Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons amb vocació renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de renda variable de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divises diferents de l'euro.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros, amb nivells de volatilitat semblants. Es tracta d'un índex de renda variable emergent compost per accions de companyies radicades en països emergents.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.5277 / (18/08/2017)
Any actual 13.39%
1 any 12.19%
3 anys 7.19%
5 anys 4.77%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Juliol de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Emergents, FI
ISIN: ES0109221038

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons amb vocació renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de renda variable de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divises diferents de l'euro.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros, amb nivells de volatilitat semblants. Es tracta d'un índex de renda variable emergent compost per accions de companyies radicades en països emergents.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 13.5277
(18/08/2017)
13.39% 12.19% 7.19% 4.77% Contractar - CE Emergents, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Juliol de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable serà superior al 75%, en valors de companyies radicades en països considerats emergents, així com en companyies no radicades en aquests països però que inverteixin o centrin en ells la seva activitat.

L'exposició del fons a valors cotitzats en mercats de països no pertanyents a l'àrea euro, així com l'exposició a valors denominats en divises diferents de l'euro podrà aconseguir el 100% del patrimoni. La resta es podrà invertir en actius de renda fixa pública i privada, negociada a qualsevol mercat, amb una durada mitjana de la cartera no superior a 5 anys, i, com a mínim, de qualitat crediticia mitjana (mínim BBB-).

Dins de la inversió en renda fixa es podrà invertir en dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment no superior a un any en entitats de crèdit de la UE o d'estats membres, radicades en l'OCDE i subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, d'igual qualitat crediticia que la resta de la renda fixa excepte para els dipòsits fins a un 10%, que podran ser en entitats que no hagin estat qualificades per alguna agència de *rating, normalment l'entitat dipositària.

 

Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 ag. 2017 13.5277 -0,229%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 6.679
En l'any 13.389
1 any 12.194
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 3.123
Trimestre 1 8.385
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 13.389
2016 8.012
2015 2.64
2014 5.386
2013 -5.315
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/08/2017 13.5277 22.396.128,16 -0,229%
17/08/2017 13.55879 22.447.601,62 -0,606%
16/08/2017 13.64142 22.587.321,35 0,639%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que pretenen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Durant el mes de juliol el fons va registrar un avanç de l'1.50%, i amb això acumula una revaloració del 13.45% en el que portem d'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 1.78%, i acumula una pujada del 9.85% l'any. Després del bon comportament experimentat durant el primer semestre de l'any, els actius dels mercats emergents van continuar avançant, recolzats en part per l'excel·lent acompliment de les companyies xineses. A pesar que la ralentització en el creixement econòmic xinès és ja una realitat, sembla que la transició cap al nou model econòmic està impulsant el mercat intern, alhora que les exportacions creixen a doble dígit. Amb això, durant el mes es van publicar diverses referències macroeconòmiques, com són el creixement del PIB del segon trimestre (+6.9%), les exportacions (+11.3%), les vendes al detall (+11%) i la producció industrial (+7.6%), tots ells augmentant més de l'esperat pels analistes. A més, els indicadors avançats, com per exemple el PMI manufacturer, es van mantenir en terreny expansiu.

D'altra banda, després de sis mesos consecutius de reculades en la cotització del barril de Brent, i acumulant una reculada semestral del 15.66%, durant el mes de juliol la seva cotització va avançar un 9.87%, fruit de les caigudes en els inventaris a Estats Units i de les conclusions extretes de l'última reunió de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP). En aquest esdeveniment, els membres van reconèixer que alguns membres no estaven complint els compromisos establerts en les retallades de producció pactats, i que s'està barrejant la possibilitat de prendre mesures contra aquests països. En relació a les companyies en cartera, els majors contribuidors del fons van ser les xineses Baidu (+26,55%), després de la publicació d'uns resultats trimestrals molt positius i per sobre de les estimacions dels analistes, i Jd.com (15.17%), que va seguir amb la tendència alcista, i ja acumula un 77.56% de revaloració en el que portem d'any. Pel costat negatiu es va situar la cadena de grans magatzems a Indonèsia, Matahari Department Stores (-10.58%), que va liderar les caigudes a causa de la presentació d'uns resultats correctes, però amb unes perspectives decebedores, a causa de l'entrada de competidors online que amenacen amb fer disrupció en la venda tradicional de peces tèxtils.

Pel costat de decisions de gestió, es va introduir Fairfax Índia, un holding amb seu a Canadà, amb negocis subjacents en l'Índia, entre els quals destaca l'aeroport internacional de Bangalore, situat en una de les ciutats més pròsperes de l'Índia, i IIFL Holdings Limited, una franquícia establerta a nivell nacional de serveis financers, amb un total de més de 3,5 milions de clients i més d'1.000 oficines al llarg del país. D'altra banda, es va vendre la totalitat de la posició en Turkiye Garanti Bankasi després d'aconseguir el nostre preu objectiu.