Els nostres fons

OPA sobre Gemalto

18/12/2017

 

Durant la setmana passada, es va conèixer l'oferta de compra realitzada per Atos, no sol·licitada tot i que amistosa, per la totalitat de Gemalto.

 

A l'hora d'establir un canal de comunicació, un dels aspectes més importants és el reconeixement de l'interlocutor. Amb l'augment de les comunicacions a distancia també augmenten les necessitats d'identificar de forma fefaent al nostre interlocutor per realitzar comunicacions sensibles. És a aquesta necessitat a la qual Gemalto dona resposta. Gemalto es dedica al disseny i implementació de sistemes d'autentificació i comunicació. La companyia té dos línies de negoci: comunicació mòbil (SIM i comunicació entre màquines) i formes de pagament i identificació (xips bancaris, passaports i accessos de seguretat). Per cada una d'aquestes línies, ofereix dos tipus de productes: software integrat i plataformes.

Sota l'etiqueta de software integrat s'inclouen els algoritmes d'encriptació necessaris per emmagatzemar de forma segura dades sensibles i aplicacions específiques personalitzades pels clients tot això incorporat en els xips dels dispositius. Sota l'etiqueta de plataformes s'inclouen plataformes segures per gestionar tot el cicle de la identitat digital i el back-office. El cicle de la identitat digital engloba la gestió de les bases de dades, la creació de la identitat digital i la seva posterior verificació en processos d'autentificació (per exemple a l'accedir a un edifici mitjançant les targetes d'empleat) i en transaccions (per exemple al pagar amb una targeta contactless).

Anunci d'OPA i impacte sobre les nostres carteres

Durant la setmana passada, es va conèixer l'oferta de compra realitzada per Atos, no sol·licitada tot i que amistosa, per la totalitat de Gemalto que valorava la companyia a 46€/acció. Posteriorment, la companyia de defensa Thales va millorar aquesta oferta amb una proposta que valorava la companyia a 51€/acció davant els 32€/acció als que cotitzava prèviament, o el que es el mateix, un 60% per sobre. Aquesta última oferta ha estat acceptada pels consells d'administració tant de Gemalto com de Thales i, tot i que encara hi ha marge per una nova contraoferta, les condicions que s'haurien de satisfer per a que Gemalto rebutgés l'actual proposta de Thales fan que les probabilitats de millora siguin baixes.

La successió d'ofertes arriba en un moment en el que Gemalto ha encadenat diversos profit warning per dos motius:

  • Debilitat en el negoci de SIMs pel descens de les mateixes en un entorn en què els operadors mòbils continuen enfocant els seus esforços a solucions de connectivitat de nova generació.
  • Endarreriment en l'adopció de targetes de pagament (xip) a EE.UU., primer mercat mundial de targetes de crèdit. La normalització del mercat EMV s'ha endarrerit en els últims trimestres tot i haver complert el termini legal per transitar d'un model de targetes de banda magnètica a un model de targetes amb xip (EMV), on els nivells de seguretat transaccional son molt més elevats. L'origen d'aquesta problemàtica radica en les reticències inicials del sector financer; posteriorment, també en el lent canvi per part dels comerços a TPVs aptes per les targetes EMV i, finalment, a problemes de connectivitat i acceptació dels pagaments en els establiments, amb esperes superiors al mig minut per transacció als comerços, fet que va propiciar que els usuaris de targetes de crèdit frenessis la seva demanda de targetes EMV.

En un entorn de notícies negatives, és important avaluar l'impacte d'aquestes en la tesis d'inversió desenvolupada i comprovar si bé aquestes noticies representen un canvi fonamental en la companyia o bé tenen un impacte temporal. En el primer escenari, l'opció més sensata es desfer-se de les accions de la companyia mentre que en el segon s'ha de reconèixer la oportunitat d'invertir en ella en un moment on el valor intrínsec i el preu de les accions es distancia. Des de Caixa Enginyers Gestió sempre hem considerat que Gemalto se situava en el segon escenari pel que hem construït una posició a les nostres carteres tal com es detalla a continuació:

 

  Pes
Fonengin ISR 1,77%
CE Environment 1,54%
CE Global 1,70%
CE Bolsa Euro Plus 1,80%
CE Euromarket 1,52%
CE Climate Sustainability 1,54%
CE Global Sustainability 1,70%

 

Finalment, la visió de dos de les principals companyies del sector s'ha alineat amb la nostra visió per la companyia posant de manifest dos dels aspectes més importants en la nostra filosofia d'inversió: convicció en les nostres idees i paciència per aflorar el valor als partícips a llarg termini.

 

Consulta aquí l'anunci d'OPA i impacte sobre les nostres carteres