Els nostres fons

Flash de mercats

06/02/2018

 

 

Fortes correccions en els mercats internacionals.

L'Índex Dow Jones va experimentar en les últimes 2 sessions una caiguda del 7%, portant al terreny negatiu, en el que va d'any, a les principals borses de tot el món; addicionalment l'índex de volatilitat americà (Índex ViX), com a indicador d'aversió al risc, va experimentar una pujada del 115,6% durant la sessió d'ahir.

La caiguda dels índexs ve explicada en part pel repunt dels tipus a llarg termini, principalment el Treasury (bo americà a 10 anys), que si ja estava en part descomptada, els nivells actuals amenacen el tradicional EYG "earnings yield gap" o atractiu de les borses enfront de la renda fixa en termes de rendibilitat. Així per a un inversor ja no li resulta tan atractiu invertir en borsa, amb tot això els tipus baixos segueixen actuant com a suport per als actius de risc.

D'altra banda, les expectatives d'inflació han de materialitzar-se per anticipar futures pujades de tipus d'interès i dependrà en últim terme de com gestionen la política monetària els principals Bancs Centrals, entre d'altres la pròpia FED. La institució, en el seu últim Comitè de Mercat Obert va donar a entendre que en cas que les tensions inflacionistes es consolidin, els increments del tipus de referència podrien ser superiors als esperats fins avui. En qualsevol cas, vist  en perspectiva, els mercats de renda variable als EE.UU. (no a la resta del món) han gaudit d'un cicle alcista proper als nou anys, i els nivells de complaença eren lògicament molt alts.

La suposada immunització dels mercats, al compàs d'un fons de mercat en què els BPA (beneficis per acció) no han deixat de créixer i una eventual sincronització del creixement mundial, havia propiciat que alguns índexs de renda variable assolissin màxims el passat dia 26/01 (p.e. índex S&P 500). A dia d'avui no pensem que la situació macroeconòmica hagi canviat substancialment, no obstant el sentiment a curt termini podria deteriorar-se. Per a les properes sessions esperem que els índexs de renda variable i crèdit segueixin sota pressió, en general els actius de risc continuaran  sotmesos a certa volatilitat i la intensitat de la correcció dependrà entre d'altres del to de les companyies a l'hora de publicar les seves previsions.

En quant al comportament dels Fons d'Inversió de Caixa d'Enginyers, és aviat encara per extreure conclusions, ja que ni tan sols alguns portfolis han recollit encara les correccions de la sessió d'ahir. No obstant això el posicionament equilibrat de les carteres (amb companyies de qualitat) juntament amb l'anàlisi de factors extra financers, haurien de mitigar riscos i per extensió esperem un millor comportament relatiu en comparació al mercat.

Descarrega't aquí el document complet.