Els nostres fons

 

CE Environment ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

 

El fons d'inversió CE Environment ISR, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE ENVIRONMENT ISR CLASSE A, F.I., i CE ENVIRONMENT ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Environment ISR Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Environment ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 
Classes   ISIN Gestió Depositaria Suscripció Reemborsament Inversió mín. Contractar
 %s/pat    % s/rdos  % %    %     
Classe A ES0137435006 1,35% 9% 0,20% - - 500€ Contratar
Classe I ES0137435014 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Contratar - CI 2019 Bolsa Europa Garantizado, FI

 

TORNAR

 

 

Què és la inversió socialment responsable?

La inversió socialment responsable és la incorporació de criteris ètics, socials i ambientals al procés de presa de decisions d'inversió, de manera complementaria als tradicionals criteris financers

Aquests criteris aporten una visió qualitativa de les empreses objecte d'anàlisi d'inversió coneixent, no només els seus resultats econòmics i financers o les seves expectatives de creixement sinó també quines son les seves polítiques de bon govern, les seves actuacions amb la societat i el grau d'integració de mesures per la preservació de l'entorn i el medi ambient. 

 Spainsif és una associació sense ànim de lucre constituïda per entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya, de la qual el Grup Caixa d'Enginyers és soci.

 

 Spainsif publica el següent Manual de la Inversió Socialment Responsable amb els detalls més característics que defineixen la inversió responsable.

Metodologia pròpia d'inversió basada en l'exclusió i la integració:

 
Coneix al Gestor del fons
 

Arnau Guardia Berdiell

Graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. CFA Candidate level II i gestor del Pla de Pensions Caixa Enginyers Skyline. S'incorpora a l'equip de Caixa Enginyers Gestió en 2015.

 

 

TORNAR