Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Global, FI
ISIN: ES0114988035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Global, FI és un fons de renda variable internacional sense restriccions geogràfiques, centrant la seva inversió en companyies líders i de referencia en els seus sectors.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI World en Euros. Per a aquest objectiu, el fons explora tant els mercats desenvolupats com els mercats emergents en la recerca de companyies amb models de negoci sostenibles, amb fortalesa financera i excel·lents perspectives de creixement. Se segueix una filosofia ascendent i de llarg termini, reduint així la rotació de la cartera. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 6.94864 / (20/01/2017)
Any actual 0.54%
1 any 16.56%
3 anys 8.13%
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Global, FI
ISIN: ES0114988035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Global, FI és un fons de renda variable internacional sense restriccions geogràfiques, centrant la seva inversió en companyies líders i de referencia en els seus sectors.

L'objectiu del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI World en Euros. Per a aquest objectiu, el fons explora tant els mercats desenvolupats com els mercats emergents en la recerca de companyies amb models de negoci sostenibles, amb fortalesa financera i excel·lents perspectives de creixement. Se segueix una filosofia ascendent i de llarg termini, reduint així la rotació de la cartera. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 6.94864
(20/01/2017)
0.54% 16.56% 8.13% - Contractar - CE Global, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

En general, no existeix restricció geogràfica, sent la inversió en països emergents inferior al 25%. No obstant això, per a la renda variable s'invertirà principalment en països de la Zona Euro, Gran Bretanya, Amèrica del Nord i Àsia.

L'exposició en renda variable serà superior al 75% de l'exposició total del fons i podrà ser tant en valors d'alta com de mitja capitalització borsària. La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada, sense límit de durada.

L'exposició a risc albira podrà aconseguir el 100%. Els actius de renda fixa i instruments de mercat monetari en els quals inverteixi el fons tindran una qualificació crediticia igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya. No s'exigeix qualificació crediticia mínima per a dipòsits.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 3.695
En l'any 0.535
1 any 16.559
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.535
2016 2.193
2015 8.42
2014 14.617
2013 -
Informe Risc
Nivell 5 - Arriscat

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Global tanca l'últim mes de l'any amb un ascens del 2,79%, en línia amb el 2,87% del seu índex de referència, i acaba 2016 amb una revaloració del 2,20%. El mes va estar marcat per diversos esdeveniments a banda i banda de l'Atlàntic. En terreny europeu, el rebuig a la reforma constitucional italiana, els passos per a una reestructuració bancària al país transalpí i la modificació del pla de compra per part del BCE reduint l'import a 60 Bn€ mensuals i ampliant el termini de març a final de 2017, van impulsar els retorns del sector bancari europeu. En terreny americà, el mes va estar marcat pels nomenaments del nou gabinet de Trump i les decisions de la FED. En primer lloc, la majoria dels grans responsables del nou govern provenen de Wall Street pel que el mercat espera que l'enfocament de les polítiques futures sigui favorable a les empreses i els seus accionistes. En segon lloc, en la seva reunió de desembre la FED va confirmar l'esperada pujada de tipus que ha anat ajornant durant tot 2016 i va millorar les expectatives per al proper any estimant 3 pujades de tipus en lloc de les 2 esperades fins al moment. A nivell emergent, el mercat es va estabilitzar després del primer impacte negatiu que va tenir l'elecció de Donald Trump. A nivell sectorial, el sector financer de nou va liderar les pujades gràcies als augments de tipus d'interès tant europeus com a americans mentre que a nivell geogràfic, els índexs europeus es van situar per sobre de la resta d'indicadors. Quant a l'acompliment de la cartera, les companyies amb millor comportament van ser Intesa Sant Paolo (+15,74%) i Gemalto (+14,13%). En el costat negatiu es va situar S&P (-9,04%).

En relació a les decisions de gestió, durant el mes es va reduir el pes en els sectors de consum reduint el pes de les companyies europees en cartera i venent la totalitat de la posició en Estee Lauder. Els fons obtingut en aquestes operacions es van destinar a incorporar Waters Corps, companyia especialitzada en la fabricació de maquinària per a anàlisi de compostos químics i amb la millor tecnologia del sector, el banc italià Unicredit després de presentar un pla de reestructuració de capital ambiciós i factible, i Fingerprint Cards, empresa especialitzada en aplicacions biomètriques en relació a empremtes dactilars i present en tots els fabricants de mòbils xinesos.