Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons Fonengin, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.38064 / (15/10/2018)
Any actual -1.94%
1 any -2.00%
3 anys 0.26%
5 anys 1.82%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Fonengin ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons Fonengin, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.38064
(15/10/2018)
-1.94% -2.00% 0.26% 1.82% Contractar - Fonengin ISR, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (mín. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
15 oct. 2018 12.38064 0,035%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -1.469
En l'any -1.943
1 any -1.997
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.338
Trimestre 2 0.647
Trimestre 1 -0.806
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -1.943
2017 0.75
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
15/10/2018 12.38064 115.455.126,53 0,035%
14/10/2018 12.37633 115.576.207,08 -0,001%
13/10/2018 12.37646 115.577.363,78 -0,001%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Fonengin ISR va cedir un 0,48% al setembre i amb això acumula una caiguda del 0,50% l'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 0,14% i consolida una correcció del -1,71% en el que portem d'any. En la reunió del mes de setembre la Reserva Federal va complir amb els pronòstics i va elevar el tipus rector fins al rang 2-2,25%, emplaçant al mercat per a una probable quarta pujada en 2018 en el Comitè de desembre. Al mateix temps va mantenir el to d'una progressiva i gradual pujada de tipus, reafirmant la seva intenció d'escometre 3 pujades de 25pb cadascuna en 2019, un pronòstic que de moment el mercat no ha posat en preu. Per la seva banda, el BCE va mantenir sense canvis la política monetària i va revisar marginalment a la baixa les previsions de creixement, encara que es mostra confiat que la inflació subjacent tendirà cap a l'objectiu del 2% en el mig termini. En el capítol geopolític, les tensions als mercats emergents van suavitzar amb la crisi turca una mica més moderada després d'una forta pujada de tipus, la magnitud del qual va sorprendre, per frenar la depreciació de la lira. Per la seva banda, Argentina sembla trobar-se en la part final de les seves negociacions amb el FMI. Així mateix, l'anhelat tractat trilateral a Nord Amèrica podria veure la llum en les properes setmanes després del principi d'acord entre els EUA i el Canadà. Seguint a la regió, els EUA va imposar aranzels addicionals a Xina sobre la importació de productes, però el fet que hagi aplicat un tipus transitori baixa dóna marge per arribar a nous acords més amplis en els propers mesos. Respecte als contribuidors del fons, LG Household & Health (+7.34%) va tornar a ser la protagonista sent la millor companyia de la cartera per segon mes consecutiu, mentre que Reckitt Benckiser es va anotar un alça de el +6.97%. Per contra, Siemens Gamesa i ASML es van anotar les majors caigudes, ambdues descensos del -15,21% i -8,39% respectivament. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de tornada de les mateixes. Al seu torn, es va realitzar un canvi en el tancament de mes, liquidant la posició en Legrand per incorporar la també industrial Prysmian. La sortida obeeix a raons de valoració, en la mesura que l'acció cotitza en línia amb el valor benvolgut per a la companyia. Quant a la incorporació de Prysmian, la companyia italiana de fabricació de cablejat es troba excel·lentment posicionada per capitalitzar el major desplegament de cable en el sector de telecomunicacions així com l'increment d'inversió en la indústria de cru i gas després d'anys d¿infra inversió per la feblesa del preu de la matèria primera. En referència a la cartera de renda fixa, al setembre es va acudir a mercat primari d'una emissió cupó flotant del banc holandès ING.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de setembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.