Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Alternativa, FI
ISIN: ES0142547035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Alternativa, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en una acurada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera diversificada amb excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més el 200 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 4% i amb una clara vocació de preservar capital.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 6.12757 / (20/06/2017)
Any actual 1.71%
1 any 1.70%
3 anys -1.27%
5 anys -

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Gestió Alternativa, FI
ISIN: ES0142547035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Alternativa, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en una acurada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera diversificada amb excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més el 200 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 4% i amb una clara vocació de preservar capital.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 6.12757
(20/06/2017)
1.71% 1.70% -1.27% - Contractar - CE Gestió Alternativa, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni. Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització, emissor (públic o privat), divises i mercats (incloent emergents sense límit definit).

El fons realitzarà una gestió alternativa, bé mitjançant la inversió en IIC de gestió alternativa o mitjançant la combinació d'un altre tipus d'actius. Per la part invertida indirectament a través de IIC no existiran límits quant a qualitat crediticia i durada.

La inversió directa en renda variable serà en valors amb liquiditat suficient per permetre una operativa fluida. La inversió directa en renda fixa es realitzarà en actius amb qualificació crediticia baixa (mín. B-), encara que es limitarà a un 25% del patrimoni, la resta haurà de realitzar-se en actius amb qualificació crediticia mitjana o superior (mín. BBB-). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -5 i 5 anys.

 

Caixa Enginyers Gestió Alternativa FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2940.


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 1.49
En l'any 1.708
1 any 1.699
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 0.766
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 1.708
2016 -2.155
2015 -0.881
2014 -2.679
2013 -
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Durant el mes de maig, el Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC) de la Reserva Federal d'Estats Units va decidir de forma unànime mantenir els tipus d'interès en un rang objectiu d'entre el 0,75% i el 1%, en la seva reunió sobre política monetària corresponent al mes de maig. La FED va destacar en el seu comunicat la fortalesa del mercat laboral nord-americà, a pesar que el creixement de l'activitat econòmica es va ralentir durant els primers mesos de 2017. Aquesta ralentització es considera transitòria i per tant amb pujades graduals de tipus s'espera que l'activitat econòmica s'expandeixi a un ritme moderat, projectant dues noves pujades de tipus al llarg de l'any.

Durant el mes de maig, l'administració Trump va desvetllar esquemàticament els seus plans de reforma tributària. El document va proporcionar poca informació sobre si els plans seran neutres des del punt de vista pressupostari, la qual cosa pot suposar que els canvis només puguin ser temporals. Des d'Europa es va buidar per fi el segon gran interrogant polític del vell continent: les eleccions franceses. Com va ocórrer en la primera ronda, les enquestes no es van equivocar i Emmanuel Macron va guanyar la segona volta amb un ampli marge del 66% de vots sobre la ultradretana Marine Le Pen. El projecte del capdavanter d'En Marxi! és centrista, liberal, reformista i europeista. Des dels països emergents Brasil va romandre al centre de l'atenció del mercat durant el mes de maig, quan els actius brasilers es van desplomar i posteriorment es van recuperar parcialment després de l'aparició d'un escàndol de corrupció acusant al president Témer de participació passiva i obstrucció a la justícia. 

Quant a l'evolució dels diferents actius financers, maig va ser un mes mixt per als índexs de renda variable amb la major part d'àrees tancant en negatiu per a l'inversor en euros, en tenir en compte l'impacte de la divisa. Els mercats emergents van aportar un dels resultats més destacats (MSCI Emerging Markets +2.80%), però aquesta rendibilitat va passar a terreny negatiu, -0.28%, per a l'inversor en euros. Europa va tancar pràcticament amb un resultat pla (Eurostoxx 50 -0.14%), després de diversos mesos d'increments significatius i amb diferències entre països, destacant en positiu el resultat de l'Ibex 35 (MTD 1.53%).

L'evolució del mercat nord-americà va ser positiva amb el S&P 500 revaloritzant-se un 1.16% però una vegada més entrant en terreny negatiu en tenir en compte l'efecte divisa (-1.87% MTD). Pel que fa a la renda fixa els principals índexs globals van tancar el mes en positiu tant pel costat de governs com per part de corporatius. La referència alemanya a 10 anys va finalitzar al maig a nivells de 0.304, tancant el mes amb un descens d'amb prou feines dos punts bàsics.

Des d'Estats Units la referència del tipus a 10 anys va finalitzar el mes a nivells de 2.20 amb una correcció de gairebé 8 punts bàsics però aconseguint un màxim de 2.41 motivat per la decepció del pla fiscal de Trump. Pel que fa a les divises, l'euro va continuar amb la seva escalada enfront del dòlar, arribant la seva cotització a 1.1244 (EURUSD +3.20%). En energia, el cru va continuar  amb la seva tendència a la baixa i el Brent va corregir un altre 2.75% addicional tancant a 50,31 usd/bbl, per les persistents preocupacions sobre un excés d'oferta mundial derivat de la producció d'esquist nord-americà. Durant el mes va destacar de nou el grau de complacencia dels mercats, amb l'índex de volatilitat VIX arribant a cotitzar al seu nivell més baix en més de 23 anys.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de maig amb una pujada de +0,39% sent el resultat acumulat de l'any de +1,45%. Els fons en cartera van tenir un comportament mixt; al voltant del 75% d'estratègies en cartera van contribuir positivament i només un 25% negativament. Les principals contribucions van provenir de l'exposició a renda variable europea, estratègies de retorn absolut i estratègies de renda fixa, mentre que les principals detraccions van provenir de la correcció de les matèries primeres com a or i petroli i exposició a renda variable asiàtica. D'aquesta forma, els fons que més van pujar en el mes van ser els fons amb major exposició a la renda variable europea; G Fund Avenir Europe (+4.52%), DPAM Investments Real Estigues Europe Dividend (+2.56%) i Lazard Global Listed Infrastructures (+4.66%).

En la part positiva també va destacar l'aportació dels fons d'estratègia de retorn absolut ja que tots van tancar en positiu a excepció del fons Old Mutual Global Equity Absolute Return (-0.71%). També va destacar l'aportació positiva dels fons de renda fixa, encapçalats pel fons M&G Emerging Markets Bonds (+1.08%) de renda fixa emergent. Per la part negativa, els fons que més negativament van contribuir a la cartera van ser el ETF Wisdomtree Continuous Commodity (-3.45%), degut principalment a la baixada en el preu del petroli, i els fons Robeco Àsia Pacific Equities (-2.15%) i Franklin Templeton Emerging Markets Small Caps (-2.07%) principalment per les correccions en la renda variable d'Índia i Indonèsia.

En la part negativa també va destacar el fons Polar Capital Healthcare Blue Xip (-2.51%) a causa de la correcció del sector de biotecnologia que va baixar un -6.6% durant el mes de maig. També informar de la pràcticament nul·la afectació a la cartera que va tenir la correcció de la renda variable de Brasil amb una caiguda de -6.8% en el mes pels escàndols polítics al país. Quant a operativa durant el mes de maig es van realitzar alguns canvis; es va desfer la posició en el fons Brandes European Value per la seva alta exposició al sector energia i petroli, i es van introduir en la cartera els fons MFS Meridian Prudent Capital de renda variable global amb un biaix elevat a la preservació del capital mitjançant cobertures amb opcions, i el fons Invesco Global IG Corporate Bonds de renda fixa global corporativa d'alta qualitat.

Finalment, a manera tàctica, es va incorporar el ETF Ishares EuroStoxx Small Caps per beneficiar-se del momentum positiu del sector de petites companyies zona euro. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures o com a inversió, amb un resultat global positiu (+0.05%).