Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons amb vocació renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de renda variable de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divises diferents de l'euro.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros, amb nivells de volatilitat semblants. Es tracta d'un índex de renda variable emergent compost per accions de companyies radicades en països emergents.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.15501 / (26/04/2017)
Any actual 10.26%
1 any 17.98%
3 anys 9.16%
5 anys 5.05%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons amb vocació renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de renda variable de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divises diferents de l'euro.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros, amb nivells de volatilitat semblants. Es tracta d'un índex de renda variable emergent compost per accions de companyies radicades en països emergents.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 13.15501
(26/04/2017)
10.26% 17.98% 9.16% 5.05% Contractar - CE Emergents, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable serà superior al 75%, en valors de companyies radicades en països considerats emergents, així com en companyies no radicades en aquests països però que inverteixin o centrin en ells la seva activitat.

L'exposició del fons a valors cotitzats en mercats de països no pertanyents a l'àrea euro, així com l'exposició a valors denominats en divises diferents de l'euro podrà aconseguir el 100% del patrimoni. La resta es podrà invertir en actius de renda fixa pública i privada, negociada a qualsevol mercat, amb una durada mitjana de la cartera no superior a 5 anys, i, com a mínim, de qualitat crediticia mitjana (mínim BBB-).

Dins de la inversió en renda fixa es podrà invertir en dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment no superior a un any en entitats de crèdit de la UE o d'estats membres, radicades en l'OCDE i subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, d'igual qualitat crediticia que la resta de la renda fixa excepte para els dipòsits fins a un 10%, que podran ser en entitats que no hagin estat qualificades per alguna agència de *rating, normalment l'entitat dipositària.

 

Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 5.697
En l'any 10.265
1 any 17.979
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 8.385
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 10.265
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
2013 -5.315
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que pretenen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Emergents tanca el març amb una pujada de l'1,98% enfront de la pròpia experimentada pel MSCI Emerging Markets, el qual va tancar amb una revaloració de l'1,61%. Amb aquesta pujada el fons acumula una apreciació en el trimestre de 8,38%. Les dades d'activitat van continuar consolidant globalment en el conjunt dels països en vies de desenvolupament, ajudats per una estabilització dels preus de les matèries primeres i un millor to en el creixement econòmic global.

Addicionalment, la pressió política que exercia sobre els actius emergents l'elecció del nou govern republicà a EUA amb les amenaces de Donald Trump de reduir el comerç mundial es van desinflar, el que va impulsar les cotitzacions dels actius en mercats més penalitzats per aquest factor, especialment Mèxic (el pes es va apreciar un 7,40% enfront del usd durant el mes, portant la seva cotització a nivells semblats abans del canvi de govern nord-americà).

Com a nota discordant, a Sud-àfrica es van reviure les desavinences internes dins del partit governant ANC i els rumors d'un cessament fulminant del ministre de finances Gordhan per part del primer ministre Zuma van augmentar, el que va provocar un augment en la percepció de risc. Gordhan, exministre de finances en el període 2009-2014 i retornat al gabinet al desembre del 2015, té un gran cartell en la comunitat inversora per fer front a una economia amb enormes divergències internes, molt basada en el comerç de matèries primeres i amb un fort nivell de desigualtat, per la qual cosa en cas que es dugui a terme serien males notícies pels actius al país, en els quals el fons té exposició. Durant el mes les companyies amb millor comportament van ser Samsonite i Walmex.

La primera va experimentar una pujada del 19,92% després de presentar uns resultats encoratjadors i oferir major visibilitat sobre la integració de Tumi dins del model de negoci. La segona va continuar sense donar aspectes de desacceleració i va continuar reportant vendes positives comprables, la qual cosa conjuntament amb una menor percepció de risc sobre el país va catapultar la seva cotització en un 10,81%.

Pel costat dels detractors va destacar Life Healthcare (-7,02%), principal operador de centres hospitalaris a Sud-àfrica immersa en un procés de compra de la companyia anglesa de diagnòstics mèdics Alliance Medical Group, va sofrir les conseqüències anteriorment comentades, a més de patir pressió operativa per uns menors volums d'ocupació als seus hospitals fruit de les dificultats per les quals travessa el país i la pressió que exerceixen les companyies d'assegurances. Durant el mes de març no es van efectuar entrades ni sortides de companyies en cartera.