Els nostres fons

 

CE Equity Iberian, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

 

El fons d'inversió CE Iberian Equity, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE IBERIAN EQUITY CLASSE A, F.I., i CE IBERIAN EQUITY CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Iberian Equity Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Iberian Equity Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Suscripció Reemborsament Inversió mín. Contractar
 %s/pat    % s/rdos  % %    %     
Classe A ES0122708037 1,35% 9% 0,20% - - 100€ Contratar
Classe I ES0122708003 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Contratar - CI 2019 Bolsa Europa Garantizado, FI
 

Coneix al Gestor del fons

 

Dídac Pérez Alonso, Director d'Inversions Caixa Enginyers Gestió SGIIC SAU

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.  

 

TORNAR