Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Estrelles Morningstar

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats. A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

La qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes és la següent:

Fons Estrelles Morningstar*
CE Premier, FI 2 Estrelles Morningstar de 5
Fonengin ISR, FI 3 Estrelles Morningstar de 5
CE Renda, FI 2 Estrelles Morningstar de 5
CE Iberian Equity, FI 4 Estrelles Morningstar de 5
CE Global, FI 3 Estrelles Morningstar de 5
CE Fondtesoro Curt Termini, FI 2 Estrelles Morningstar de 5
CE Borsa USA, FI 2 Estrelles Morningstar de 5
CE Emergents, FI 3 Estrelles Morningstar de 5
CE Borsa Euro Plus, FI 3 Estrelles Morningstar de 5

* Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per CE Premier FI, a 30 de setembre de 2018. Morningstar no proporciona estrelles ni per fons garantits ni per fons de retorn absolut.

 

Rating Sostenibilitat Morningstar: 

Cada mes, Morningstar, en col·laboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest rating mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 50% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.

FONS(1) CATEGORIA RATING(2) PERCENTIL
CE Global A FI RV Global Cap. Gran Mixt 7%
CE Renda A FI Mixtes Euros Agresius 39%
CE Borsa USA A FI RV USA Cap. Gran Mixt 24%
CE Emergents A FI RV Mercats Emergents 25%
Fonengin ISR A FI Mixtes Euros Defensius 1%
CE Environment ISR A FI Mixtes Euro Moderats 9%
CE Borsa Euro Plus A FI RV Zona Euro Cap. Gran 20%
CE Premier A FI RF Flexible Euro 53%
CE Iberian Equity A FI RV Espanya 84%

 

Font: Morningstar

(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Rating de sostenibilitat Morningstar a 31/07/2018.