Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons amb vocació renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de renda variable de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divises diferents de l'euro.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros, amb nivells de volatilitat semblants. Es tracta d'un índex de renda variable emergent compost per accions de companyies radicades en països emergents.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.58002 / (21/06/2017)
Any actual 13.83%
1 any 21.46%
3 anys 7.56%
5 anys 6.49%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Maigde 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons amb vocació renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de renda variable de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divises diferents de l'euro.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros, amb nivells de volatilitat semblants. Es tracta d'un índex de renda variable emergent compost per accions de companyies radicades en països emergents.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 13.58002
(21/06/2017)
13.83% 21.46% 7.56% 6.49% Contractar - CE Emergents, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Maigde 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable serà superior al 75%, en valors de companyies radicades en països considerats emergents, així com en companyies no radicades en aquests països però que inverteixin o centrin en ells la seva activitat.

L'exposició del fons a valors cotitzats en mercats de països no pertanyents a l'àrea euro, així com l'exposició a valors denominats en divises diferents de l'euro podrà aconseguir el 100% del patrimoni. La resta es podrà invertir en actius de renda fixa pública i privada, negociada a qualsevol mercat, amb una durada mitjana de la cartera no superior a 5 anys, i, com a mínim, de qualitat crediticia mitjana (mínim BBB-).

Dins de la inversió en renda fixa es podrà invertir en dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment no superior a un any en entitats de crèdit de la UE o d'estats membres, radicades en l'OCDE i subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, d'igual qualitat crediticia que la resta de la renda fixa excepte para els dipòsits fins a un 10%, que podran ser en entitats que no hagin estat qualificades per alguna agència de *rating, normalment l'entitat dipositària.

 

Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 14.406
En l'any 13.828
1 any 21.456
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 8.385
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 13.828
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
2013 -5.315
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que pretenen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

En el mes de maig el fons es va revaloritzar un 1,60%, un remarcable acompliment tenint en compte la caiguda del 0,37% de l'índex MSCI Emerging Markets. El més rellevant durant el mes va ser la revelació de proves que impliquen al president brasiler Michel Témer en el marc de la trama de corrupció que assota el país des de finals de 2015 que podria posar fi al seu mandat i el que és més important, frenar les reformes laboral i de les pensions. En primera instància, la notícia va caure per sorpresa i els actius brasilers van caure amb força, amb les borses descendint a doble dígit i el real depreciant-se un 7%.

A pesar que suposa un fre a l'agenda reformista a Brasil, el nostre escenari basi roman invariable i creiem que la classe política governant a Brasil és clarament conscient que han de canviar el marc legislatiu per convertir les seves finances en més sostenibles. També va destacar l'acord per a l'extensió de les retallades de producció de petroli dels països integrants de l'OPEP conjuntament amb Rússia amb l'objectiu d'intentar allargar l'estabilitat dels preus malgrat els increments de producció provinents d'EUA. En un entorn on la volatilitat va seguir regnant als mercats i on es va tornar a observar una certa feblesa en els preus de les matèries primeres, el fons va ser capaç d'oferir rendibilitats positives amb el mercat caient, igual que va succeir durant el mes d'abril.

A nivell regional va destacar d'una banda el comportament de les companyies xineses, principalment tecnològiques les quals van continuar oferint creixements elevats basats en els seus sòlids ecosistemes i la fortalesa de la demanda i, per l'altre, els bancs indis que van continuar avançant tota vegada es va continuar diluint el soroll provinent de la desmonetizació anunciada a la fi de 2016. A nivell de contribuidors, pel costat positiu van destacar ICICI Bank (+15,75%) i Ping An Insurance Group (+14,04%) després de l'anunci del RBI (Banc Central Indi) d'incentivar la millor gestió dels actius no productius del sistema en el primer cas i malgrat no haver-hi notícies significatives per al segon.

Pel costat negatiu, Famous Brands (-9,44%) va liderar les caigudes a causa de la presentació d'uns resultats febles afectats per extraordinaris i per la feble situació macroeconòmica que viu actualment Sud-àfrica, enfonsada en lluites polítiques internes que minven la capacitat del país per generar riquesa. Al maig va haver-hi  activitat a la cartera, destacant la introducció de la tercera cadena d'hotels mexicana Grup Hoteler Santa Fe la qual compta amb unes excel·lents perspectives de creixement gràcies a la seva cartera d'hotels pròpies així com als diferents acords de gestió aconseguits amb els principals actors internacionals i Lojas Renner, segona cadena de distribució de roba brasiler aprofitant les caigudes de les borses després de l'anunci de la implicació de Témer.

Addicionalment es va augmentar el pes en la resta de companyies brasileres en cartera, es va reduir el pes de les companyies xineses després del seu excel·lent comportament i es va eliminar de cartera el banc indonesi Bank Rakyat per una valoració més ajustada després del seu bon acompliment (recentment les agències de rating van pujar un esglaó la qualitat del deute d'indonèsia) i per poder finançar la resta d'oportunitats