Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Gestió Alternativa, FI
ISIN: ES0142547035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Alternativa, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en una acurada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera diversificada amb excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més el 200 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 4% i amb una clara vocació de preservar capital.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 6.09099 / (15/02/2017)
Any actual 1.10%
1 any 2.67%
3 anys -1.28%
5 anys -

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Image representativa del fons

CE Gestió Alternativa, FI
ISIN: ES0142547035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Alternativa, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en una acurada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera diversificada amb excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més el 200 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 4% i amb una clara vocació de preservar capital.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 6.09099
(15/02/2017)
1.10% 2.67% -1.28% - Contractar - CE Gestió Alternativa, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni. Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització, emissor (públic o privat), divises i mercats (incloent emergents sense límit definit).

El fons realitzarà una gestió alternativa, bé mitjançant la inversió en IIC de gestió alternativa o mitjançant la combinació d'un altre tipus d'actius. Per la part invertida indirectament a través de IIC no existiran límits quant a qualitat crediticia i durada.

La inversió directa en renda variable serà en valors amb liquiditat suficient per permetre una operativa fluida. La inversió directa en renda fixa es realitzarà en actius amb qualificació crediticia baixa (mín. B-), encara que es limitarà a un 25% del patrimoni, la resta haurà de realitzar-se en actius amb qualificació crediticia mitjana o superior (mín. BBB-). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -5 i 5 anys.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.33
En l'any 1.101
1 any 2.673
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 1.101
2016 -2.155
2015 -0.881
2014 -2.679
2013 -
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

L'any 2017 va començar amb un mes més aviat de transició per part dels Bancs Centrals. Tal com s'esperava, la reunió del BCE del 19 de gener no va aportar canvis en relació a les decisions preses el passat mes de desembre. Mario Draghi va evitar qualsevol discussió sobre com implementar una reducció dels estímuls i va mantenir un missatge de relativa tranquil·litat. El president del BCE va subratllar que encara que la inflació general seguirà augmentant a causa dels majors preus de l'energia, encara no hi ha indicis d'una tendència a l'alça de la inflació subjacent. Així mateix va apuntar a una recuperació global, però amb un creixement a la zona euro que pot veure's frenat pel lent ritme d'implementació de les reformes econòmiques. Des d'EUA, la Fed va traslladar un missatge de major confiança en relació a la seva avaluació de riscos i a les perspectives econòmiques. Aquesta confiança es basa en els progressos en relació als nivells d'inflació i la taxa de desocupació. A més, el balanç de la Fed es va convertir en un tema candent per a alguns membres de la junta i serà una nova eina a tenir en compte en el futur. Passant al detall de l'evolució dels actius financers, en el primer mes de l'any l'evolució de la renda variable va presentar disparitat entre les diferents àrees geogràfiques, tenint principalment impacte negatiu per a l'inversor en Euros.

D'aquesta forma, les rendibilitats més destacades van venir de la mà dels països Emergents amb l'índex MSCI Emerging Markets revaloritzant-se un 5.45%, revaloració que es va veure reduïda al 3.13% tenint en compte la conversió a Euro. Al gener el mercat americà va experimentar també un avanç (S&P 500 +1.79%), si bé la rendibilitat va acabar en terreny negatiu tenint en compte la divisa, amb el S&P 500 en euros tancant amb una rendibilitat de -0.45%. Pel costat europeu els resultats van ser negatius, amb el Eurostoxx 50 corregint un 1.82% i l'Ibex 35 cedint un 0.39%. D'aquesta forma l'índex global MSCI World va finalitzar aquest primer mes amb una rendibilitat de 2.35% que es va veure reduïda a una pèrdua de 0.11% en considerar l'índex en Euros. En relació a la renda fixa, els actius més conservadors van seguir una tendència general de correcció, fet més acusat per la part europea. Així, la referència alemanya a 10 anys va tancar gener a nivells de 0.436, seguint d'aquesta forma una tendència d'ampliació que va sumar 23 punts bàsics. Des d'Estats Units la referència del tipus a 10 anys va tancar el mes a nivells de 2.45, en un mes en el qual va baixar fins a 2.23 per tornar a nivells lleugerament superiors als del tancament de 2016. En energia, el cru va corregir part de l'increment de les últimes setmanes, amb el Brent caient un 1.97% tancant a 55,7 usd/bbl. Dins de matèries primeres, al gener va destacar la forta revaloració experimentada per l'Or, amb el futur revaloritzant-se un 4.95% i tancant a 1.211,4 Dòlars l'unça. Pel que fa a les divises, el dòlar va trencar la seva tendència alcista enfront del EUR tancant a 1.0798 (EURUSD +2.67%). 

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de gener amb una pujada de +0.02%. Els fons en cartera van tenir un comportament mixt; les principals contribucions van provenir de l'exposició a l'or i materials com també a la renda variable de mercats emergents, mentre que les principals detraccions van provenir de l'exposició a renda variable europea i a la volatilitat. D'aquesta forma, per la part d'exposició a matèria primeres, el fons Lombard World Gold que inverteix en empreses mineres d'or va obtenir un rendiment de +12.16% i el fons RobecoSam Smart Materials un +3,51% en el mes. Per la part de renda variable emergent van destacar el fons Robeco Àsia Pacific Equities i el fons Franklin Templeton Emerging markets small caps que van obtenir un +1.77% i un +2,71% en el mes respectivament. La renda variable europea no va presentar un bon comportament al gener pel que els fons Brandes European Value i DPAM Investment Real Estigues Europe van corregir un -1.49% i un -1.99% en el mes. Per la part d'estratègies alternatives va destacar en positiu el fons de Old Mutual Global Equity Absolute Return +1.44%, mentre que a causa de la baixa volatilitat als mercats el fons Amundi Absolute Volatility Euro va corregir un -2.75%. Quant a la renda fixa, durant el mes de gener la renda fixa governamental, especialment a Europa, va presentar caigudes importants per pujades de tipus en la part llarga de la corba; cal destacar que aquest fet no va afectar al fons a causa que la part conservadora es posiciona en estratègies flexibles de renda fixa a nivell global que van donar rendiments positius. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures o com a inversió, amb un resultat global lleugerament positiu (+0.01%). Quant a operativa, durant el mes de gener es van realitzar alguns canvis; es va tancar la posició en el fons Artemis US Absolute Return per unes baixes expectatives en rendibilitats i es va incrementar el pes en or a través de Lombard World Gold i en renda fixa flexible a través de Júpiter Dynamic Bond. Es va baixar el pes del fons Fidelity Global Financial Services per reduir la seva contribució al risc de la cartera i es va incloure una nova estratègia d'inversió amb la introducció del fons Jupiter Global Convertible Bonds que inverteix en bons convertibles a nivell global i amb un biaix conservador. Finalment, es va canviar el fons Pioneer Emerging Markets Bonds pel M&G Emerging Markets Bonds a causa de l'anunci de canvi d'alguns gestors en els equips de Pioneer i a la bona consistència en la gestió en el fons M&G.