Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Caixa Enginyers Gestió SGIIC és la societat gestora de fons d'inversió del Grup Caixa d'Enginyers. Va iniciar la seva activitat al desembre de 2001 i està inscrita en el registre oficial de la CNMV amb el número 193.

L'estructura de l'entitat Gestora es distribueix en tres àrees o departaments operacionals com són l'àrea d'inversions compost per l'equip de gestors de fons d'inversió i selectors de fons, l'àrea de control i compliment normatiu i l'àrea d'administració i back office.

 

  Equip Gestor

Dídac Pérez Alonso, Director d'Inversions Caixa Enginyers Gestió SGIIC SAU

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.  

 

 

Xosé Garrido Jara

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la UB i títol d'analista financer internacional per ACIIA. Membre de l'Institut Español d'Analistes Financers (IEAF). Més de 5 anys d'experiència en mercats financers gestionant renda variable dins del Grup Caixa d'Enginyers

 

 

 

Arnau Guardia Berdiell

Graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona i màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. Actualment actua com a gestor de fons d'inversió i de pensions, amb focus als vehicles globals vinculats a una estratègia ISR mediambiental. Es va incorporar a l'equip de Caixa Enginyers Gestió en 2015.

 

 

 

Cristina Llahí Cerdà

Llicenciada en Administració i Direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona i màster en Finances per EADA. CFA level III candidate. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'abril de 2017, Cristina va exercir la seva carrera professional a Zurich Investment Services i Crèdit Andorrà.

 

 

 

Carles Carcolé Ramos

Diplomat en Ciències Empresarials per la UPF i Graduat en Administració d'Empreses per la UOC. Nivell II del CFA superat, va realitzar el Programa d'Assessorament Financer i Gestió Patrimonial pel IEF i és European Financial Advisor (EFPA). Ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius en Credit Suisse (internship), Andbank i Fimarge. Gestor del fons Caixa Enginyers Borsa Euro Plus des del gener del 2019.

 

 

Daniel Roig Roca, CFA

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, títol de Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona i CFA Charterholder. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers Gestió en 2016 després de 3 anys d'experiència com a Project Manager al Regne Unit. Daniel és gestor de fons de retorn absolut i col·labora en la gestió de carteres i patrimonis.

 

 

 

Direcció de Control i Compliment Normatiu i Administració i Back Office

Jared Marquez Valverde, Responsable del Àrea de Control Intern i Compliment Normatiu  de Caixa Enginyers Gestió SGIICSAU

Té al seu càrrec la verificació dels riscos assumits a nivell de IIC i SGIIC, així com el compliment de la normativa vigent. Lidera la gestió d'expedients el supervisor (CNMV), així com la creació i modificació de IICs. Graduat en Ciències Empresarials per la UAB, FRM level I.

 

 

Anna Saavedra, Resposable del Àrea d'Administración i Back Office de Caixa Enginyers Gestió SGIIC SAU

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB i actualment està cursant un màster en Direcció financera i Control de gestió en EAE Business School.
Compta amb 5 anys experiència en el sector financer en Auditoria Big4 i més de 5 anys en Consultoria, centrant-se en projectes i solucions de consolidació i reporting.

 

 

Direcció General

Xavier Fàbregas Martori, Director General Caixa Enginyers Gestió SGIIC SAU

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses, Universitat de Barcelona, diversos postgraus en mercats financers. Membre de l'Institut Español d'Analistes Financers, titulació CEFA.

Especialitzat en la gestió de fons de retorn absolut.