Els nostres fons

 

CE Gestió Alternativa, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

 

El fons d'inversió Caixa Enginyers Gestió Alternativa, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades; CAIXA ENGINYERS GESTIÓ ALTERNATIVA CLASSE A, F.I., i CAIXA ENGINYERS GESTIÓ ALTERNATIVA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Gestió Alternativa Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de client minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Gestió Alternativa Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Suscripció Reemborsament Inversió mín. Contractar
 %s/pat    % s/rdos  % %    % (*)    
Classe A ES0142547035 1,35% 9% 0,20% - 1% 1.000€ Contratar
Classe I ES0142547001 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Contratar - CI 2019 Bolsa Europa Garantizado, FI

(*) S'aplica comissió de reemborsament si el període de permanència en el fons és inferior o igual a 30 dies.

Coneix al Gestor del fons
 

Daniel Roig Roca, CFA

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, títol de Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona i CFA Charterholder. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers Gestió en 2016 després de 3 anys d'experiència com a Project Manager al Regne Unit. Daniel és gestor de fons de retorn absolut i col·labora en la gestió de carteres i patrimonis.

 

TORNAR