Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divisa diferent a l'euro.

L'estratègia de gestió del fons busca mantenir uns nivells de volatilitat semblants a l'índex de referència, sent un índex de renta variable emergent compost per accions de companyies situades en països emergents.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets en Euros. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.91243 / (21/09/2017)
Any actual 16.61%
1 any 13.34%
3 anys 8.08%
5 anys 5.78%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d'Agost de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divisa diferent a l'euro.

L'estratègia de gestió del fons busca mantenir uns nivells de volatilitat semblants a l'índex de referència, sent un índex de renta variable emergent compost per accions de companyies situades en països emergents.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets en Euros. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 13.91243
(21/09/2017)
16.61% 13.34% 8.08% 5.78% Contractar - CE Emergents, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d'Agost de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable serà superior al 75%, en valors de companyies radicades en països considerats emergents, així com en companyies no radicades en aquests països però que inverteixin o centrin en ells la seva activitat.

L'exposició del fons a valors cotitzats en mercats de països no pertanyents a l'àrea euro, així com l'exposició a valors denominats en divises diferents de l'euro podrà aconseguir el 100% del patrimoni. La resta es podrà invertir en actius de renda fixa pública i privada, negociada a qualsevol mercat, amb una durada mitjana de la cartera no superior a 5 anys, i, com a mínim, de qualitat crediticia mitjana (mínim BBB-).

Dins de la inversió en renda fixa es podrà invertir en dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment no superior a un any en entitats de crèdit de la UE o d'estats membres, radicades en l'OCDE i subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, d'igual qualitat crediticia que la resta de la renda fixa excepte para els dipòsits fins a un 10%, que podran ser en entitats que no hagin estat qualificades per alguna agència de *rating, normalment l'entitat dipositària.

 

Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
21 set. 2017 13.91243 -0,351%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 8.569
En l'any 16.614
1 any 13.342
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 3.123
Trimestre 1 8.385
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 16.614
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
2013 -5.315
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
21/09/2017 13.91243 23.352.279,9 -0,351%
20/09/2017 13.96144 23.437.977,33 0,601%
19/09/2017 13.87803 23.295.790,19 -0,745%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que pretenen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

 El CE Emergents va finalitzar agost amb una pujada de l'1,02%, per sota del seu índex de referència que va obtenir un 1,42%. A diferència d'anys anteriors, el mes d'agost va resultar ser un mes amb poques referències rellevants a nivell macroeconòmic i geopolític, potser l'única cosa reseñable va ser l'escalada de les tensions a Corea del Nord després de conèixer-se els assajos nuclears que aquest està duent a terme. A pesar que a nivell operatiu el seu impacte en cartera no és significatiu ja que tan sols posseïm una companyia (LG Household & Healthcare) que els seus fonamentals s'estan veient afectats pel conflicte, el posicionament final de Xina, en la qual el fons sí té un posicionament molt rellevant, marcarà l'esdevenir dels successos. De moment i malgrat el soroll, vam continuar observant clares millores en els fonamentals econòmics a través d'augments d'eficiència que permetran beneficiar-se del apalancamientooperatiu en períodes de creixement econòmic com el qual estem experimentant en l'actualitat.

Durant el mes, els majors contribuidores a la tornada del fons van ser les companyies d'educació brasilera KrotonEducacional (+20,02%) i la cadena de supermercats turca BIM Birlesik (+11,52%). La primera va publicar uns bons resultats que a més van mostrar una menor dependència del finançament en les noves matrícules el que va provocar un rerating de l'acció. En el cas de BIM, també va coincidir amb la publicació de resultats del com va continuar mostrant fortalesa en el creixement de les seves vendes gràcies a l'avanç de les vendes comprables (tràfic + cistella de la compra) i a la contínua obertura de nous punts de venda. Pel costat negatiu, l'agència de viatges online xinesa Ctrip.com (-13,86%) i el desenvolupador de videojocs xinès Netease (-11,12%) van ser els principals detractors durant el mes. El primer va cedir després de conèixer-se una nova regulació per part de l'Administració d'Aviació Xina el qual obligava a les agències online a donar l'oportunitat d'escollir entre diverses opcions els serveis relacionats als bitllets de transport el que llastrarà a curt termini els ingressos per venda creuada de tals productes. No obstant això, en la conferència després de la publicació de resultats, la companyia va avançar que aquest impacte negatiu quedaria compensat per l'expansió internacional que s'està duent a terme. En el segon cas l'impacte va ser a causa d'una contracció del marge operatiu fruit del major pes de la divisió del comerç electrònic dins del mix de serveis, així com la ralentització en el creixement de les vendes del segment de videojocs. Encara que ja estimàvem la reducció en el marge operatiu, la dimensió d'aquest ens va sorprendre i monitorizarem l'evolució a pesar que el nostre escenari base és que la franquícia de videojocs continuï liderant la generació de valor de la companyia en el llarg termini.

Durant el mes es va donar entrada a la companyia capdavantera en serveis logístics i tecnològics xinesa Baozun la qual s'encarrega de gestionar tota la cadena logística de marques internacionals (des de la logística fins al posicionament de marca) en les plataformes electròniques xineses, principalment Tmall però també Jd.com. En un mercat naixent, la companyia es troba en procés d'evolució des d'un model de distribució pur cap a un model de serveis pel que esperem que més enllà del creixement de les vendes intrínsec al sector aquest es produeixi amb una millora significativa dels seus marges. Finalment es va vendre la totalitat de la posició en MatahariDepartment Stores, la cadena de tendes de roba indonèsia la qual es troba embardissada en un estancament del seu creixement fruit de l'augment dels seus costos operatius, la dificultat de creixement marginal en nombre de tendes i l'amenaça de l'arribada dels grans operadors de comerç electrònic xinesos els quals ja han anunciat el desembarcament al país.