Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Alternativa, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Alternativa, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en una cuidada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera d'inversió diversificada i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 200 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 4%.

Amb el fons CE Gestió Alternativa, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Alternativa, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 6.01219 / (19/09/2018)
Any actual -1.63%
1 any -2.16%
3 anys -0.75%
5 anys -1.19%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Gestió Alternativa, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Alternativa, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en una cuidada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera d'inversió diversificada i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 200 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 4%.

Amb el fons CE Gestió Alternativa, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Alternativa, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 6.01219
(19/09/2018)
-1.63% -2.16% -0.75% -1.19% Contractar - CE Gestió Alternativa, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni. Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització, emissor (públic o privat), divises i mercats (incloent emergents sense límit definit).

El fons realitzarà una gestió alternativa, bé mitjançant la inversió en IIC de gestió alternativa o mitjançant la combinació d'un altre tipus d'actius. Per la part invertida indirectament a través de IIC no existiran límits quant a qualitat crediticia i durada.

La inversió directa en renda variable serà en valors amb liquiditat suficient per permetre una operativa fluida. La inversió directa en renda fixa es realitzarà en actius amb qualificació crediticia baixa (mín. B-), encara que es limitarà a un 25% del patrimoni, la resta haurà de realitzar-se en actius amb qualificació crediticia mitjana o superior (mín. BBB-). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -5 i 5 anys.

 

Caixa Enginyers Gestió Alternativa FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2940.


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
19 set. 2018 6.01219 0,098%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -1.161
En l'any -1.632
1 any -2.165
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.303
Trimestre 1 -1.101
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -1.632
2017 1.448
2016 -2.155
2015 -0.881
2014 -2.679
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/09/2018 6.01219 15.842.336,29 0,098%
18/09/2018 6.00629 15.818.510,97 -0,041%
17/09/2018 6.00876 15.818.518,61 0,001%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El mes d'agost va estar agitat quant a esdeveniments geopolítics. Un dels esdeveniments més destacats va ser l'anunci per part de Donald Trump de doblegar els aranzels a les importacions d'acer i alumini de Turquia, que juntament amb la baixada de la qualificació creditícia del seu deute, va desencadenar fortes caigudes en la Lira Turca. Un altre esdeveniment que va destacar va ser el principi d'acord comercial entre els Estats Units i Mèxic, on els dos països van arribar a un acord bilateral per reemplaçar el Tractat de Lliure Comerç de l'Atlàntic Nord (NAFTA per les seves sigles en anglès). En relació als Bancs Centrals, a Estats Units va tenir lloc la reunió de la Reserva Federal del mes d'agost, on es va decidir mantenir el tipus d'interès en el rang 1,75% - 2%. A Europa va tenir lloc el Comitè de Política Monetària del Banc d'Anglaterra, que, va votar per unanimitat augmentar la Taxa Bancària del 0,25% fins a 0,75%. En relació als mercats, en renda variable vam veure grans divergències entre les diferents àrees geogràfiques, on l'índex americà S&P500, liderat per les companyies tecnològiques (Nasdaq +5,71%), es va revaloritzar un +3,03%, mentre que les borses europees van tancar amb rendibilitats negatives (Euro Stoxx 50 Índex -3,76%). En territori asiàtic va destacar l'avanç de l'índex japonès Nikkey 225, que es va revaloritzar un +1,38% i es va situar en territori positiu en 2018. Finalment, els mercats emergents es van contagiar de la situació a Turquia i l'índex MSCI Emerging Markets va tancar el mes amb una caiguda del -2,9%. En relació al mercat de deute, lleugeres revaloritzacions en el bo del tresor americà i alemany a 10 anys, que van actuar com a actiu refugi i van tancar a nivells del 2,86% i 0,326% respectivament. Pel costat negatiu va destacar la caiguda en els actius de renda fixa emergent, tant en divisa local com a forta, davant el contagi generat per la situació a Turquia i Argentina. En relació a les matèries primeres, va destacar el repunt del preu del Brent (+4,27%) que es va situar a 77,42 USD/Barril després d'una caiguda dels inventaris del cru a Estats Units durant les dues últimes setmanes d'agost. Finalment, l'Euro es va depreciar en el seu encreuament front el Dòlar (-0,76%), tancant a nivells d'1,1602 EUR/USD i acumula una reculada del -3,36% en 2018.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes d'agost amb una rendibilitat de -0,33% acumulant així un resultat en el que va d'any de -1,44%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de les inversions en renda variable global i renda variable Regne Unit, mentre que les principals detraccions van provenir de la inversió en estratègies long/short de crèdit i exposició a mercats emergents. D'aquesta forma, van destacar positivament els fons BG Worldwide Discovery (+7,89%) de renda variable global petites companyies, Bellevue BB Adamant Helathcare Index de renda variable global temàtica sector salut (+3,14%) i el fons Polar UK Absolute Return Eq (+4,13%) de renda variable Regne Unit. Per la part negativa van destacar les correccions dels fons BlueBay Global Sovereign Opp (-1,78%) i el fons H2O Adagi (-2,32%), tots dos long/short de crèdit que inclouen estratègies en divises. També va destacar el resultat negatiu dels fons amb actius de mercats emergents M&G Emerging markets Bonds (-3,09%) de renda fixa emergent i el fons OAK Emerging and Frontier Opp (-2,42%) de renda variable emergent. Quant a operativa, durant el mes d'agost es van realitzar alguns canvis en la cartera; es van vendre els fons LFIS Vision Risk Premia amb estratègies long/short market neutral, Candriam Patromonie de long/short de crèdit, Brandes European Value de renda variable europea, i M&G Emerging Markets Bonds de renda fixa emergent. En el seu lloc es va incorporar el fons Principal Finisterre Unconstrained EM FI de renda fixa emergent amb major vocació a la preservació del capital, i es van incrementar els pesos en algunes estratègies existents de forma balancejada. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu (-0,21%).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de agost de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.