Els nostres fons

La importància del govern corporatiu.

22/01/2018

Avui hem conegut la notícia que una important companyia funerària anglesa ha reduït el preu dels seus serveis un 25% i l'acció ha vist com la seva cotització es reduïa a la meitat.

 

Aquesta situació, que podria passar com una resposta lògica davant un retrocés tant pronunciat del negoci de la companyia, deixa varies lliçons per Caixa d'Enginyers Gestió que ens reafirmen en el nostre compromís amb l'avaluació dels riscos extra financers.

El primer contacte amb la companyia es va produir a principis del 2014. Vàrem realitzar un estudi en profunditat de la companyia per entendre les dinàmiques del sector, quin era el posicionament de la companyia, com es podia beneficiar de les seves fortaleses i quines accions estava duent a terme per continuar creixent i aprofundir en les seves avantatges competitives. Finalment, després de mantenir una reunió amb el conseller delegat que ens va proporcionar tota la informació que li vam sol·licitar de manera transparent, vam considerar que l'equip directiu era honest i estava qualificat per dur a terme el pla empresarial proposat i que la companyia oferia un atractiu retorn ajustat al risc assumit.

En els anys posteriors, els plans de la companyia es van anar materialitzant i la nostra tesi es va confirmar. Els criteris d'expansió de la companyia van resultar un èxit i li van permetre, per un costat, augmentar la seva capacitat per fixar els preus dels seus serveis i, per altra banda, augmentar les localitzacions claus en matèria de crematoris que li atorgaven majors beneficis. En definitiva, l'evolució de la companyia seguia el camí marcat i l'equip directiu ens proporcionava tota la informació que li demanàvem. No obstant això, la creació del comparador de serveis funeraris funeralbooker.com va introduir, a finals del 2016 en la societat britànica, la discussió sobre el valor d'aquests serveis i va propiciar un canvi significatiu en l'escenari competitiu del sector al facilitar la comparativa de serveis i reduir el poder de fixació de preus de la companyia en la mesura que l'opacitat de la indústria protegia els interessos dels operadors. Els primers símptomes de deteriorament es van observar en el tercer trimestre del 2017. Tot i això, el motiu que va donar lloc al nostre canvi d'opinió no tenia l'origen en una decisió operativa de la companyia sinó de decisions de l'equip directiu que van erosionar la qualitat del govern corporatiu. En primer lloc, el conseller delegat va vendre la meitat de les seves accions de la companyia prèviament a anunciar les dificultats per les que estaven passant i, en segon lloc, la companyia va deixar de respondre a les nostres sol·licituds d'informació. Després del brusc fre en la transmissió d'informació i les operacions del conseller delegat, vam entendre que l'equip directiu amagava dades negatives rellevants i els interessos dels accionistes estaven sent penalitzats en favor dels interessos de l'equip directiu pel que vam decidir desfer la nostra inversió d'immediat.

L'exemple d'aquesta funerària anglesa ens deixa dos importants lliçons. La primera és que el govern corporatiu és un actiu intangible que ha de ser posat en qüestió de forma continua. La segona és que únicament els comptes de resultats i els balanços no permeten entendre per complet una companyia i és imprescindible incorporar aspectes extra financers per avaluar el risc d'una inversió perquè, com va dir James Montier; "El risc és la pèrdua permanent de capital, mai una xifra".

Des de Caixa Enginyers Gestió, continuarem apostant de forma decidida per un exhaustiu anàlisis de factors extra financers en totes les nostres estratègies. El compromís i l'alineació dels interessos dels executius amb els accionistes, la separació de poders i diversitat en els òrgans de gestió, les capacitats competencials dels gestors o els seus esquemes retributius son i seran eixos fonamentals de la nostra filosofia d'inversió.

icono descarga Descarrega aqui la nota informativa.