Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Gestió Alternativa, FI
ISIN: ES0142547035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Alternativa, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en una acurada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera diversificada amb excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més el 200 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 4% i amb una clara vocació de preservar capital.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 6.03483 / (19/01/2017)
Any actual 0.17%
1 any -1.02%
3 anys -1.91%
5 anys -

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Image representativa del fons

CE Gestió Alternativa, FI
ISIN: ES0142547035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Alternativa, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en una acurada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera diversificada amb excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més el 200 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 4% i amb una clara vocació de preservar capital.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 6.03483
(19/01/2017)
0.17% -1.02% -1.91% - Contractar - CE Gestió Alternativa, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni. Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització, emissor (públic o privat), divises i mercats (incloent emergents sense límit definit).

El fons realitzarà una gestió alternativa, bé mitjançant la inversió en IIC de gestió alternativa o mitjançant la combinació d'un altre tipus d'actius. Per la part invertida indirectament a través de IIC no existiran límits quant a qualitat crediticia i durada.

La inversió directa en renda variable serà en valors amb liquiditat suficient per permetre una operativa fluida. La inversió directa en renda fixa es realitzarà en actius amb qualificació crediticia baixa (mín. B-), encara que es limitarà a un 25% del patrimoni, la resta haurà de realitzar-se en actius amb qualificació crediticia mitjana o superior (mín. BBB-). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -5 i 5 anys.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.466
En l'any 0.169
1 any -1.025
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.169
2016 -2.155
2015 -0.881
2014 -2.679
2013 -
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

L'any 2016, marcat pel Brexit i el triomf de Donald Trump en les eleccions presidencials d'Estats Units, va culminar amb un mes de desembre en el qual no van faltar els esdeveniments macroeconòmics. El mes va començar des d'Europa amb la pèrdua del referèndum italià per un ampli marge, en relació a les reformes constitucionals propostes pel govern. Després del resultat, el primer ministre italià Matteo Renzi va anunciar la seva dimissió. Pocs dies després el BCE va decidir mantenir els tipus d'interès sense canvis, però va donar a conèixer l'ampliació del programa de compres d'actius fins a finals de 2017. Addicionalment va confirmar la rebaixa fins a 60 mil milions d'euros de compres mensuals, des dels 80 mil milions actuals i respecte als actius aptes, es va ampliar el rang de venciment i es flexibilitzarà la compra a actius amb rendiment per sota del tipus d'interès de la facilitat de dipòsit. En relació a les perspectives, el BCE va mantenir sense canvis les seves previsions respecte al PIB i va incrementar les seves previsions respecte a inflació, atenent al repunt dels preus del petroli. Des d'EUA, el 14 de desembre després d'un any des de l'últim augment, va arribar l'esperada decisió de la Reserva Federal que va elevar els tipus en un 0,25%, en la qual va anar la seva última reunió abans que Donald Trump es converteixi en president i portant els tipus d'interès al seu màxim nivell des de finals de 2008, un 0.75%. La FED va assenyalar que les expectatives de creixement i les previsions d'inflació romanen en general sense canvis, la qual cosa reflecteix una economia propera a la plena ocupació i una inflació subjacent entorn de l'objectiu del 2%, garantint així el camí cap a una normalització monetària que es va veure ralentida per la inestabilitat dels mercats en la primera meitat de 2016. Addicionalment, la predicció de la FED del nombre d'augments dels tipus va incrementar des de dos a tres en 2017, la qual cosa va implicar un missatge més agressiu de l'esperat.

Passant al detall de l'evolució dels actius financers, en l'últim mes de l'any l'evolució de la renda variable va ser positiva de forma generalitzada. Les rendibilitats més destacades van venir de la mà d'Europa, complint-se durant aquest mes les bones expectatives de l'àrea geogràfica, on el Eurostoxx 50 es va revaloritzar un 7.83% i l'Ibex 35 va pujar un 7.64%. Al desembre el mercat americà va experimentar un avanç més moderat (S&P 500 +1.82%) però va finalitzar l'any amb un dels millors resultats (S&P 500 +9.54%). Els mercats emergents van moderar la correcció experimentada durant novembre, després del resultat de les eleccions americanes i l'índex MSCI Emerging Markets va tancar el mes pràcticament pla (-0.06%) acumulant una rendibilitat durant el 2016 de 8.58%. D'aquesta forma l'índex global MSCI World va finalitzar el mes de desembre amb una rendibilitat de 2.29%.

Pel que fa a la renda fixa, els actius més conservadors van tenir comportaments diferenciats depenent de l'àrea geogràfica. Des d'Estats Units, amb l'esperada pujada de tipus per part de la FED, la referència del tipus a 10 anys va continuar la seva tendència d'ampliació, tancant l'any a nivells de 2.44. No obstant això des d'Europa, la referència alemanya a 10 anys va tancar desembre a nivells de 0.208, després d'una primera part del mes en la qual va arribar a fregar nivells de 0.40 i una segona meitat de mes d'estrenyiment. En energia, després de l'acord de l'OPEP per reduir la producció en 1.2 milions de barrils diaris, el cru es va incrementar en un altre 12.58% tancant a 56,82 usd/bbl i acumulant una revaloració al llarg del 2016 de 52.41%. Pel que fa a les divises, el dòlar va confirmar la seva tendència alcista enfront del EUR tancant a 1.0517 (EURUSD -0.68%) i arribant a un mínim durant el mes d'1.039. D'aquesta forma l'Euro va corregir enfront del Dòlar un 3.18% en el transcurs de l'any.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de desembre amb una pujada de 0.58%, sent el resultat acumulat de l'any de -2.15%. El canvi en les estratègies d'inversió que es va fer al novembre ha estat positiu i en el mes de Desembre tots els fons invertits van tenir un comportament positiu a excepció dels fons Amundi Absolute Volatility Euro, de tornada absoluta volatilitat, amb una correcció del -0.71%, el fons DBX Itraxx Crossover Short, de posicions curtes en CDS, amb una correcció del -2.73% i el fons de retorn absolut renda variable americana Artemis US Absolute return amb una correcció del -0.63%. Les principals contribucions van provenir de fons de renda variable europea i renda variable sector financer; aquest mes va sobresortir el fons Brandes European Value (+5.85%), el fons DPAM Real Estigues Europe Dividend (+3.78%) i Fidelity Global Finance (+3.13%). De la resta de fons que també van tancar en positiu destacar el fons LeggMason US Small Cap de renda variable americana d'empreses de baixa capitalització amb una pujada de el +2.71% i el fons Pioneer Emerging markets Bond de renda fixa flexible de països emergents amb una pujada de el +1,31%. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures o com a inversió, amb un resultat global lleugerament negatiu (-0.02%). Quant a operativa, durant el mes de desembre es van realitzar canvis en estratègies en línia amb els últims canvis realitzats en el mes de novembre i davant les expectatives econòmiques dels propers mesos. D'aquesta manera, es va baixar el pes en el fons Principal Preferred Secutiries que inverteix en títols preferents i deute denominat en USD d'Estats Units i es va incorporar el fons DPAM Real Estigues Europe Dividend que inverteix en accions del sector immobiliari Europeu amb generació alta de dividends. A més, es va canviar el fons Wells Fargo US Short Term HY pel fons AXA Europe Short Term HY a causa de millors expectatives en la reducció dels diferencials de tipus d'interès en el sector HY a Europa enfront d'Estats Units. Amb aquests canvis, es va perseguir també disminuir lleugerament l'exposició del fons al USD a manera de reduir risc de divisa