Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons que proporciona la màxima seguretat en invertir en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat. L'objectiu del fons és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 903.74508 / (21/06/2017)
Any actual -0.16%
1 any -0.31%
3 anys -0.34%
5 anys 0.69%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Maig de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons que proporciona la màxima seguretat en invertir en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat. L'objectiu del fons és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 903.74508
(21/06/2017)
-0.16% -0.31% -0.34% 0.69% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Maig de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.187
En l'any -0.161
1 any -0.313
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0.127
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.161
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
2013 1.654
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una caiguda del 0,03%. Durant el mes de maig el Banc Central Europeu "BCE" va publicar el seu tercer butlletí econòmic de l'any. En ell, l'entitat presidida per Mario Draghi va destacar com la política monetària expansiva estava apuntalant la demanda domèstica, mentre que la inversió continuava beneficiant-se d'unes condicions financeres molt favorables i les millores de la productivitat per part de les empreses. Pel seu costat, els salaris (lleugerament a l'alça) s'estan beneficiant de les reformes laborals del passat impulsant així la renda disponible i el consum privat. Quant al nivell de preus, el BCE va ressaltar que la inflació subjacent segueix sent baixa alhora que s'espera que aquesta vagi pujant de forma sostenible en el mig termini.

A EUA, la Reserva Federal va publicar les minutes de la reunió de maig. En relació a la feblesa de la dada de PIB del primer trimestre, el Comitè econòmic va concloure que no únicament es devia a factors estacionals sinó que reflectia una lleugera disminució del consum minorista i inversió en inventaris. Quant a la taxa de desocupació, la Fed espera que aquesta segueixi disminuint gradualment en els propers 2 anys. Finalment, l'entitat presidida per Janet Yellen espera que els nivells d'inflació segueixin augmentant (reflectint una pujada en el preu de les importacions dels aliments i les béns no energètics). Pel seu costat, el preu del futur Brent cau al voltant de 10% després de la reunió dels membres de l'OPEP "Organització de Països Exportadors de Petroli".

En ella, malgrat que es va acordar prorrogar l'acord de retallada de producció (durant 9 mesos més), el fet que els productors nord-americans de "Shale Gas" s'encaminin a elevar la seva producció fins als 10 milions de barrils diaris a la fi d'any, podent cobrir així el dèficit de subministrament previst per la retallada de producció dels països de l'OPEP. A Espanya, el mercat laboral va tornar a donar mostres de la seva fortalesa en reduir-se la taxa de desocupació fins al 17,8% (nivells no vists des de març de 2009) amb una reducció de 76.000 aturats. Quant a l'atur juvenil, aquest també es va reduir fins al 39,3% des dels 40,4% encara que segueix sent el segon de tota la zona euro únicament per davant de Grècia (47,9%). Lleugeres revaloració dels actius de renda fixa de durant el mes de maig a l'espera de les reunió del BCE i la Reserva Federal el proper mes.

La rendibilitat del bo alemany a 10 anys es redueix lleugerament fins al 0,30% mentre que la del seu homòleg nord-americà descendeix fins al 2,20%. Pel seu costat, tant la prima espanyola com la italiana s'estrenyen fins als 125 pb i els 190 pb respectivament. En relació a la pendent de les corbes, aplanament generalitzat en la majoria de corbes. Destaca el moviment del diferencial de la corba americana entre el 2 i el 10 anys, el qual es redueix fins a nivells no vists des de setembre de l'any passat davant l'expectativa de pujada de tipus per part de la Reserva Federal en la propera reunió de juny.  Quant al crèdit, bon comportament tant el "Investment Grade" com el "High Yield".