Els nostres fons

CE Environment ISR, FI

Responsabilitat que compensa "Tenim a les nostres mans el futur de les pròximes generacions"
COP21 - Ban Ki-moon
 


 

 

Invertir al CE Environment ISR, FI et compensarà doblement: d'una banda, apliquem els principis de la inversió responsable i de sostenibilitat del Grup Caixa d'Enginyers i, de l'altra, invertim en aquelles empreses amb un compromís clar per tenir cura del medi ambient.

 
 

 

CE Environment ISR, FI, té un model d'inversió orientat a obtenir rendibilitat "sostenible" des d'una perspectiva 3D:

  • Mediambiental: la inversió en companyies que són líders en la lluita contra el canvi climàtic i que inverteixen en I+D permet estar millor posicionades davant dels riscos ambientals.
  • ISR: el model propi de Caixa Enginyers Gestió també incorpora la gestió dels aspectes socials i de bon govern de les companyies, integrant-los en la selecció d'inversions.
  • Financera: la integració de l'anàlisi financera permet construir una cartera de companyies amb balanços sòlids, alta generació de caixa i rendibilitats elevades sobre recursos utilitzats, amb un elevat potencial de revaloració a llarg termini.
Metodologia pròpia d'inversió basada en l'exclusió i la integració:


 

Fons Ètic: Les inversions es faran en emissors que estiguin qualificats com socialment responsables per índexs de prestigi internacional reconegut.


Característiques

  • Tipus de fons: Fons de Renda Variable Mixta Internacional
  • Període de permanència mínim recomanat:  4 anys
  • Perfil de risc: moderat
  • Inversió mínima: 500 euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit).
  • Comissió dipositari: 0,20%.
 
 

+ INFO CONTRACTA ARA

 


Informe de risc

Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.


Adherit a

            


 

CE Environment ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 5142.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat a la CNMV a qualsevol oficina de Caixa dEnginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Si us plau, llegeix el fullet informatiu abans de fer cap inversió.

Consulta aquí, en el fullet informatiu els criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat, així com on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons.

Spainsif - Fòrum Espanyol d'Inversió Socialment Responsable és una associació sense ànim de lucre que integra diferents entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya i té la missió primordial de fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d'inversió per tal de contribuir en el desenvolupament sostenible.

Fons ètic. L'objectiu del fons és superar la rendibilitat mitjana a un any dels fons inscrits en la categoria Renda Variable Mixta Internacional segons Inverco. Aquesta rendibilitat es pot consultar a la pàgina www.inverco.es. Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual les seves inversions es guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies que tenen en compte el seu impacte mediambiental, que són capdavanteres en la lluita contra el canvi climàtic o que aposten per noves pràctiques de reducció del consum d'energia. La selecció dels emissors la durà a terme la gestora, integrant l'exercici de cada companyia en aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

 

+ INFO CONTRACTA ARA