Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons amb vocació renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de renda variable de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divises diferents de l'euro.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros, amb nivells de volatilitat semblants. Es tracta d'un índex de renda variable emergent compost per accions de companyies radicades en països emergents.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.8384 / (23/03/2017)
Any actual 7.61%
1 any 18.27%
3 anys 10.04%
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 28 de febrer de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons amb vocació renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de renda variable de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divises diferents de l'euro.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros, amb nivells de volatilitat semblants. Es tracta d'un índex de renda variable emergent compost per accions de companyies radicades en països emergents.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.8384
(23/03/2017)
7.61% 18.27% 10.04% - Contractar - CE Emergents, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 28 de febrer de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable serà superior al 75%, en valors de companyies radicades en països considerats emergents, així com en companyies no radicades en aquests països però que inverteixin o centrin en ells la seva activitat.

L'exposició del fons a valors cotitzats en mercats de països no pertanyents a l'àrea euro, així com l'exposició a valors denominats en divises diferents de l'euro podrà aconseguir el 100% del patrimoni. La resta es podrà invertir en actius de renda fixa pública i privada, negociada a qualsevol mercat, amb una durada mitjana de la cartera no superior a 5 anys, i, com a mínim, de qualitat crediticia mitjana (mínim BBB-).

Dins de la inversió en renda fixa es podrà invertir en dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment no superior a un any en entitats de crèdit de la UE o d'estats membres, radicades en l'OCDE i subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, d'igual qualitat crediticia que la resta de la renda fixa excepte para els dipòsits fins a un 10%, que podran ser en entitats que no hagin estat qualificades per alguna agència de *rating, normalment l'entitat dipositària.

 

Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 4.4
En l'any 7.612
1 any 18.271
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 7.612
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
2013 -5.315
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que pretenen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Emergents tanca febrer amb una important pujada del 4,48%, lleugerament per darrere del seu índex de referència, el MSCI Emerging Markets, el qual finalitza amb un alça del 4,69%. Després d'un bon comportament en el mes de gener, els actius dels mercats emergents van continuar avançant en un context on els inversors van continuar elevant posicions en renda variable emergent recolzats per una acceleració en el creixement mundial, un menor pessimisme amb respecte les mesures proteccionistes del nou govern republicà a EUA i una bona publicació de resultats del quart trimestre de 2016. Amb les menors oscil·lacions en els preus de les matèries primeres, el focus va tornar a centrar-se en els fonamentals de les companyies.

En aquest sentit i com apuntàvem en els mesos anteriors, en termes generals el cicle de beneficis als països emergents sembla que va fer sòl en la primera meitat del 2016, millorant des de llavors la senda tant de creixement de beneficis com de generació de flux de caixa. En un entorn on les valoracions dels actius financers en països desenvolupats cada vegada són més estretes i l'escepticisme sobre l'esdevenir dels actius emergents (tant en renda fixa com en renda variable i divises) es manté elevat, lleugeres millores en la percepció de risc provoquen augments significatius en els fluxos cap a l'actiu. Les companyies tecnològiques en cartera van tenir un bon comportament i dos dels tres majors contribuidores al fons van ser arran d'una bona publicació de resultats i unes guies per als propers trimestres reconfortants (Mail.ru +21,21% i Netease +20,15%).

D'altra banda, destacar el comportament de Unilever, la qual va tancar amb una apreciació del 19,31% després de conèixer-se l'interès de la companyia americana Kraft a comprar-la. Tot i que l'equip directiu va rebutjar la proposta i immediatament després van retirar l'oferta, queda de manifest el seu atractiu tant en termes fonamentals com en la seva valoració, tenint en compte les oportunitats que existeixen per millorar els marges operatius en determinades unitats de negoci. Pel costat dels detractors, Lukoil amb una caiguda del 5,54% després de l'estabilitat dels preus del cru entorn dels 55 usd/bbl i Matahari Department Stores amb una caiguda del 7,61% després d'una actualització de les previsions dels analistes considerant un menor creixement en el curt termini van ser els més destacats en el període.

Durant el mes es van introduir tres noves companyies en cartera, totes elles posicions que en el passat ja van estar en cartera, dues d'elles turques després de la revisió a la baixa del rating per part de l'agència Fitch a través del banc Garanti i l'holding Haci Omer Sabanci Holding i YUM Xina, després de la decisió de la matriu YUM! Brands d'escindir la seva divisió Xina a la fi del 2016. Pel costat de les vendes, es va eliminar la participació en l'operador d'hospitals Religare Health Care Trust per reinvertir en millors oportunitats.