Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Alternativa, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Alternativa, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en una cuidada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera d'inversió diversificada i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 200 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 4%.

Amb el fons CE Gestió Alternativa, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Alternativa, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 6.16588 / (17/01/2018)
Any actual 0.88%
1 any 2.12%
3 anys -0.83%
5 anys -1.43%


CE Gestió Alternativa, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Alternativa, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en una cuidada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera d'inversió diversificada i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 200 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 4%.

Amb el fons CE Gestió Alternativa, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Alternativa, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 6.16588
(17/01/2018)
0.88% 2.12% -0.83% -1.43% Contractar - CE Gestió Alternativa, FI


S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni. Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització, emissor (públic o privat), divises i mercats (incloent emergents sense límit definit).

El fons realitzarà una gestió alternativa, bé mitjançant la inversió en IIC de gestió alternativa o mitjançant la combinació d'un altre tipus d'actius. Per la part invertida indirectament a través de IIC no existiran límits quant a qualitat crediticia i durada.

La inversió directa en renda variable serà en valors amb liquiditat suficient per permetre una operativa fluida. La inversió directa en renda fixa es realitzarà en actius amb qualificació crediticia baixa (mín. B-), encara que es limitarà a un 25% del patrimoni, la resta haurà de realitzar-se en actius amb qualificació crediticia mitjana o superior (mín. BBB-). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -5 i 5 anys.

 

Caixa Enginyers Gestió Alternativa FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2940.


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
17 gen. 2018 6.16588 -0,058%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.878
En l'any 0.883
1 any 2.115
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 0.883
2017 1.448
2016 -2.155
2015 -0.881
2014 -2.679
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/01/2018 6.16588 13.426.471,47 -0,058%
16/01/2018 6.16943 13.471.626 0,238%
15/01/2018 6.15478 13.381.959,48 -0,063%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

L'últim mes de l'any va estar protagonitzat per la intervenció dels principals bancs centrals. La Reserva Federal d'Estats Units va donar un nou pas en la pujada de tipus, amb un increment dún quart de punt que va deixar les taxes en un interval d'entre l'1,25% i l'1,5%. Aquest increment va suposar el tercer augment de l'any i el cinquè des del començament del canvi de la política monetària. Des d'Europa, el BCE va tancar l'any millorant significativament les previsions de creixement de l'eurozona (2,4% per 2018 i 2,3% per 2019) i elevant les expectatives d'inflació dues desenes per al proper any. Quant a l'evolució dels diferents actius financers, els mercats de renda variable van aportar rendibilitats mixtes, destacant en positiu els mercats emergents (MSCI EmergingMarkets +3.36% en USD) que van tancar l'any amb un dels millors resultats acumulant una revaloració de 34.35%. La part negativa va correspondre al mercat Europeu, amb l'Eurostoxx 50 acumulant una correcció d'1.85% i la borsa Espanyola tancant amb una caiguda de l'Ibex d'1.64%.

Per la seva banda Estats Units i Japó van tancar el mes amb rendibilitats positives més moderades (S&P500 Index+0.98% en USD; NIKKEI225 Index +0.18% en JPY). En divises, el dòlar va seguir una tendència de correcció durant el mes, amb el EURUSD apreciant-se un 0.85% i tancant a 1.20, la qual cosa va suposar una apreciació de 14.15% en l'acumulat de l'any. Quant a matèries primeres, el preu del petroli Brent va experimentar un alça de 5.19% tancant el mes en 66,87 usd/bbli acumulant una rendibilitat anual de 17.69%. En renda fixa, des d'Europa la referència alemanya a 10 anys va ampliar 6 punts bàsics tancant a nivells de 0.43, lluny del 0.21 amb el qual va començar l'any. Per la seva banda la referència del tipus a 10 anys d'Estats Units va finalitzar el mes sense variació a nivells de 2.40.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de desembre amb una rendibilitat de -0.34% sent el resultat acumulat l'any de el +1.45%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de l'exposició a renda variable zona asiàtica i inversió sector immobiliari europeu, mentre que les principals detraccions van provenir d'inversions alternatives. D'aquesta forma, van destacar positivament els fons Parvest Equity Japan (+3.42%) que inverteix en petites companyies japoneses amb alt potencial, Pictet Total Return Mandarin (+3.28%) de renda variable long/short a Xina, i el fons DPAM Invest Real Estate Europe Dividend (+3.06%) que inverteix en companyies sector immobiliari europeu.

Per la part negativa va destacar la correcció del fons Old MutualGlobal Equity Abs Return (-1,71%) marketneutral i el fons MAN AHL Trend Alternative(-1.95%) que realitza estratègies CTA de seguiment de tendències en mercats. Quant a operativa, durant el mes de desembre es van realitzar alguns canvis per augmentar la liquiditat; es van tancar les posicions en els fons Boussard&Gavaudan Abs Return, JupiterGlobal Convertible Bond, Robeco Àsia Pacific Eqi M&G Floating Rate HY. Respecte a l'exposició al EURUSD, es va decidir continuar amb la cobertura de pràcticament la totalitat de l'exposició al USD a través de futurs per reduir l'impacte a la cartera de la depreciació de la divisa. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu (-0,32%).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de desembre de 2017. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.