Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Alternativa, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Alternativa, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en una cuidada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera d'inversió diversificada i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 200 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 4%.

Amb el fons CE Gestió Alternativa, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Alternativa, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 5.83485 / (14/02/2019)
Any actual 2.53%
1 any -3.93%
3 anys -0.36%
5 anys -1.62%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Gestió Alternativa, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Alternativa, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en una cuidada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera d'inversió diversificada i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 200 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 4%.

Amb el fons CE Gestió Alternativa, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Alternativa, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Molt conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

 • Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

 • Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 5.83485
(14/02/2019)
2.53% -3.93% -0.36% -1.62% Contractar - CE Gestió Alternativa, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni. Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització, emissor (públic o privat), divises i mercats (incloent emergents sense límit definit).

El fons realitzarà una gestió alternativa, bé mitjançant la inversió en IIC de gestió alternativa o mitjançant la combinació d'un altre tipus d'actius. Per la part invertida indirectament a través de IIC no existiran límits quant a qualitat crediticia i durada.

La inversió directa en renda variable serà en valors amb liquiditat suficient per permetre una operativa fluida. La inversió directa en renda fixa es realitzarà en actius amb qualificació crediticia baixa (mín. B-), encara que es limitarà a un 25% del patrimoni, la resta haurà de realitzar-se en actius amb qualificació crediticia mitjana o superior (mín. BBB-). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -5 i 5 anys.

 

Caixa Enginyers Gestió Alternativa FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2940.


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
14 feb. 2019 5.83485 0,014%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -2.997
En l'any 2.533
1 any -3.928
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 2.533
2018 -6.892
2017 1.448
2016 -2.155
2015 -0.881
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
14/02/2019 5.83485 13.312.524,82 0,014%
13/02/2019 5.83401 13.310.604,94 0,060%
12/02/2019 5.83052 13.307.352,15 0,147%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El mes de gener va destacar per la recuperació dels actius globals de risc enfront de les fortes caigudes produïdes en l'últim trimestre del 2018. La recuperació va ser motivada principalment per un augment de l'optimisme sobre les negociacions comercials entre USA i la Xina, i pel missatge enviat per la Reserva Federal on va notificar la seva preferència per pausar les pujades de tipus als Estats Units fins a tenir una major visibilitat en l'evolució de l'economia. A la Xina, van seguir les preocupacions sobre la desacceleració de la seva economia amb la publicació del creixement PIB del 4T18 del 6,4%, igualant així el mínim aconseguit en el 1T09. Davant aquesta desacceleració, les autoritats Xina van anunciar l'adopció d'estímuls i mesures de desregulació durant 2019 per a apuntalar el creixement. En la zona Euro les dades macroeconòmiques publicades en general no van ser molt bons; l'índex manufacturer PMI de França de dic¿18 va ser de 49.7 (per sota de 50 contracció) notant-se així la influència de les protestes de les ¿armilles grogues¿ en l'economia francesa. El govern d'Itàlia va aprovar finalment el pressupost d'acord amb el dèficit imposat per la Comissió Europea, al mateix temps que es publicaven unes dades macroeconòmiques no gaire encoratjadors; el PIB d'Itàlia es va contreure -0.2% durant el 4T18 portant així dos trimestres consecutius de caiguda i entrant tècnicament en recessió. Al Regne Unit, el preacord sobre el Bréxit va ser rebutjat pel parlament Britànic deixant així encara més incertesa sobre com es farà efectiva finalment la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. En relació als mercats, l'índex de renda variable internacional MSCI World va tancar el mes de gener amb una recuperació de +7,82%. Als Estats Units l'índex nord-americà S&P500 va tancar el mes +8,01% i a Europa l'índex EuroStoxx 50 va tancar +5,58%. Finalment, l'índex de mercats emergents MSCI Emerging Markets va ser el que millor es va comportar al gener amb una pujada del +8,76%. En relació al mercat de deute, el Bund alemany 10-i va tancar gener a nivells del 0,15% i el Treasury Americà 10-i va tancar en el 2,63%, lleugerament per sota d'inicis d'any. Al gener els spreads de crèdit també es van contreure, destacant la baixada en 96.6pb del spread de HY Americà. Finalment, en relació a les divises, el dòlar americà es va apreciar lleugerament contra l'euro +0,18% tancant el mes al nivell de 1,144 USD/EUR.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de gener amb una rendibilitat de +2,28%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de la inversió en renda variable global, renda fixa emergent i matèries primeres mentre que les principals detraccions van provenir de la inversió en algunes estratègies alternatives de cobertura. D'aquesta forma, van destacar positivament el ETF Ishares Global Infrastructure (+8,68%) de renda variable global temàtica infraestructures, el ETF SPDR S&P Global Natural Resources (+9,68%) de renda variable global temàtica recursos naturals, el fons de renda fixa emergent Principal Finisterre Unconstrained EM FI (+3,85%) i el ETF UBS CMCI Composite (+5,20%) que inverteix en una cistella diversificada de matèries primeres. Per la part negativa, van destacar les correccions del fons Amundi ABS Volatility World Eq (-2,67%) que inverteix en volatilitat global i el ETF Proshares Short HY (-2,48%) que pren posició curta en HY USA. Quant a operativa, durant el mes de gener es van realitzar alguns canvis a manera d'aprofitar les oportunitats originades per les caigudes de 2018; es van desfer les inversions en els fons de OAKSEmerging and Frontier Opp, MFS PrudentCapital, Proshares Short HY i Amundi Abs VolWorld Eq i en el seu lloc es van introduir els fons DPAM Bonds Eur Corporate HY, PimcoGlobal IG Bonds, ETF Vanguard Total Estoc Market i ETF FTSE Europe Real Estigues i es va reduir el nivell de cash respecte als nivells elevats en els quals va tancar 2018. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global positiu (+0,22%).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de gener de 2019. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.