners dels diferents actius, la qual cosa va accelerar les caigudes dels mateixos. Encara que resulta incòmoda, la volatilitat genera oportunitats pel que en aquests períodes tractem de ser més actius. Així, durant el període es va eliminar de cartera el banc argentí Grup Supervielle i el franquiciador de McDonalds a la regió Arcs Daurats davant l'erosió de la situació macroeconòmica al país arran de la depreciació del pes i l'acceleració de la inflació que probablement portin al país de nou a la recessió. Addicionalment també es van desfer les posicions en dues companyies sud-africanes, el gestor hospitalari Life Healthcare i la companyia de gestió d'actius Coronation Fund Managers amb l'objectiu de finançar les compres de Beijing Capital International Airport, Brilliance Xina i l'empresa aurífera canadenca Goldcorp. Pel que fa als contribuidores en cartera, a l'agost van destacar les aportacions de LG H&H gràcies a publicar de nou uns sòlids resultats en els quals demostra el bon posicionament de les seves marques prestige i en particular Whoo, a més de Brilliance Xina, nova incorporació i que va publicar uns bons resultats en els quals es va confirmar que les vendes dels diferents models de BMW que fabrica continuen incrementant-se. Finalment, pel costat dels detractors, les companyies brasileres Kroton Educacional i Lojas Renner van liderar les caigudes davant la reculada experimentada en l'economia i la proximitat de les eleccions generals convocades per al mes d'octubre.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de agost de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.