Els nostres fons

Estrategia de rendes de CI Gestió

12/06/2017

Icono Video Youtube

 

Avui us parlarem de l'estratègia de rendes (Income) de CI Gestió, és a dir, CE Renta.

 

 

Per què té sentit aquesta estratègia en les carteres dels inversors?

En primer lloc, l'envelliment poblacional obliga els inversors en la cerca de fonts addicionals de rendes de cara a la jubilació com a complement als sistemes de previsió social públics. En segon terme, l'entorn estructural de tipus baixos fa necessari que l'inversor diversifiqui la seva cartera més enllà dels productes financers clàssics més conservadors. 

Quina és la proposta de CI Gestió? 

CE Renta. Es tracta d'un fons mixt ancorat en tres pilars: la cartera de dividend sostenible, que representa un 50% del patrimoni del fons, inverteix en companyies amb polítiques de remuneració a l'accionista sostenibles i recurrents en el temps que no comprometin la capacitat de creixement futur de les mateixes; l'exposició al sector immobiliari s'articula a través d'un 20% del fons que inverteix en estructures tipus REIT o SOCIMIs (cas espanyol) les quals permeten participar dels segments d'oficines, residencial, logístic i d¿altres a través d'instruments líquids. En els últims mesos hem reduït lleugerament la nostra exposició a l'immobiliari perquè l'entorn de normalització de polítiques monetàries ens obliga a ser més selectius si cap en la selecció de companyies, no sense tenir en compte que seguim veient recorregut en termes de creixement de rendes al lloguer. Finalment el tercer pilar inverteix un 30% del fons en una cartera de renda fixa sostenible, majoritàriament a través d'emissors corporatius, de curta durada i amb balanços sòlids que els han permès històricament afrontar devolució de cupons i principals sense cap problema.

En definitiva, aquesta és la nostra estratègia Income, aquest és CE Renda.