Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons que proporciona la màxima seguretat en invertir en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat. L'objectiu del fons és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 903.84347 / (26/04/2017)
Any actual -0.15%
1 any -0.39%
3 anys -0.29%
5 anys 0.53%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març  de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons que proporciona la màxima seguretat en invertir en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat. L'objectiu del fons és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 903.84347
(26/04/2017)
-0.15% -0.39% -0.29% 0.53% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març  de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.273
En l'any -0.15
1 any -0.394
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0.127
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.15
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
2013 1.654
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una caiguda del 0,07% minvat per la pujada generalitzada de tipus. Durant el mes de març, els mercats financers van estar marcats per les reunions del Banc Central Europeu "BCE" i la Reserva Federal dels EUA. A Europa, la màxima institució monetària va decidir mantenir els tipus d'interès aplicables a les operacions principals de finançament, la facilitat marginal de crèdit i la facilitat de dipòsit en el 0%, el 0,25% i el -0,40% respectivament.

Pel seu costat, el Consell de Govern va remarcar que els tipus d'interès oficials es mantindran en els nivells actuals, o inferiors, durant un període perllongat que superarà amb escreix l'horitzó de les compres netes d'actius per part del BCE. En relació a les projeccions macroeconòmiques elaborades pels experts del BCE de la zona euro, s'espera que el PIB real creixi un 1,8% en 2017, un 1,7% en 2018 i un 1,6% en 2019.

Si es comparen amb les projeccions realitzades al desembre de 2016, les perspectives de creixement s'han revisat lleugerament a l'alça per 2017 i 2018. Quant a la inflació, el BCE preveu que aquesta se situï en l'1,7% en 2017, l'1,6% en 2018 i l'1,7% en 2019 (també revisades a l'alça les previsions per 2017 i 2018 respecte desembre de 2016). A EUA, la Reserva Federal va elevar el rang dels tipus d'interès oficial en 0,25% fins al 0,75 - 1%, complint així el guió esperat.

En el seu comunicat posterior, Janet Yellen, presidenta de la Fed, va destacar que la pujada de tipus venia recolzada pels progressos de l'economia quant a la creació d'ocupació i nivells d'inflació es refereix. D'altra banda, Yellen va tornar a ressaltar que esperar massa a l'hora de pujar tipus  podria ser contraproduent per a la bona evolució de l'economia americana (la Fed preveu pujar dues vegades més en 2017). A Espanya, el Consell de Ministres va presentar el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat per 2017.

L'executiu espanyol espera que en 2017 els ingressos tributaris totals se situïn en els 200.000 milions d'euros, mentre que el dèficit públic hauria de seguir reduint-se fins a l'objectiu del 3,1% marcat per la Comissió Europea. Quant a les previsions macroeconòmiques, el Govern preveu que el PIB augmenti un 2,5% en 2017, ajudat per una major aportació del sector exterior.

Pujada generalitzada de les rendibilitats dels actius de renda fixa conseqüència de les majors perspectives de creixement en el curt/mig termini (bones dades tant d'activitat com de confiança econòmica), la pujada de tipus per part de la Reserva Federal i la revisió a l'alça en les perspectives d'inflació per 2017 i 2018 del BCE. El bo alemany a 10 anys augmenta la seva rendibilitat fins al 0,33% des del 0,21%. Pel seu costat, la prima de risc francesa segueix al voltant dels 60 pb (nivells no vists des de febrer de 2014) a causa de la incertesa generada per les futures eleccions presidencials franceses (primera ronda el 23 d'abril i segona ronda el 7 de maig).

Quant a la perifèria europea, la prima de risc italiana segueix clarament per sobre de l'espanyola (199 pb vs 134 pb). Tant el crèdit "Investment Grade" com el "High Yield" segueixen en zona de mínims anuals afermats per unes majors perspectives de creixement a mitjà termini.