Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Caixa Enginyers Gestió SGIIC és la societat gestora de fons d'inversió del Grup Caixa d'Enginyers. Va iniciar la seva activitat al desembre de 2001 i està inscrita en el registre oficial de la CNMV amb el número 193.

L'estructura de l'entitat Gestora es distribueix en tres àrees o departaments operacionals com són l'àrea d'inversions compost per l'equip de gestors de fons d'inversió i selectors de fons, l'àrea de control i compliment normatiu i l'àrea d'administració i back office.

 

  Equip Gestor

Dídac Pérez Alonso, Director d'Inversions Caixa Enginyers Gestió SGIIC SAU

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.  

 

 

Xosé Garrido Jara

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la UB i títol d'analista financer internacional per ACIIA. Membre de l'Institut Español d'Analistes Financers (IEAF). Més de 5 anys d'experiència en mercats financers gestionant renda variable dins del Grup Caixa d'Enginyers

 

 

 

Arnau Guardia Berdiell

Graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. CFA Candidate level II i gestor del Pla de Pensions Caixa Enginyers Skyline. S'incorpora a l'equip de Caixa Enginyers Gestió en 2015.

 

 

 

Cristina Llahí Cerdà

Llicenciada en Administració i Direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona i màster en Finances per EADA. CFA level III candidate. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'abril de 2017, Cristina va exercir la seva carrera professional a Zurich Investment Services i Crèdit Andorrà.

 

 

Celia Benedé Miranda

Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Saragossa. Postgrau en Tècniques Quantitatives pels mercats financers per la UPC. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers a 2015 després d'una trajectoria de més de 10 anys en gestió de fons en BMN Gestió d'Actius i Caixa Penedès SGIIC

 

 

Daniel Roig Roca, CFA

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, títol de Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona i CFA Charterholder. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers Gestió en 2016 després de 3 anys d'experiència com a Project Manager al Regne Unit. Daniel és gestor de fons de retorn absolut i col·labora en la gestió de carteres i patrimonis.

 

 

Sergi Biosca Mas

Graduat en Administració i Direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona, títol de Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona i CFA candidate. Sergi va començar la seva carrera professional en l'àrea de Control de riscos i Compliment Normatiu en Caixa Enginyers Gestió, SGIIC i actualment forma part de l'equip de gestió de carteres i patrimonis.

 

 

 

Direcció de Control i Compliment Normatiu i Administració i Back Office

Jared Marquez Valverde, Responsable del Àrea de Control Intern i Compliment Normatiu  de Caixa Enginyers Gestió SGIICSAU

Té al seu càrrec la verificació dels riscos assumits a nivell de IIC i SGIIC, així com el compliment de la normativa vigent. Lidera la gestió d'expedients el supervisor (CNMV), així com la creació i modificació de IICs. Graduat en Ciències Empresarials per la UAB, FRM level I.

 

 

Anna Saavedra, Resposable del Àrea d'Administración i Back Office de Caixa Enginyers Gestió SGIIC SAU

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB i actualment està cursant un màster en Direcció financera i Control de gestió en EAE Business School.
Compta amb 5 anys experiència en el sector financer en Auditoria Big4 i més de 5 anys en Consultoria, centrant-se en projectes i solucions de consolidació i reporting.

 

 

Direcció de Negoci

Natalia Roch

  Natàlia Roch Quintanilla, Directora de Negoci, Caixa Enginyers Gestió SGIIC SAU

 Llicenciada en Econòmiques i Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Americana de París,   Natalia compta amb una dilatada trajectòria de més de 10 anys en el sector bancari. Durant el seu recorregut   professional, s'ha posicionat dins el sector exercint tasques de desenvolupament de negoci i relacions amb   inversors en Lyxor Asset Management i ABN Amro Bank.

 

 

Direcció General

Xavier Fàbregas Martori, Director General Caixa Enginyers Gestió SGIIC SAU

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses, Universitat de Barcelona, diversos postgraus en mercats financers. Membre de l'Institut Español d'Analistes Financers, titulació CEFA.

Especialitzat en la gestió de fons de retorn absolut.