Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.6353 / (06/12/2017)
Any actual 0.82%
1 any 2.03%
3 anys 0.97%
5 anys 2.86%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d' octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 12.6353
(06/12/2017)
0.82% 2.03% 0.97% 2.86% Contractar - Fonengin ISR, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d' octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (mín. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
06 des. 2017 12.6353 0,000%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.434
En l'any 0.824
1 any 2.033
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.123
Trimestre 2 -0.244
Trimestre 1 0.882
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.824
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
06/12/2017 12.6353 127.531.992,62 0,000%
05/12/2017 12.6353 127.531.947,25 0,085%
04/12/2017 12.62453 127.339.373,79 0,202%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Fonengin ISR va sumar un 0,85% a l'octubre i amb això acumula una revaloració de l'1,37% l'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 0,64% i consolida una pujada del 2,16% en el que portem d'any. El mes d'octubre va tenir com a protagonistes la crisi política a Espanya amb el conflicte a Catalunya, el Congrés del Partit Comunista de Xina i la reunió del BCE. En el primer dels casos, es va observar un augment del risc dels actius perifèrics, si bé va ser contingut a l'empara del programa de compres del BCE. Per la seva banda, el país asiàtic va celebrar el seu XIX Congrés, sense que la reunió signifiqués massa canvis a la política econòmica del país i que va servir d'altra banda per reafirmar el lideratge del partit. De tornada a Europa, el BCE va complir amb les expectatives i va reduir el volum de compres de deute públic fins a 30bln€mensuals a partir de gener durant 9 mesos. El to del missatge va resultar molt complaent, deixant la porta oberta a modificar, a l'alça o la baixa, el programa de compres i reafirmant-se que els tipus d'interès romandran en els nivells actuals durant un període perllongat, fins i tot després que el programa de compra d'actius hagi acabat.

Per la seva banda, durant el mes vam ser coneixedors dels resultats empresarials corresponents al tercer trimestre, i mancant conèixer aproximadament els números d'un terç del mercat, el resultat agregat continua en la línia positiva dels últims trimestres, amb un sòlid avanç en vendes i beneficis que confirma la sincronització entre la macro i la micro que es ve observant recentment. Respecte als contribuidores del fons, la cartera de renda variable va explicar en la seva majoria la rendibilitat del fons en el mes, si bé la cartera de renda fixa també va contribuir de forma positiva. Pel costat positiu, Taiwan Semiconductor i Siemens Gamesa van tenir les majors rendibilitats, amb revaloracions del 12,7% en cada cas. Per contra, Gemalto (-10%) va continuar sent penalitzada.

Respecte a les decisions de gestió, es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de rendibilitat de les mateixes. Paral·lelament es va construir una petita posició en la companyia sud-coreana de cosmètics Amorepacific Group i es va procedir a la venda de la posició en Statoil per incorporar a la integrada lusitana Galp Energia, que compta amb un perfil de creixement en exploració i producció per als propers anys molt interessant degut a la seva exposició i coneixement del mercat brasiler. En referència a la cartera de renda fixa, es va acumular en deute autonòmic del País Basc, amb venciment en 2023. En el capítol de desinversions es va procedir a la venda del bo d'EDP després de conèixer un estudi encarregat pel govern portuguès que apunta al fet que la mala gestió de l'entorn forestal per part de la companyia seria, unit amb les extraordinàriament adverses condicions meteorològiques, el causant dels importants incendis que van tenir lloc a Portugal al juny, amb notables repercussions a nivell humà i mediambiental. Així mateix, es va mantenir una durada amb derivats baixa (1,8x).