Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons mixt de renda variable enfocat a la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la capacitat de les companyies de la cartera per generar rendes sostenibles al llarg del temps.

El fons mantindrà un enfoc continu cap a la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: Renda Variable d'Alt Dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i Renda Fixe Sostenible.

L'objectiu de gestió del fons consisteix en superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de 'Renda Variable Mixta Internacional', segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.48953 / (16/02/2017)
Any actual 1.24%
1 any 9.53%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons mixt de renda variable enfocat a la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la capacitat de les companyies de la cartera per generar rendes sostenibles al llarg del temps.

El fons mantindrà un enfoc continu cap a la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: Renda Variable d'Alt Dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i Renda Fixe Sostenible.

L'objectiu de gestió del fons consisteix en superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de 'Renda Variable Mixta Internacional', segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 13.48953
(16/02/2017)
1.24% 9.53% - - Contractar - CE Renda, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.807
En l'any 1.243
1 any 9.527
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 1.243
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CI Renda va cedir un -0.47% en el mes de gener, mentre que l'índex de referència amb prou feines va registrar canvis. El primer mes de l'any va estar marcat per una sèrie de publicacions macro positives tant a EUA com a Europa a nivell d'enquestes (PMIs) i especialment dades d'inflació i atur. En aquest sentit, el repunt dels preus energètics va començar a percebre's de forma notòria en els preus al consum, si bé caldrà valorar la seva translació a les rúbriques subjacents en els propers mesos ja que això obligaria a actuar amb major celeritat als Bancs Centrals. Així, tant FED com BCE van optar per ¿esperar i veure¿, máxim quan l'Administració Trump va prendre possessió dels seus càrrecs en la segona quinzena de gener. Precisament aquest punt va ser un motiu de controvèrsia en la mesura que les primeres decisions del president nord-americà es van centrar en el proteccionisme econòmic i social que defensava el seu projecte. Amb tot això, en termes de mercat les corbes de tipus d'interès, especialment en el cas europeu van crèixer, mentre que els diferencials de crèdit corporatiu es van mantenir estables. Per la seva banda, en renda variable el focus va estar en l'inici de la temporada de resultats corporatius corresponents al quart trimestre de 2016 i que, amb un percentatge encara reduït de publicacions a tancament de gener, es va confirmar la millora en ingressos i beneficis per acció que en l'anterior trimestre va començar a observar-se.

Respecte als contribuidors del fons, les tres palanques de creixement del fons van tenir un millor resultat que el mercat, especialment destacant la cartera de renda fixa, la qual va tenir una lleugera contribució positiva en el mes gràcies a les cobertures de tipus d'interès implementades. Pel costat positiu, Deutsche Boerse (+9.93%) es va beneficiar de la millora d'expectatives sobre l'aprovació final de la seva fusió amb el seu homòleg britànic (London Stock Exchange), fet al com va contribuir el principi d'acord per vendre la cambra de compensació LCH Clearnet al seu competidor Euronext i que reduiria el nivell de concentració als mercats de derivats si l'operació de fusió es completés. Per contra, Infosys (-7.15%) va caure per les previsions que l'Administració Trump podria endurir el sistema de vises per a treballadors temporals estrangers, qüestió fonamental per al model de negoci de la consultora índia ja que gran part de les tasques que realitzen els seus empleats tenen lloc en les instal·lacions del client, majorment la indústria financera i tecnològica nord-americana. Quant a decisions de gestió, en renda variable es va procedir a la venda de les posicions en BASF i Procter & Gamble després d'haver aconseguit la valoració desitjada en cadascuna de les companyies. Part de les vendes es van destinar a incorporar la companyia de consum discrecional nord-americà Williams-Sonoma. Es tracta del líder minorista a EUA de productes d'alta qualitat per a cuines, dormitoris i banys.

La companyia opera a través de establiment propis (49% vendes) i direct-to-consumer business (51% vendes), on inclou la venda a través de catàleg i i-commerce, el seu principal motor de creixement i més rendible (Marge Operatiu del 22% vs 10% en tendes físiques). Per recolzar el creixement del seu negoci online, Williams-Sonoma està invertint en tecnologia i aprofitant les dades de clients multicanal per millorar l'experiència de compra online. Així mateix, està invertint en marques d'alt creixement i més noves i continua expandint ràpidament el seu abast global a través de relacions de franquícia existents i altres oportunitats geogràfiques. En referència a la cartera de renda fixa, al gener tan solament es va realitzar la compra d'una emissió venciment 2022 del grup gal SEB, companyia fabricadora d'electrodomèstics de gamma petita de marques reconegudes com Krups, Moulinex, Rowenta o Tefal.