Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons amb vocació renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de renda variable de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divises diferents de l'euro.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros, amb nivells de volatilitat semblants. Es tracta d'un índex de renda variable emergent compost per accions de companyies radicades en països emergents.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.65154 / (16/02/2017)
Any actual 6.04%
1 any 30.80%
3 anys 8.91%
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons amb vocació renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de renda variable de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divises diferents de l'euro.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros, amb nivells de volatilitat semblants. Es tracta d'un índex de renda variable emergent compost per accions de companyies radicades en països emergents.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.65154
(16/02/2017)
6.04% 30.80% 8.91% - Contractar - CE Emergents, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable serà superior al 75%, en valors de companyies radicades en països considerats emergents, així com en companyies no radicades en aquests països però que inverteixin o centrin en ells la seva activitat.

L'exposició del fons a valors cotitzats en mercats de països no pertanyents a l'àrea euro, així com l'exposició a valors denominats en divises diferents de l'euro podrà aconseguir el 100% del patrimoni. La resta es podrà invertir en actius de renda fixa pública i privada, negociada a qualsevol mercat, amb una durada mitjana de la cartera no superior a 5 anys, i, com a mínim, de qualitat crediticia mitjana (mínim BBB-).

Dins de la inversió en renda fixa es podrà invertir en dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment no superior a un any en entitats de crèdit de la UE o d'estats membres, radicades en l'OCDE i subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, d'igual qualitat crediticia que la resta de la renda fixa excepte para els dipòsits fins a un 10%, que podran ser en entitats que no hagin estat qualificades per alguna agència de *rating, normalment l'entitat dipositària.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 4.441
En l'any 6.045
1 any 30.801
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 6.045
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
2013 -5.315
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que pretenen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons va tancar el mes amb una pujada de l'1,72%, quedant-se per darrere de la aconseguida pel MSCI Emerging Markets que va ser del 2,74%. La renda variable emergent va iniciar 2017 tal com va tancar 2016, amb els sectors i països més cíclics liderant les pujades. Durant el mes va destacar la presa de poder del nou president dels EUA, el qual va continuar deixant clar a través de la seva retòrica que la seva relació comercial amb varis dels seus socis comercials canviarà de forma sota el seu mandat. Encara que principalment els dos països emergents amb majors lligams econòmics són Mèxic i Xina, el primer és el que més problemes s'enfrontarà de renegociar-se les condicions actuals del tractat NAFTA. Malgrat monitorizar els esdeveniments, el nostre escenari base és que hi haurà una revisió de les condicions del tractat però no seran tan desfavorables com el mercat posa en preu, ja que això comportaria un augment dels preus i afectaria a la competitivitat dels productors nord-americans. En general, un canvi abrupte en les condicions econòmiques del tractat generaria distorsions en l'economia americana a través d'un alça de preus i escassetat de mà d'obra entre d'altres. En el mes, els majors contribuidores van ser les empreses tecnològiques xineses, destacant la companyia de videojocs Netase (+17,91%) i la companyia de comerç electrònic Alibaba (+15,37%), aquesta última després de mostrar una acceleració en el creixement de les seves dues plataformes, Tmall (comerç al consumidor) i Taobao (consumidor al consumidor).

Pel costat negatiu, la cadena de supermercats russa Magnit va continuar veient-se penalitzada després de presentar un creixement i uns marges per sota de l'esperat, acusant la greu situació del consum a Rússia després d'experimentar un període recessiu i que va afectar a la companyia principalment a través d'un notable descens tant del tràfic com del volum. Durant el mes es va donar entrada a dues companyies turques, el banc Garanti i l'holding industrial Sabanci. Considerem que ambdues ofereixen un potencial de revaloració interessant i, malgrat ser conscients que la situació interna a Turquia es troba desestabilitzada, els fonamentals d'ambdues companyies són suficientment sòlids per continuar oferint creixements atractius. Tant Garanti com Sabanci a través del seu principal holding Akbank esperen augmentar el seu benefici a doble dígit malgrat les condicions actuals i es mantenen prou capitalitzades per fer front a un empitjorament de l'economia turca. D'altra banda, també es va afegir a la cartera el fons de companyies vietnamites Vietnam Enterprise Investment, un fons tancat que cotitza amb un descompte del 20% sobre el seu NAV i que inverteix en les principals companyies del país. Per finançar les compres es va reduir el pes en Naspers i Tencent després del seu excel·lent acompliment i es va vendre la totalitat de la cadena tailandesa de tendes de conveniència CP All després d'aconseguir el nostre preu objectiu per a la companyia.