Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Global, FI
ISIN: ES0114988035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Global, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional amb vocació global que inverteix en companyies líders i de referència en els seus respectius sectors sense restriccions geogràfiques. L'estratègia de gestió del fons és seleccionar aquelles companyies amb models de negoci sostenibles, fortalesa financera i amb excel·lents perspectives de creixement que operin tant als mercats desenvolupats com als mercats de països emergents. Se segueix una filosofia de gestió ascendent i de llarg termini, reduint així la rotació de la cartera.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI World en Euros. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 7.41422 / (21/09/2017)
Any actual 7.27%
1 any 10.34%
3 anys 6.79%
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d'Agost de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Global, FI
ISIN: ES0114988035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Global, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional amb vocació global que inverteix en companyies líders i de referència en els seus respectius sectors sense restriccions geogràfiques. L'estratègia de gestió del fons és seleccionar aquelles companyies amb models de negoci sostenibles, fortalesa financera i amb excel·lents perspectives de creixement que operin tant als mercats desenvolupats com als mercats de països emergents. Se segueix una filosofia de gestió ascendent i de llarg termini, reduint així la rotació de la cartera.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI World en Euros. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 7.41422
(21/09/2017)
7.27% 10.34% 6.79% - Contractar - CE Global, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d'Agost de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

En general, no existeix restricció geogràfica, sent la inversió en països emergents inferior al 25%. No obstant això, per a la renda variable s'invertirà principalment en països de la Zona Euro, Gran Bretanya, Amèrica del Nord i Àsia.

L'exposició en renda variable serà superior al 75% de l'exposició total del fons i podrà ser tant en valors d'alta com de mitja capitalització borsària. La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada, sense límit de durada.

L'exposició a risc divisa podrà aconseguir el 100%. Els actius de renda fixa i instruments de mercat monetari en els quals inverteixi el fons tindran una qualificació crediticia igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya. No s'exigeix qualificació crediticia mínima per a dipòsits.

 

Caixa Enginyers Global, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1833.


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
21 set. 2017 7.41422 -0,066%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 3.255
En l'any 7.271
1 any 10.338
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 2.292
Trimestre 1 5.611
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 7.271
2016 2.193
2015 8.42
2014 14.617
2013 -
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
21/09/2017 7.41422 83.181.441,26 -0,066%
20/09/2017 7.41914 83.180.001,69 0,151%
19/09/2017 7.40798 83.040.156,84 -0,841%
Informe Risc
Nivell 5 - Arriscat

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons va tancar el mes amb una revaloració de l'1,02% enfront de la reculada de -0,90% del seu índex de referència. El principal esdeveniment del mercat es va produir amb la reunió anual dels principals banquers centrals en Jackson Hole. S'esperava que en aquesta reunió es poguessin conèixer més detalls sobre com se situen les diferents polítiques monetàries a l'entorn de baixos tipus, en concret s'esperava tenir més detalls del pla d'estímul del BCE. No obstant això, la reunió va deixar poques novetats fet que va propiciar el repunt del tipus de canvi euro/dòlar per sobre d'1,20 penalitzant la cotització de les borses europees. En sòl americà, l'arribada de l'huracà Harvey i l'increment de les tensions amb Corea del Nord han augmentat la incertesa però encara no s'ha traslladat a les places americanes.

D'altra banda, la temporada de resultats del primer semestre de 2017 va deixar bones dades de creixement a banda i banda encara que són especialment positius a Europa amb creixements dels beneficis superiors al 30%. Així, la bona selecció de companyies del fons va permetre obtenir una tornada positiva en un mes d'incerteses. Pel costat positiu destaca el bon comportament de KrotonEducacional (+18,41%) en presentar uns resultats excepcionals i no concretar-se la fusió amb Estacio que generava dubtes al mercat. Pel costat negatiu, la cadena de centres comercials indonesis Matahari Department (-13,35%) va seguir la seva tendència negativa en el nivell de vendes.

Durant el mes es van incorporar TechnipFMC, especialista en el disseny, fabricació i instal·lació de sistemes per al sector energètic, i Western Digital, capdavanter en la fabricació de discos durs que després de la compra de Sandisk també domina la tecnologia flaix. En el seu lloc es va donar sortida a Matahari Department, després de comprovar que la dificil geografia de les illes indonèsies no és suficient per garantir la seva posició dominant enfront de competidors online, i la consultora Amdocs després d'esgotar el seu potencial de creixement.