Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons amb vocació renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de renda variable de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divises diferents de l'euro.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros, amb nivells de volatilitat semblants. Es tracta d'un índex de renda variable emergent compost per accions de companyies radicades en països emergents.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.08459 / (20/01/2017)
Any actual 1.29%
1 any 24.07%
3 anys 6.23%
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons amb vocació renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de renda variable de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divises diferents de l'euro.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros, amb nivells de volatilitat semblants. Es tracta d'un índex de renda variable emergent compost per accions de companyies radicades en països emergents.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.08459
(20/01/2017)
1.29% 24.07% 6.23% - Contractar - CE Emergents, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable serà superior al 75%, en valors de companyies radicades en països considerats emergents, així com en companyies no radicades en aquests països però que inverteixin o centrin en ells la seva activitat.

L'exposició del fons a valors cotitzats en mercats de països no pertanyents a l'àrea euro, així com l'exposició a valors denominats en divises diferents de l'euro podrà aconseguir el 100% del patrimoni. La resta es podrà invertir en actius de renda fixa pública i privada, negociada a qualsevol mercat, amb una durada mitjana de la cartera no superior a 5 anys, i, com a mínim, de qualitat crediticia mitjana (mínim BBB-).

Dins de la inversió en renda fixa es podrà invertir en dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment no superior a un any en entitats de crèdit de la UE o d'estats membres, radicades en l'OCDE i subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, d'igual qualitat crediticia que la resta de la renda fixa excepte para els dipòsits fins a un 10%, que podran ser en entitats que no hagin estat qualificades per alguna agència de *rating, normalment l'entitat dipositària.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.89
En l'any 1.293
1 any 24.074
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 1.293
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
2013 -5.315
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que pretenen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Emergents tanca el mes de desembre amb una lleugera caiguda del 0,09% enfront de l'alça del MSCI Emerging Markets del 0,58%. D'aquesta forma, el fons tanca 2016 amb un alça del 8,02%, quedant-se per darrere del 12,05% aconseguida pel seu índex de referència en el mateix període. Durant l'últim mes de l'any, els inversors es van prendre un respir amb la renda variable emergent després de valorar les repercussions de la victòria del candidat republicà Donald Trump quant a les seves promeses electorals. Si ben encara resulta prematur valorar qualsevol escenari pel costat fonamental, la qual cosa sí sembla un fet consumat és l'augment dels rendiments del deute públic americà, la qual cosa repercuteix de forma negativa a algunes de les companyies de l'univers les quals es financen en dòlars per reduir els seus costos financers. Durant el mes les companyies amb millor comportament van tornar a ser les del sector energètic, gràcies a beneficiar-se de la pujada experimentada pel cru (+12,58% al desembre) després de l'acord de reducció de producció aconseguit pels membres de l'OPEP. En aquest sentit, Lukoil, principal productor de cru rus de capital privat, va anar el major contribuidor a la cartera després de registrar una pujada del 14,49%, seguida per Sumber Alfaria, principal operador de minimarkets a Indonèsia amb una quota de mercat superior al 30% i que va finalitzar amb una pujada del 13,64% gràcies a la recuperació en els marges operatius després de veure's afectat en anteriors trimestres per unes elevades despeses de forma puntual.

Pel costat negatiu van destacar les accions xineses, amb Ctrip.com, principal agència de viatges online xinesa i la principal asseguradora Ping An al capdavant amb sengles caigudes de l'11,56% i del 9,56% respectivament. La depreciació del yuan (mínims dels últims anys en el seu encreuament amb el dòlar) va continuar penalitzant les accions que cotitzen en usd. Durant el mes es va aprofitar per augmentar en posicions a mesura que el potencial de revaloració augmentava significativament, a més de tornar a obrir posicions en dues velles conegudes, el banc indonesi Bank Rakyat i el gestor aeroportuari mexicà Aeroports del Centre Nord. Malgrat la revaloració experimentada en 2016, el descompte de la cartera enfront del nostre valor objectiu ha augmentat pel que ens mantenim moderadament optimistes per 2017.