Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Global, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Global, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional amb vocació global que inverteix en companyies líders i de referència en els seus respectius sectors sense restriccions geogràfiques. L'estratègia de gestió del fons és seleccionar aquelles companyies amb models de negoci sostenibles, fortalesa financera i amb excel·lents perspectives de creixement que operin tant als mercats desenvolupats com als mercats de països emergents. Se segueix una filosofia de gestió ascendent i de llarg termini, reduint així la rotació de la cartera.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI World en Euros. 

El fons CE Global, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 6.98085 / (10/12/2018)
Any actual -9.28%
1 any -9.07%
3 anys 1.09%
5 anys 5.66%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Global, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Global, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional amb vocació global que inverteix en companyies líders i de referència en els seus respectius sectors sense restriccions geogràfiques. L'estratègia de gestió del fons és seleccionar aquelles companyies amb models de negoci sostenibles, fortalesa financera i amb excel·lents perspectives de creixement que operin tant als mercats desenvolupats com als mercats de països emergents. Se segueix una filosofia de gestió ascendent i de llarg termini, reduint així la rotació de la cartera.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI World en Euros. 

El fons CE Global, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 6.98085
(10/12/2018)
-9.28% -9.07% 1.09% 5.66% Contractar - CE Global, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

En general, no existeix restricció geogràfica, sent la inversió en països emergents inferior al 25%. No obstant això, per a la renda variable s'invertirà principalment en països de la Zona Euro, Gran Bretanya, Amèrica del Nord i Àsia.

L'exposició en renda variable serà superior al 75% de l'exposició total del fons i podrà ser tant en valors d'alta com de mitja capitalització borsària. La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada, sense límit de durada.

L'exposició a risc divisa podrà aconseguir el 100%. Els actius de renda fixa i instruments de mercat monetari en els quals inverteixi el fons tindran una qualificació crediticia igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya. No s'exigeix qualificació crediticia mínima per a dipòsits.

 

Caixa Enginyers Global, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1833.


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
10 des. 2018 6.98085 -0,521%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -11.569
En l'any -9.276
1 any -9.066
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.649
Trimestre 2 5.876
Trimestre 1 -3.817
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -9.276
2017 11.327
2016 2.193
2015 8.42
2014 14.617
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
10/12/2018 6.98085 64.047.163,89 -0,521%
09/12/2018 7.01739 64.464.853,62 -0,004%
08/12/2018 7.01769 64.467.640,11 -0,004%
Informe Risc
Nivell 5 - Arriscat

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Durant el mes d'octubre, el fons va registrar una reculada del 6,95%, i amb això acumula un descens del 4,63% en el que portem d'any, mentre que l'índex de referència va retrocedir un 5,09% i acumula un avanç de l'1,88% en el que va d'any. Durant el mes d'octubre, els dubtes al voltant del creixement econòmic, l'augment de les tensions per la guerra comercial, l'estancament en les negociacions per el ¿Brexit¿ i els dubtes sobre la viabilitat dels pressupostos italians han provocat un moviment d'aversió al risc als mercats financers, tant de renda variable com de renda fixa. Amb això, els principals índexs desenvolupats van tancar el mes amb reculades, destacant el -6.94% del S&P 500 i el -5.63% del Stoxx 600. En relació a les companyies en cartera, el major contribuidor del fons va ser el distribuïdor minorista de productes per a l'estil de vida rural, Tractor Supply (+1,14%). D'altra banda el principal detractor de la cartera va ser la consultora tecnològica francesa Atos (-26,07%). El mercat va castigar el mal acompliment de la divisió d'Infraestructures i Dades, que representa el 50% de les vendes, argumentada per problemes específics i no representatius del comportament de la resta de la divisió. Després d'analitzar els resultats i escoltar a la companyia, decidim mantenir la posició en cartera mentre el missatge és de confiança i les mesures adoptades apunten en l'adreça correcta per reprendre la senda de creixement orgànic positiu. Pel costat de decisions de gestió, en la cartera de renda variable s'incorporen dues noves companyies, la irlandesa Kingspan Group i la francesa LVMH. Kingspan Group és el líder mundial en panells aïllants d'alta qualitat, i centra tots els seus esforços a modificar les pràctiques de la construcció, confiant en una construcció molt més sostenible, i amb productes i materials molt més respectuosos amb el medi ambient. Quant a la companyia francesa LVMH, es tracta de la major empresa de luxe del món, i la seva cartera està composta per marques de reconegut prestigi com Louis Vuitton, Loewe, Céline, Loro Piana, Fendi, Christian Dior, Kenzo, Moët Chandon, Dom Pérignon o Hennessy. Ambdues compres es financen amb la venda de Criteo i la reducció en Total.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de novembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.