Els nostres fons

 

CE Global, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

 

El fons d'inversió CE Global, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE GLOBAL CLASSE A, F.I., i CE GLOBAL CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Global Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Global Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

Classes   ISIN Gestió Depositaria Suscripció Reemborsament Inversió mín. Contractar
 %s/pat    % s/rdos  % %    % (*)    
Classe A ES0114988035 1,35% 9% 0,20% - - 500€ Contratar
Classe I ES0114988001 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Contratar - CI 2019 Bolsa Europa Garantizado, FI

 

Coneix al Gestor del fons

 

Arnau Guardia Berdiell

Graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. CFA Candidate level II i gestor del Pla de Pensions Caixa Enginyers Skyline. S'incorpora a l'equip de Caixa Enginyers Gestió en 2015.

 

 

TORNAR