Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons Fonengin, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.67512 / (19/07/2018)
Any actual 0.39%
1 any 0.05%
3 anys -0.01%
5 anys 2.26%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Fonengin ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons Fonengin, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.67512
(19/07/2018)
0.39% 0.05% -0.01% 2.26% Contractar - Fonengin ISR, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (mín. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
19 jul. 2018 12.67512 -0,113%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.321
En l'any 0.389
1 any 0.052
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 0.647
Trimestre 1 -0.806
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 0.389
2017 0.75
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/07/2018 12.67512 117.667.430,59 -0,113%
18/07/2018 12.68948 117.635.389,73 0,074%
17/07/2018 12.68008 117.573.790,97 0,064%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Fonengin ISR va cedir un -0,06% al juny i amb això acumula una correcció del -0,16% l'any, mentre que l'índex de referència va retrocedir un -0,41% i consolida una caiguda del -1,76% en el que portem d'any. El mes de juny va tornar a tenir com a protagonistes als Bancs Centrals i al tensionament de les relacions comercials a nivell mundial. En el primer dels casos, la FED va elevar els tipus fins a l'1,75-2% i va anticipar dues pujades addicionals en 2018, complint les previsions. Per la seva banda, el BCE va comunicar el seu full de ruta per a la normalització de la política monetària, reduint a partir de setembre l'import net de les compres fins a 15.000 Milions € per posteriorment deixar de comprar a finals d'any. No obstant això, el focus va estar en la reducció de les expectatives sobre la pujada de tipus d'interès oficials, que no s'espera almenys fins a estiu de 2019, la qual cosa va ser rebut amb caigudes dels tipus sobirans i cessions de les entitats bancàries en renda variable. D'altra banda, el continu encreuament d'advertiments i mesures proteccionistes entre els EUA i socis comercials com Europa o Xina va fer mossa en els actius de risc, al mateix temps que es va observar una certa desacceleració en dades macroeconòmiques com en el cas de Xina que van generar més dubtes. Respecte als contribuidors del fons, la consultora índia Infosys (+9.41%) es va anotar una de les majors alces de la cartera, seguida d'Iberdrola (9,09%) que va capitalitzar els recents anuncis de projectes que li permeten pràcticament assegurar la totalitat de les inversions previstes en el pla estratègic 2018-2022. Per contra, Siemens Gamesa (-12,54%) i BMW (-9,08%) van ser penalitzades en un mes en què la retòrica proteccionista va penalitzar especialment al sector industrial i d'automoció. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de rendibilitat de les mateixes. Al mateix temps es va vendre la totalitat de la posició en la companyia de supermercats Ahold després d'aconseguir la valoració estimada per a la mateixa i el capital es va destinar a construir una posició en la minera d'or canadenca Goldcorp, que compta amb un atractiu pla de negoci per als propers anys encaminat a incrementar la producció en un 20%, augmentar el nivell de reserves en un 20% i reduir els costos totals en un 20%. Quant a moviments de la cartera de renda fixa, al juny es va aprofitar la feblesa recent a Itàlia per acumular lleugerament en alguns emissors transalpins en cartera. Paral·lelament a final de mes es van introduir dos emissors a la cartera, com el gestor francès de centres comercials Klepierre i l'operador de la xarxa de gas Snam, cadascú a través d'una emissió a 5 anys.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de juny de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.