Els nostres fons

Caixa Enginyers Gestió s'adhereix al Carbon Disclosure Project

11/05/2016

 

Durant el Segon trimestre de l'any Caixa Enginyers Gestió s'ha inscrit com entitat signant del CDP (Carbon Disclosure Project). 

En línia amb les actuacions de responsabilitat social ja iniciades Mitjançant la gestió del Fonengin ISR i la adhesió d'un els principis per a la Inversió responsable de Nacions Unides (UNPRI), la gestora posa de manifest el seu interès per la reducció d'emissions de Carboni i en fer tot el que sigui possible per que el sector de la gestió d'actius sigui més transparent pel que fa als esforços per reduir els efectes del canvi climàtic.

CDP és una associació sense ànim de lucre que té per objectiu aconseguir que entitats públiques i privades ofereixin dades referent a les emissions de carboni que alliberen a l'atmosfera, així com altres dades relacionades amb la contaminació del planeta i el consum de recursos bàsics com és l'aigua.

La finalitat del projecte és avançar en el compliment de tractats de reducció d'emissions (COP 21) centrant l'atenció en empreses en comptes de països, els diferents interessos econòmics han fet fracassar anteriors pactes per a la reducció d'emissions. La implicació de les companyies és del tot necessària per combatre els efectes del canvi climàtic, ja que en determinats casos les seves emissions són superiors a les de països soberanos.En aquest sentit, CDP realitza una enquesta anual a les majors empreses mundials sol·licitant dades reals que mesurin l'impacte ambiental de la seva activitat, en relació amb les emissions de carboni, recursos energètics i consum d'aigua. Aquestes dades es fan públics als signants del projecte, permetent avaluar la gestió mediambiental que realitzen les companyies així com el compliment dels compromisos en aquest àmbit.

Una part fonamental del projecte és l'engagement amb les companyies que no comuniquen les dades sol·licitades. En aquest sentit, els signants es comprometen de manera conjunta a participar en projectes col·lectius per conscienciar els diferents sectors implicats de la importància de ser transparent en aquest àmbit, així com dels efectes positius que a llarg termini s'obtindran si es posen mesures per mitigar els riscos mediambientals.


Es pot trobar més informació al respecte del projecte en les següents adreces:

Llistat d'entitats participants:

https://www.cdp.net/en-US/Programmes/Pages/Members-List.aspx

Principals magnituds:

https://www.cdp.net/en-US/Pages/disclosure-analytics.aspx

Informe anual:

 

https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-global-climate-change-report-2015.pdf

Informació subjecta a Disclaimer legal.