Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divisa diferent a l'euro.

L'estratègia de gestió del fons busca mantenir uns nivells de volatilitat semblants a l'índex de referència, sent un índex de renta variable emergent compost per accions de companyies situades en països emergents.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets en Euros. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.94134 / (06/12/2017)
Any actual 16.86%
1 any 18.70%
3 anys 8.58%
5 anys 5.88%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d' octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divisa diferent a l'euro.

L'estratègia de gestió del fons busca mantenir uns nivells de volatilitat semblants a l'índex de referència, sent un índex de renta variable emergent compost per accions de companyies situades en països emergents.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets en Euros. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 13.94134
(06/12/2017)
16.86% 18.70% 8.58% 5.88% Contractar - CE Emergents, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d' octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable serà superior al 75%, en valors de companyies radicades en països considerats emergents, així com en companyies no radicades en aquests països però que inverteixin o centrin en ells la seva activitat.

L'exposició del fons a valors cotitzats en mercats de països no pertanyents a l'àrea euro, així com l'exposició a valors denominats en divises diferents de l'euro podrà aconseguir el 100% del patrimoni. La resta es podrà invertir en actius de renda fixa pública i privada, negociada a qualsevol mercat, amb una durada mitjana de la cartera no superior a 5 anys, i, com a mínim, de qualitat crediticia mitjana (mínim BBB-).

Dins de la inversió en renda fixa es podrà invertir en dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment no superior a un any en entitats de crèdit de la UE o d'estats membres, radicades en l'OCDE i subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, d'igual qualitat crediticia que la resta de la renda fixa excepte para els dipòsits fins a un 10%, que podran ser en entitats que no hagin estat qualificades per alguna agència de *rating, normalment l'entitat dipositària.

 

Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
06 des. 2017 13.94134 -0,143%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 3.096
En l'any 16.856
1 any 18.699
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 4.16
Trimestre 2 3.123
Trimestre 1 8.385
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 16.856
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
2013 -5.315
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
06/12/2017 13.94134 26.514.966,15 -0,143%
05/12/2017 13.96126 26.552.866,06 0,046%
04/12/2017 13.9548 26.492.965,42 0,534%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que pretenen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons va tancar amb una pujada de l'1,30%, per darrere de la pròpia aconseguida pel MSCI Emerging Markets el qual va finalitzar amb un alça del 4,95%. Durant el mes dos van ser els esdeveniments que van centrar l'atenció dels inversors. D'una banda, es va celebrar el 19é Congrés del Partit Comunista Xinès, en el qual es va tornar a comprometre amb les reformes estructurals que estan duent a terme des de la celebració de l'últim Congrés i de les quals principalment destaquen dos: desapalancament i reformes en les indústries pesades que permetin millorar la productivitat i reduir la contaminació. Encara és aviat per determinar l'abast de les mateixes, tot apunta al fet que una acceleració de les mateixes podria dificultar alguna cosa el creixement econòmic en el curt termini i millorar la sostenibilitat futura. Particularment som positius amb el procediment que les autoritats xineses estan duent a terme per implementar-les i, encara que un descarrilament suposaria un fort impacte per a la seva economia (i la del món), continuem sent optimistes per al futur.

D'altra banda i de nou per sorpresa, el govern indi liderat per Modi va anunciar un pla de recapitalización del sector financer públic a través de la infusió de ni més ni menys que l'equivalent de l'1,4% del PIB total (32,000 milions de usd). Com era d'esperar davant tal regal, les cotitzacions d'alguns dels bancs en qüestió van arribar a pujar més d'un 40% en el dia. El sector financer públic ha estat una xacra per a l'economia durant els últims anys donada la seva mala práctica en la concessió de crèdit que ha derivat en una posició de solvència realment feble. Aquest fet ha permès que el lideratge en concessió de crèdits ho assumís el sector privat el qual ha estat capaç de capitalitzar més o menys amb éxit l'oportunitat. Malgrat l'impacte en les finances públiques a través de l'increment del dèficit per compte corrent, l'esdeveniment és positiu per al desenvolupament econòmic i mostra una vegada més el compromís del primer ministre Modi d'encarrilar la sostenibilitat futura del creixement del país.

A nivell de cartera, la principal raó del mal comportament relatiu durant el mes va ser una mala selecció de companyies. Així, les companyies Famous Brands i Magnit van obtenir caigudes del 12,61% i del 30,89% i en tots dos casos es va procedir a la venda de la posició encara que per motius diferents. En el primer cas i després d'anunciar la segona retallada de les guies per a l'any, la companyia va tornar a sofrir forts descensos per la seva feblesa operativa. El problema és que el dia anterior a l'anunci el director general va vendre un paquet d'accions beneficiant-se en la nostra opinió d'informació interna i no pública el que clarament desvirtua la gestió de la companyia. El segon cas i després d'esperar una progressiva millora del negoci subjacent a mesura que la crisi de consum a Rússia va a poc a poc quedant-se enrere, l'anunci dels resultats del tercer trimestre va evidenciar un problema intrínsec al model de negoci el que li forçarà a readaptar-se a la nova realitat a través de la reforma agressiva de varis dels seus formats amb el consegüent empitjorament del flux de caixa. Pel costat positiu, AmorepacificGroup (+21,14%), Naspers (+17,98%) i TSMC(+12,73%) van ser les accions que més rendiment van aportar al fons.