Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divisa diferent a l'euro.

L'estratègia de gestió del fons busca mantenir uns nivells de volatilitat semblants a l'índex de referència, sent un índex de renta variable emergent compost per accions de companyies situades en països emergents.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets en Euros. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 14.01953 / (19/10/2017)
Any actual 17.51%
1 any 11.73%
3 anys 10.23%
5 anys 6.06%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 30 de setembre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divisa diferent a l'euro.

L'estratègia de gestió del fons busca mantenir uns nivells de volatilitat semblants a l'índex de referència, sent un índex de renta variable emergent compost per accions de companyies situades en països emergents.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets en Euros. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 14.01953
(19/10/2017)
17.51% 11.73% 10.23% 6.06% Contractar - CE Emergents, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 30 de setembre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable serà superior al 75%, en valors de companyies radicades en països considerats emergents, així com en companyies no radicades en aquests països però que inverteixin o centrin en ells la seva activitat.

L'exposició del fons a valors cotitzats en mercats de països no pertanyents a l'àrea euro, així com l'exposició a valors denominats en divises diferents de l'euro podrà aconseguir el 100% del patrimoni. La resta es podrà invertir en actius de renda fixa pública i privada, negociada a qualsevol mercat, amb una durada mitjana de la cartera no superior a 5 anys, i, com a mínim, de qualitat crediticia mitjana (mínim BBB-).

Dins de la inversió en renda fixa es podrà invertir en dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment no superior a un any en entitats de crèdit de la UE o d'estats membres, radicades en l'OCDE i subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, d'igual qualitat crediticia que la resta de la renda fixa excepte para els dipòsits fins a un 10%, que podran ser en entitats que no hagin estat qualificades per alguna agència de *rating, normalment l'entitat dipositària.

 

Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
19 oct. 2017 14.01953 -1,303%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 7.744
En l'any 17.512
1 any 11.732
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 4.16
Trimestre 2 3.123
Trimestre 1 8.385
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 17.512
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
2013 -5.315
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/10/2017 14.01953 25.819.438,97 -1,303%
18/10/2017 14.20466 26.110.445,96 -0,068%
17/10/2017 14.21432 26.119.108,51 -0,355%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que pretenen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons tanca el mes de setembre amb una pujada de l'1,59%, un 1,33% millor que la pròpia obtinguda pel MSCI Emerging Markets el qual va finalitzar amb una lleugera alça del 0,26%. Per tercer mes consecutiu la renda variable dels mercats emergents va aconseguir obtenir rendibilitats positives gràcies a les tres principals temàtiques que venim reiterant durant els últims mesos: millora substancial dels fonamentals de les companyies i els sectors, valoracions atractives i nivell d'exposició baix dins de les carteres dels inversors institucionals.

A nivell macroeconòmic van haver-hi poques notícies rellevants, potser el més destacat va ser la sortida de la recessió a Sud-àfrica després de la dada de PIB del segon trimestre amb l'avanç del 2,5% i la nova ronda de negociacions entre EUA, Mèxic i Canadà sobre el tractat NAFTA que van finalitzar sense cap tipus d'acord. Com és habitual, les desviacions en les rendibilitats de les companyies en cartera van ser dispars. Així, pel costat positiu va destacar el banc argentí Grup Supervielle amb una pujada del 20,86% després del éxit de la col·locació d'accions a inversors i que li permetrà millorar la liquiditat per fer front a l'exigent pla d'expansió del 25% per als propers anys.

També en termes positius, Bizun, companyia incorporada a la cartera després de la forta correcció experimentada a la fi del mes anterior, va tornar a la senda positiva amb una apreciació del 20,49% després de diverses revisions positives de diferents cases d'anàlisis. Pel costat negatiu va destacar el gestor d'hospitals sud-africà Life Healthcare amb una caiguda del 10,13%, de nou impactada pel empitjorament de l'economia local al que cal sumar a la poca visibilitat en la seva recentment adquirida Alliance Medical que comença a notar l'impacte del Brexit. Durant el mes es va introduir en cartera la companyia sud-coreana fabricant de cosmètics naturals Amorepacific, la qual compta amb un excel·lent posicionament en marques premium per al públic asiàtic i que es troba temporalment afectada per les restriccions de vols entre Xina i Corea del Sud després de la crisi dels míssils THAAD que estan impedint desenvolupar les vendes a través del canal de duty free a Corea amb total normalitat, encara que esperem es normalitzin una vegada es redueixin les tensions