Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Alternativa, FI
ISIN: ES0142547035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Alternativa, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en una acurada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera diversificada amb excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més el 200 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 4% i amb una clara vocació de preservar capital.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 6.07775 / (25/04/2017)
Any actual 0.88%
1 any 1.63%
3 anys -1.52%
5 anys -

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Gestió Alternativa, FI
ISIN: ES0142547035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Alternativa, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en una acurada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera diversificada amb excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més el 200 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 4% i amb una clara vocació de preservar capital.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 6.07775
(25/04/2017)
0.88% 1.63% -1.52% - Contractar - CE Gestió Alternativa, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni. Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització, emissor (públic o privat), divises i mercats (incloent emergents sense límit definit).

El fons realitzarà una gestió alternativa, bé mitjançant la inversió en IIC de gestió alternativa o mitjançant la combinació d'un altre tipus d'actius. Per la part invertida indirectament a través de IIC no existiran límits quant a qualitat crediticia i durada.

La inversió directa en renda variable serà en valors amb liquiditat suficient per permetre una operativa fluida. La inversió directa en renda fixa es realitzarà en actius amb qualificació crediticia baixa (mín. B-), encara que es limitarà a un 25% del patrimoni, la resta haurà de realitzar-se en actius amb qualificació crediticia mitjana o superior (mín. BBB-). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -5 i 5 anys.

 

Caixa Enginyers Gestió Alternativa FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2940.


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.847
En l'any 0.881
1 any 1.627
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 0.766
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.881
2016 -2.155
2015 -0.881
2014 -2.679
2013 -
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El mes de març va ser un mes d'intensitat en el marc polític i marcat per l'actuació dels bancs centrals. En la seva reunió de març, el BCE no va donar sorpreses respecte a les seves principals línies d'actuació, mantenint els tipus d'interès en els nivells actuals i el programa de recompres segons el previst. Mario Draghi va situar la inflació per sobre de l'1.5% pel 2017 i els propers dos anys, allunyant així els riscos d'un escenari de deflació. Quant a creixement, el BCE estima una millora en les dades de PIB para aquest any i el següent situant el creixement del PIB en 1.8%, 1.7% i 1.6% per als anys 2017, 2018 i 2019. El 15 de març es va resoldre la primera incertesa política que plantejava Europa pel 2017, al no triomfar el populisme en les eleccions d'Holanda donant les urnes com a vencedor al liberal Mark Rutte. Encara que sens dubte és un punt positiu, l'esdeveniment decisiu seran les eleccions de França que començaran a l'abril. Al març Theresa May va notificar l'activació de l'Article 50 que marca la sortida de Regne Unit de la UE, punt a partir del que ja no hi ha volta enrere. May va demanar que es forgés una aliança especial durant les negociacions. Des d'Estats Units, tal com descomptaven els mercats, la Resera Federal va donar un nou pas cap a la normalització, incrementant els tipus d'interès en 25 punts bàsics portant el tipus oficial al rang 0.75%-1%. La presidenta Janet Yellen va remarcar en la seva posterior roda de premsa que l'increment responia a la bona evolució de l'economia, basada en l'ocupació i la inflació i no als possibles estímuls que s'esperen de la política econòmica de Trump.

Quant a l'evolució dels diferents actius financers, març va ser un mes de disparitat quant al resultat dels principals índexs de renda variable mundial, tancant de manera generalitzada en positiu. L'àrea geogràfica amb resultats més destacats va ser Europa (Eurostoxx 50 +5.46%), on perifèrics com Espanya i Itàlia van acumular rendibilitats de 9.50% i 8.35% respectivament. L'evolució dels mercats emergents va continuar amb el seu to positiu tancant el MSCI Emerging Markets amb un increment de 2.35%. Per contra, no va ser positiva l'evolució del mercat nord-americà on el S&P 500 va caure 4 punts bàsics que van suposar una correcció de 0.87% tenint en compte l'efecte divisa. En relació a la renda fixa, els actius més conservadors van experimentar de nou un moviment alcista en tipus per la part europea, motivat per la millora d'expectatives tant en creixement com en inflació. Així, la referència alemanya a 10 anys va tancar març a nivells de 0.328, ampliant 11 punts bàsics. Des d'Estats Units la referència del tipus a 10 anys va tancar el mes sense variació mantenint-se a nivells de 2.387. El comportament de la renda fixa corporativa va ser negatiu a nivell global durant el període. Pel que fa a les divises, l'euro va recuperar terreny enfront del dòlar, tancant el mes a 1.0652 (EURUSD 0.72%). En energia, el cru va continuar amb la seva tendència a la baixa i el Brent va corregir un altre 4.96% tancant a 52,83 usd/bbl i acumulant una caiguda de 7.02% en el que va d'any.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de març amb una correcció de -0,27% sent el resultat acumulat de l'any de +0,76%. Els fons en cartera van tenir un comportament mixt; les principals contribucions van provenir de l'exposició a mercats emergents i renda variable europea mentre que les principals detraccions van provenir de la correcció del petroli, del debilitament de la divisa USD i d'estratègies de cobertura amb volatilitat i exposició a l'or. D'aquesta forma, per la part d'exposició a renda variable emergent, el fons Franklin Templeton Emerging Markets Small Caps i el Nordea 1 Emerging Stars van obtenir un rendiment de +2.34% i +1.79% respectivament contribuint així positivament en el mes. La cartera es va beneficiar de les pujades de la renda variable europea a través del fons Brandes European Value i del fons DPAM Real Estigues Europe amb unes rendibilitats de +2.52% i +1.35%. Per la part negativa va destacar la correcció del ETF Wisdomtree Continuous Commodity, influenciat per la baixada en el preu del petroli, amb una correcció de -2.94%. El mes de març tampoc va ser un bon mes per a la volatilitat que es va mantenir en nivells mínims pel que el fons Amundi Absolute Volatility Euro Equity va continuar presentant correccions (-2.70%). Destacar també per la part de detraccions, la rendibilitat del fons Lombard World Gold del -3.44% mostrant una correcció a la rendibilitat acumulada de l'any. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures o com a inversió, sense una afectació a la rendibilitat de la cartera en aquest mes (+0.00%). Quant a operativa durant el mes de març es van realitzar alguns canvis; es va augmentar l'exposició a renda variable europea amb la introducció del fons G Fund Avenir Europe; es va introduir una nova estratègia en la cartera a través dels fons Candriam Diversified Futures i Man AHL Trend Alternative (fons basats en models que es beneficien de tendències de mercat tant a la baixa com a alcistes); es va vendre el fons de HY Europeu TRowe European HY pels baixos spreads de la renda fixa europea i es va introduir el fons Candriam Global HY que permet buscar oportunitats de HY a nivell global inclòs EUA. Paral·lelament es van introduir els fons de Robeco Financial Institutional Bonds d'emissions de deute de companyies financeres, el fons MLIS Marshall Wace de renda variable long/short market neutral i LAZARD Global Listed Infrastructures de renda variable global sector infraestructures amb biaix Europa. A més, es va realitzar un switch del fons Principal Preferred Securities a la classe divisa coberta EUR Hedge per reduir exposició a USD i es va aprofitar per incrementar el pes en cartera. Finalment, es va baixar el pes en els fons Amundi Absolute Volatility Euro i Lombard World Gold per les baixes expectatives