Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons Fonengin, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.53721 / (22/02/2018)
Any actual -0.70%
1 any -0.59%
3 anys -0.31%
5 anys 2.48%


Fonengin ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons Fonengin, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.53721
(22/02/2018)
-0.70% -0.59% -0.31% 2.48% Contractar - Fonengin ISR, FI


Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (mín. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
22 feb. 2018 12.53721 0,012%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.275
En l'any -0.703
1 any -0.593
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.703
2017 0.75
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
22/02/2018 12.53721 126.597.358,15 0,012%
21/02/2018 12.53571 126.464.017,41 -0,041%
20/02/2018 12.5409 126.534.374,82 0,198%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Fonengin ISR va sumar un 0,33% al gener, mentre que l'índex de referència va avançar un 0,30%. El primer mes de 2018 serà recordat com el mes en què els tipus a llarg termini de les corbes sobiranes més representatives (EUA i Alemanya) van registrar la major pujada mensual pràcticament des de l'epicentre de la crisi financera allà per 2009. El motiu no cal buscar-ho en decisions dels Bancs Centrals, sinó més aviat per l'increment de les expectatives del mercat en matèria d'inflació degudes a la fortalesa macro que ve mostrant-se en els darrers mesos. Per la seva banda, el BCE no va avançar futurs canvis al programa d'estímul monetari, alguna cosa que el mercat començava a tenir en compte, mentre que l'última reunió de la FED presidida per Janet Yellen es va saldar amb un discurs continuista en relació a la pujada gradual dels tipus de referència però amb un missatge més tensionador de la inflació futura. Amb tot això, el treasury a 10 anys va tancar gener en el 2,7%, mentre que el seu homòleg alemany va acabar en el 0,7%. Els diferencials de crèdit amb prou feines van registrar moviments rellevants tant en grau d'inversió com en categoria high yield, actiu aquest últim que va tenir un notable resultat en aquest entorn posant de manifest la seva baixa correlació respecte de tipus.

Per la seva banda, la renda variable es va anotar alces en pràcticament totes les regions posant en valor el bon rendiment empresarial i les revisions a l'alça per la reforma fiscal a EUA. Respecte als contribuidors del fons, pel costat positiu, Intesa Sant Paolo (+14,1%) i Unicredit (+13,9%) van capitalitzar les majors alces en un entorn de positivització de les corbes de tipus per una contenció en la prima de risc italiana per la millora macro i la probable continuïtat en les polítiques del país que auguren els sondejos de les properes eleccions generals de principis de març. Per contra, la companyia britànic-holandesa RELX (-6,52%) va registrar el major descens sense que haguessin motius fonamentals rellevants que argumentin aquest comportament. Respecte a decisions de gestió, es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de rendibilitat de les mateixes. Així mateix, es van liquidar les posicions en Gemalto i Life Healthcare a causa de l'oferta de compra rebuda per part de Thales en el cas de la primera i després de deixar de formar part de l'univers d'inversió en referència en el cas de la companyia sud-africana. Part del capital es va destinar a finançar la compra de S&P Global, companyia nord-americana majorment coneguda pel seu negoci de qualificació crediticia (S&P) que representa gairebé la meitat dels ingressos de la companyia i en el qual opera en una situació oligopolística.

En la cartera de renda fixa es va procedir a la venda de l'emissió del Tresor de Portugal després d'aconseguir el seu valor estimat i es va vendre una emissió de Oracle després que l'emissor deixés de formar part de l'univers d'inversió. El capital es va destinar a la incorporació d'una emissió de General Mills venciment 2023 i la resta es va acumular en cartera. En paral·lel es va realitzar una gestió activa de les cobertures de tipus i de l'exposició a dòlar nord-americà.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de gener de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.