Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 710.12119 / (19/10/2017)
Any actual 0.05%
1 any 0.16%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 30 de setembre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 710.12119
(19/10/2017)
0.05% 0.16% - - Contractar - CE Premier, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 30 de setembre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
19 oct. 2017 710.12119 -0,088%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.349
En l'any 0.048
1 any 0.156
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.039
Trimestre 2 -0.174
Trimestre 1 0.252
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.048
2016 1.623
2015 -0.25
2014 -
2013 -
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/10/2017 710.12119 121.609.450,88 -0,088%
18/10/2017 710.74886 122.417.504,24 0,002%
17/10/2017 710.73771 123.689.743,21 -0,003%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una pujada del 0,31%, beneficiat per l'apreciació de la lliura esterlina (4,50%) i el dòlar americà (0,81%) respecte el euro. A Europa, el Banc Central Europeu en la seva reunió de setembre va mantenir sense canvis el tipus d'interès oficial en el 0% i el tipus de facilitat de dipòsit en el -0,40%. Draghi va confirmar que el Consell de Govern espera que els tipus es mantinguin en els nivells actuals durant un període perllongat que superarà amb escreix l'horitzó de les compres netes d'actius. En relació amb les mesures de política monetària no convencionals, el BCE va confirmar que el programa QE continuarà al ritme actual de 60.000 milions d'euros mensuals fins al final de desembre de 2017 o fins a una data posterior si fos necessari.

A nivell macroeconòmic, el BCE va ressaltar que l'expansió econòmica actual permet confiar que la inflació evolucioni gradualment fins nivells compatibles amb l'objectiu marcat (2%). Els indicadors d'inflació subjacent han registrat un lleuger augment en els últims mesos, encara que, en conjunt, segueixen situats en nivells moderats. Finalment, Draghi va afirmar que l'entitat que presideix decidirà a la tardor d'aquest any sobre el calibratge dels instruments de política monetària, tenint en compte la senda dels preus esperada i les condicions financeres necessàries per a la tornada de la taxa d'inflació al 2%. En relació a l'activitat econòmica, segons el BCE les dades de les enquestes apunten a la continuació d'un creixement generalitzat durant els propers mesos recolzat per millores de l'ocupació i l'augment de la riquesa de les llars. A EUA, la Reserva Federal també va mantenir sense canvis els tipus d'interès en el rang 1% - 1,25% en la seva reunió de setembre.

D'altra banda, l'entitat presidida per Janet Yellen  no va modificar la senda esperada per als tipus d'interès (s'espera una propera pujada al desembre i altres 3 pujades en 2018 i 2019). Quant a l'evolució macroeconòmica, es va elevar la previsió de creixement en dues desenes, fins al 2,4% per 2017, mantenint la previsió de creixement a llarg termini. Aquesta alça en les previsions de creixement, unit a l'augment de probabilitats d'una possible pujada de tipus a final d'any, va fer augmentar el diferencial entre el deute alemany i el deute americà a curt termini (2 anys) des dels 206 als 218 punts bàsics alhora que el dòlar americà s'apreciava en el seu encreuament enfront de l'euro un 0,81%. Lleuger augment de les rendibilitats a nivell global fruit d'un creixement econòmic global que està guanyant tracció i s'està sincronitzant.

El deute alemany a 10 anys augmenta el seu TIR fins al 0,46% (des del 0,36%) mentre que tant la prima de risc espanyola com la italiana es redueixen fins als 114 pb i els 165 pb respectivament. També en la perifèria europea, destaca el bon comportament del deute portuguès després de l'anunci de l'agència de qualificació S&P d'elevar el rating a categoria "Investment Grade" BBB-. S&P va ressaltar el sòlid progrés en la reducció del dèficit pressupostari i el menor risc a una deterioració significativa de les condicions de finançament extern. Finalment, lleu ampliació del crèdit en general des de zona de mínims anuals.