Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons mixt de renda variable enfocat a la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la capacitat de les companyies de la cartera per generar rendes sostenibles al llarg del temps.

El fons mantindrà un enfoc continu cap a la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: Renda Variable d'Alt Dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i Renda Fixe Sostenible.

L'objectiu de gestió del fons consisteix en superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de 'Renda Variable Mixta Internacional', segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.86697 / (26/04/2017)
Any actual 4.08%
1 any 6.46%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons mixt de renda variable enfocat a la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la capacitat de les companyies de la cartera per generar rendes sostenibles al llarg del temps.

El fons mantindrà un enfoc continu cap a la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: Renda Variable d'Alt Dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i Renda Fixe Sostenible.

L'objectiu de gestió del fons consisteix en superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de 'Renda Variable Mixta Internacional', segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 13.86697
(26/04/2017)
4.08% 6.46% - - Contractar - CE Renda, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Caixa Enginyers Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 5.774
En l'any 4.076
1 any 6.46
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 3.133
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 4.076
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Renda va sumar un 1.12% al març i amb això acumula una revaloració del 3.13% l'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 0.85% i consolida una pujada del 2.45% en el que portem d'any. Març va suposar un mes més de continuïtat en les dades macro que venim coneixent en els últims mesos, fet al que cal afegir un tancament positiu de la temporada de resultats empresarials corresponents al quart trimestre. Aquesta sincronia entre la macro i microeconomia va ser ben capitalitzada per la renda variable, especialment en el cas europeu i als mercats emergents.

En el plànol geopolític, les esperades eleccions generals a Holanda es van saldar amb una victòria de l'actual partit al govern i, malgrat la fragmentació del vot i l'auge dels partits en els extrems, en principi no hauria d'haver-hi majors dificultats per revalidar els suports polítics. En el marc de la política monetària, el BCE va suavitzar el to del discurs en la seva compareixença mostrant-se més positiu en la seva lectura econòmica, si ben això no es va traduir en cap canvi immediat.

En el cas nord-americà, la Reserva Federal va escometre una esperada pujada de tipus fins al 0,75-1,00%, deixant entreveure així mateix dues alces addicionals en 2017 i un incipient diàleg sobre les possibilitats de reducció del balanç de la institució. Respecte als contribuidores del fons, si bé la cartera de renda fixa en explicat va tenir un lleuger descens, les cobertures en els trams llargs van permetre compensar aquestes caigudes. En tot, va ser la cartera de renda variable qui va registrar un alça superior al 1% i, per tant, el principal motor del valor liquidatiu en el mes. Pel costat positiu, Coloplast (+10.07%) es va beneficiar dels comentaris del seu màxim dirigent apuntant a guanys de quota de mercat a EUA gràcies a millores en el sistema de distribució en la divisió de Ostomía.

Per la seva banda, Hispània (+9.82%) va veure com el mercat reconeixia la major visibilitat sobre la mateixa una vegada es van buidar els dubtes sobre el futur i venciment del mandat del gestor extern de la Socimi. Per contra, el gestor hospitalari sud-africà Life Healthcare (-7.02%) va veure llastrat el preu de les seves accions enmig de les tensions polítiques en el si del govern de la nació així com uns resultats febles d'un dels seus màxims competidors, tot això a les portes de l'inici de l'ampliació de capital per finançar la compra de Alliance Medical en el Regne Unit.

Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable s'han ajustat diversos pesos en funció del marge de seguretat d'algunes posicions. Així mateix, es va incorporar a la cartera de dividend sostenible la companyia nord-americana VF Corp, una companyia de moda propietària de més de 30 marques entre les quals destaquen Vans, Timberland, The North Face, Lee, Napapijri i complements com Kipling o Eastpack.

El seu objectiu és mantenir en cartera marques que se situïn en un rang de luxe assequible, en mercats d'alt creixement i amb marques que puguin unir-se per crear sinergies. En referència a la cartera de renda fixa, es va procedir a la venda d'una emissió de Brenntag amb venciment en 2018 després d'haver aconseguit el preu estimat i després d'observar una deterioració en el negoci en els últims trimestres.

Aquest capital es va reinvertir a la companyia italiana Snam a través d'un bo a 5 anys i es va acudir a un primari de la companyia gal·la líder mundial en la gestió de call centers Teleperformance, que va acudir al mercat de deute per finançar l'última adquisició realitzada.