Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons Fonengin, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.2737 / (17/01/2019)
Any actual 1.05%
1 any -3.32%
3 anys 0.78%
5 anys 1.16%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Fonengin ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons Fonengin, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.2737
(17/01/2019)
1.05% -3.32% 0.78% 1.16% Contractar - Fonengin ISR, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (mín. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
17 gen. 2019 12.2737 0,093%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -3.205
En l'any 1.049
1 any -3.324
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 1.049
2018 -3.799
2017 0.75
2016 1.589
2015 0.347
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/01/2019 12.2737 118.829.211,51 0,093%
16/01/2019 12.26231 118.757.269,86 0,151%
15/01/2019 12.24388 118.630.435,64 0,117%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Fonengin ISR va caure un -1,61% al desembre i amb això tanca 2018 amb una caiguda del -3,80%, mentre que l'índex de referència va cedir un -1,47% i consolida un descens del -4,96% en l'exercici. Desembre va ser un dels mesos més complicats que es recorden pels actius de risc, fins al punt que el S&P 500 va registrar la caiguda més brusca en l'últim mes de l'any des de 1931. Pel que fa a la renda fixa, es va produir una notable reducció dels tipus sobirans en els trams llargs, mentre que des del costat del crèdit els diferencials van ampliar significativament, especialment en el cas del high yield i amb especial incidència en el high yield nord-americà a causa de la ponderació del sector energia, que es va veure llastrat per la caiguda del barril West Texas (-10,84%) situant-se per sota de la cota dels 50 USD. Aquest comportament d'aversió al risc es va produir en un mes en què Itàlia va rebaixar les seves expectatives i va acordar un nou pressupost amb Europa, es va materialitzar l'acord per a una reducció de l'oferta mundial de cru en 1,2 Milions de barrils diaris i es van suavitzar les tensions comercials després del cim del G-20 entre els EUA i la Xina, que prossegueixen negociant un acord bilateral. No obstant això, la macroeconomia va prendre el testimoni i el mercat comença a posar en preu un escenari de creixement menor sobre la base dels últims indicadors avançats, tot això unit a les dificultats perquè Regne Unit surti ordenadament de la UE. Respecte als contribuïdors del fons, Iberdrola i Goldcorp van ser les companyies en cartera amb un millor acompliment, registrant alces del 6,49% i 5,83% respectivament. Tots dos moviments s'emmarquen dins del millor comportament relatiu que han tingut en els últims mesos les companyies elèctriques en el primer dels casos i al repunt del preu de l'unça d'or en el cas de la segona, en un període en què s'ha elevat l'aversió al risc. Per contra, les dues companyies que es van comportar millor al novembre van ser les que més van caure el mes de desembre ja que Siemens Gamesa i Inditex es van deixar un -14,54% i un -17,50% en cada cas. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de retorn i risc d'aquestes. En referència a la cartera de renda fixa, es va reduir l'exposició a dòlar estatunidenc de la cartera de comptat amb la venda del bo de Cisco i la desinversió parcial en Henkel, mentre que parcialment es va destinar el capital a incorporar una emissió d'Apple cupó flotant i venciment en 2022. Paral·lelament, els venciments en lliures esterlines de les emissions de Total i BMW en cartera es van destinar a la reinversió en un bo a dos anys de Total i en un bo a 12 mesos de Royal Dutch Shell. Finalment, l'emissió de la italiana Prysmian a 4 anys es va vendre íntegrament després de la deterioració de les mètriques extrafinanceres de la companyia, destinant els fons a la incorporació del líder en fragàncies i sabors nord-americà IFF a través d'un bo en euros a 5 anys.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de desembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.