Els nostres fons

 

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

 

El fons d'inversió CE Premier, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE PREMIER CLASSE A, F.I., i CE PREMIER CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Premier Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Premier Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

Classes   ISIN Gestió Depositaria Suscripció Reemborsament Inversió mín. Contractar
 %s/pat    % s/rdos  % %    %     
Classe A ES0115532030 0,90% 0% 0,20% - - 1.000€ Contratar
Classe I ES0115532006 0,55% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Contratar - CI 2019 Bolsa Europa Garantizado, FI

 

TORNAR