Els nostres fons

Nota Especial Mercats

13/09/2018

Posicionament Fons d'Inversió Caixa d'Enginyers.

Recordem la filosofia d'inversió dels fons de Caixa d'Enginyers i volem compartir el posicionament de les nostres carteres i les perspectives de l'equip de gestió.


Després de les turbulències aparegudes a l'estiu i que consisteixen principalment dels riscos associats als mercats emergents, la continuació del risc polític a Europa i l'acceleració en el to proteccionista dels EUA, ens agradaria recordar la filosofia d'inversió dels fons de Caixa d'Enginyers. A més volem compartir el posicionament de les nostres carteres i les perspectives de l'equip de gestió.

Descarrega't aquí el document complet.